Støtten du får som ny Account Manager 

Marko Valsamidis 4 år i AW. Sales Process Specialist og Team Manager

«Åpenhet, ærlighet og tydelig forventninger til hverandre ligger til grunn for et godt samarbeid mellom AM og TM».

Team Manager (TM) rollen i Academic Work handler om å at hver enkelt AM får rett og tilstrekkelig støtte for å nå sine mål. Det å skape engasjement i teamet og avdelingen gjennom energi og tydelighet. Når TM lykkes med dette kommer også resultatene. I Academic Work har vi valgt en levende TM rolle, dette innebærer at TM også arbeider som AM. På denne måten møter AM og TM de samme utfordringene i hverdagen, de samme oppturene og har de samme målene. Vi ønsker å få til et individtilpasset lederskap, og at TM skal være tilgjengelig for sine medarbeidere.

«Som TM vil jeg være tilgjengelig i kontorlandskapet og ved pulten i det daglige arbeidet. Det er viktig for meg å være synlig, og jeg ønsker alltid å hjelpe AM fremover ved å gi råd og dele min erfaring. De første månedene, eller så lenge AM vil ønsker vi også å legge til rette for ukes samtaler. I Academic Work har vi også månedlige 1:1 møter hvor fokuset er på deg, dine resultater og din videre utvikling». I tillegg til støtter fra din TM, satser vi mye på trening og annen utvikling som du kan lese mer om her.

Som avslutning kan du lese Markos tre tips til nye kolleger: - Ta ansvar for din egen utvikling. Viljen er viktig. - Ha et ønske om å forbedre deg, be om råd og feedback fra dine kolleger. - Ha det gøy!

Tips en venn