Young Professional Attraction Index Norden 2017

Rapport 2017


Last ned


Rapport Norden 2017

Young Professional Attraction Index, YPAI, er en undersøkelse som Academic Work i samarbeid med Kantar TNS, gjennomfører hver år. Målet er å forstå hva som tiltaler og attraherer young professionals i valget av arbeidsgiver, og finne ut hvilke selskaper de helst vil jobbe for. I rapportene presenteres blant annet de viktigste egenskapene når young professionals i Norge velger arbeidsgiver og tips for å attrahere og rekruttere.

I rapporten finner du:

  • Resultat for Norden 2017
  • Dette er viktig når young professionals velger arbeidsgiver
  • Nordens mest attraktive bedrifter blant young professionals
  • Tips for å attrahere og rekruttere

YPAI Norden 2017

Del artikkelen