PRIVACY POLICY

At Academic Work, we care about protecting your personal integrity. To make sure that the personal data we collect is processed in a responsible and secure manner, we work actively with data protection issues. On this page, you can learn more about how we process your personal data and what rights you have according to applicable privacy regulations. If you have any questions about our privacy work or our processing of your data, you are always welcome to contact us at privacy@academicwork.no.

Information about our processing of your personal data

What personal data do we collect and why?

Academic Work will collect personal data about you within the scope of the services we provide. The collection and subsequent processing of your data is necessary in order for us to fulfil our obligations towards you in accordance with the User Terms or as further needed to fulfil the data processing purpose. For example, we may need to keep certain data about you in order to fulfil legal obligations, such as those imposed by labour law or accounting regulations.

We will also collect your personal data when you visit our website by using cookies – with your approval. As a website visitor, you are not obligated to give us access to your personal data and can avoid this by not accepting our use of cookies on your device. You can read more about how and when we use cookies in our Cookie Policy.

The chart below presents what personal data about you that we process and for what purposes.

* Hvis du er inaktiv som bruker av Academic Works tjenester i ett år, vil vi spørre deg om du fortsatt ønsker å være en del av vår kandidatdatabase.

Hvordan får vi tilgang til dine personopplysninger?

Personopplysningene vi lagrer om deg er opplysninger som du har gitt til oss, de fleste av dem når du registrerte deg som bruker på vår nettside eller når du søkte på en stilling via Academic Work.

Hvem vil vi dele dine personopplysninger med?

I noen tilfeller vil vi dele dine personopplysninger med eksterne parter. Dette kan for eksempel være leverandører eller myndigheter som vi er rettslig forpliktet til å gi utvalgt informasjon til. Når vi deler dine personopplysninger med en ekstern part, vil det bare være for de formål som opplysningene ble innsamlet for. Vi vil alltid ta nødvendige forholdsregler for å forsikre oss at den eksterne parten behandler dine personopplysninger på en korrekt og sikker måte, ved å for eksempel inngå bindende avtaler med våre leverandører.

Dine personopplysninger vil bli delt med følgende eksterne parter:

 Enheter i Academic Work-konsernet – I noen tilfeller vil vi dele dine personopplysninger med andre enheter i konsernet. For eksempel kan dette skje i forbindelse med en rekrutteringsprosess hvor den andre enheten tilbyr tjenester som kan lede til at denne behandler personopplysninger på dine vegne.

Leverandører – I noen tilfeller vil vi dele dine personopplysninger med våre leverandører, som for eksempel IT-leverandører som tilbyr lagring og drift, leverandører av markedsføringsverktøy, rekrutteringsverktøy og personlighetstester.

Myndigheter – Hvis det er påkrevd av nasjonal eller internasjonal lovgivning kan vi måtte dele dine personopplysninger med myndighetene, som Skatteetaten eller NAV.

Klienter – hvis du søker på en jobb via Academic Work og går videre i rekrutteringsprosessen så vil vi, mot slutten av prosessen, presentere dine opplysninger til vår klient. Den rekrutterende klienten er ansvarlig for hvordan de behandler de opplysningene de mottar. Hvis du har spørsmål til hvordan våre klienter behandler dine personopplysninger, så anbefaler vi deg å henvende deg direkte til dem. Academic Work hjelper deg gjerne i å komme i kontakt med disse.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for mer detaljert informasjon om hvilke eksterne parter vi deler dine personopplysninger med.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Vi gjør vårt beste for at dine personopplysninger ikke er lagret eller på annet vis behandles i land utenfor EU og EØS-området. Hvis dine personopplysninger overføres til land utenfor EU og EØS-området, så vil vi innføre nødvendige sikkerhetstiltak for å forsikre at dine personopplysninger behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning, som ved å ha på plass passende sikkerhetstiltak ved overføringen. Hvis du ønsker en kopi av de sikkerhetstiltak som brukes eller du ønsker mer informasjon om hvor dine personopplysninger behandles, så er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss.

Hvilke rettigheter har du?

Gjeldende personvernlovgivning gir deg flere rettigheter når dine personopplysninger behandles. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av disse rettighetene. Hvilke rettigheter du har kan variere, avhengig av hva som er formålet med vår behandling av dine personopplysninger.

Rett til å trekke tilbake samtykke – Når vår rett til å behandle dine personopplysninger er gjort med grunnlag i samtykke, så har du alltid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Den enkleste måten for deg å gjøre dette er å kontakte privacy@acadmeicwork.no

Rett til tilgang – Hvis Academic Work behandler dine personopplysninger, så har du en rett til å få dette bekreftet og til å få informasjon om behandlingen. Du har også rett til å be om en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg uten kostnad.

Rett til å rette – I noen tilfeller har du rett til å be Academic Work rette opp personopplysninger som du mener er feil eller ufullstendige. Uavhengig av dette har du alltid mulighet til å endre informasjon som du selv har lagt til din kandidatprofil.

Rett til å protestere – I noen tilfeller har du rett til å protestere mot Academic Works behandling av dine personopplysninger, for eksempel i forbindelse med direktemarkedsføring. I alle tilfeller hvor vi behandler dine personopplysninger basert på våre egne berettigede interesser (i henhold til tabellen over) har du mulighet til å protestere mot behandlingen. Hvis du protesterer så vil vi stoppe behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til begrensning – I noen tilfeller har du rett til å be Academic Work begrense behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel i tilfeller hvor du stiller spørsmål til om personopplysningene vi behandler er korrekte. Du kan i disse tilfellene be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger i perioden det tar for oss å verifisere at dine personopplysninger er korrekte. I disse tilfellene kan vi bare behandle dine personopplysninger med ditt samtykke, med unntak for det tilfellet at Academic Work undersøker, fremsetter eller forsvarer seg mot rettslige krav for å beskytte andres rett eller for å beskytte viktig offentlig interesse.

Rett til sletting – I noen tilfeller har du rett til å be Academic Work om å slette dine personopplysninger. Denne rettigheten gjelder i følgende tilfeller:

  • Hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de ble innsamlet for.
  • Hvis du trekker tilbake ditt samtykke og vi ikke trenger å beholde dine personopplysninger for andre formål, som f.eks. rettslige forpliktelser.
  • Hvis du motsetter deg behandlingen basert på berettigede interesser og disse motsetningene veier tyngre enn våre interesser.
  • Hvis du motsetter deg vår behandling av dine personopplysninger for formål tilknyttet direktemarkedsføring og vi ikke har behov for å behandle dine personopplysninger for andre formål.
  • Hvis dine personopplysninger behandles på ulovlig vis.
  • Hvis dine personopplysninger må slettes som følge av rettslige forpliktelser.

Vennligst bemerk at det kan foreligge plikt for oss å likevel lagre dine personopplysninger, for eksempel i henhold til en avtale med deg eller i henhold til rettslige forpliktelser. I disse tilfellene vil vi kun behandle dine personopplysninger for dette formålet.

Rett til dataportabilitet – I tilfeller hvor vi behandler dine personopplysninger med ditt samtykke, eller for å oppfylle en avtale med deg, så har du rett til å motta de personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert format.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, så er du alltids velkommen til å kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen nedenfor. Hvis du ikke er fornøyd med måten Academic Work behandler dine personopplysninger, så kan du alltid sende en klage til relevant tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet.

Cookies

For mer informasjon om Academic Works bruk av cookies, se vår policy om cookies.

Endringer i informasjonstekst om personvern

Fra tid til annen kan vi måtte gjøre endringer i denne informasjonsteksten. Den seneste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside. Når mer omfattende endringer blir gjort (som endringer i formålet med vår behandling av dine personopplysninger eller endring av hvilke personopplysninger vi behandler om deg) så vil vi sende deg en ny versjon av informasjonsteksten til e-postadressen du har oppgitt til oss.

Hvordan kan du komme i kontakt med oss?

Academic Work Norway AS (org. nr. 990 574 693) er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi følger gjeldende europeisk og norsk personvernlovgivning og har et dedikert personvernteam som aktivt arbeider med forhold rundt personvern for å forsikre at vi behandler dine personopplysninger på en ansvarlig og sikker måte. Våre nasjonale personvernspesialister svarer gjerne på ethvert spørsmål du måtte ha, og du kan alltids kontakte oss på privacy@academicwork.no.

Academic Work Norway AS

Nydalsveien 33

0484 Oslo

Telefon: 23 00 90 70

 

 

Tips en venn