TEAMLEDER I ATEA

Før man skal velge en arbeidsgiver, har man gjerne mange spørsmål. Hvordan er det å starte i Atea? Hvordan er kulturen der? Hvilke utviklingsmuligheter finnes det? Vi tok en prat med Christer, Faglig Teamleder i Atea for å få finne svarene på noen av disse spørsmålene. 

Hvorfor valgte du ATEA som arbeidsgiver?

Det var en kombinasjon av flere faktorer. Jeg kjente til Atea og begrepet The Place to Be fra før, og hadde et inntrykk fra dem jeg kjente til i firmaet at dette var mer enn et uttrykk. Samtidig så fikk jeg muligheten til å jobbe i skillelinjen mellom IT og forretning, og dette var noe som trigget meg veldig. Jeg hadde en master i informasjonssystemer og en master i strategisk ledelse og økonomi, og i Atea kunne jeg få jobbe med begge deler. 

Hvordan vil du beskrive kulturen i ATEA?

Kulturen i Atea er veldig inkluderende. The Place to Be sitter i ryggmargen til alle de ansatte, og man får alltid positiv respons når man tar kontakt med kollegaer. Atea er også en bedrift hvor man kan lage sine egne muligheter. Det er veldig opp til de ansatte å være fremoverlente og gripe mulighetene når de kommer. Hvis man er positiv og ønsker å få til noe, så får man som oftest mulighet til det.  

Hvordan er onboarding prosessen i Atea for nye kolleger som kommer inn?

Det kommer nok litt an på den rollen man skal inn i. For meg som kom inn på konsulentsiden, så hadde jeg kontakt med min nærmeste leder i tiden før jeg startet. Vi la en liten plan for hvordan jeg kunne benytte tiden før oppstart til å forberede meg best mulig. Jeg hadde da en kompetanseplan som jeg fulgte på egentid. Atea dekket et online-kurs for meg i tiden før jeg startet, og så tok jeg en sertifisering på egenhånd før oppstart. Før jeg startet sørget vi også for å ordne brukerkonto og fikk bestilt pc og mobiltelefon til oppstarten. Etter oppstart utvikler man en kompetanseplan og tas med i prosjekter hos kunder.  

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen? 

Jeg bruker flere forskjellige kilder for å holde meg oppdatert, litt avhengig av hvilket fagområde det gjelder. Når jeg er ute etter litt mer kompetanse bruker jeg online-kurs, som eksempelvis edx.org. Her finnes det mange gode kurs som man kan gå gjennom når det passer for en selv. Hvis jeg ønsker å lære spesifikk teknologi og ta sertifiseringer så avklarer man dette med sin nærmeste leder og så tar man kurs og sertifisering gjennom Ateas samarbeidspartnere. Utover dette deltar man gjerne på konferanser, der jeg skal på Gartner Data & Analytics Conference i London i april. Vi sender også en delegasjon til IBM Think i Las Vegas i samme periode. Ellers så er det kompetanse vi lever av, og vi lærer nye ting hele tiden. Vi har workshops med partnere som IBM, Microsoft, Cisco osv, vi har internseminarer, og vi lærer av hverandre og kunder gjennom prosjekter. På fritiden hører jeg også på noen teknologirettede podcaster når jeg er på reise eller i bilen. Oslo Business Forums podcast «De som bygger det nye Norge» synes jeg er veldig god for vårt fagfelt. Jeg opplever at Atea er en bedrift som har stort fokus på de kompetanse og på at de ansatte skal kunne utvikle seg. Det er en kultur som søker kunnskap og kompetanse, og man havner ofte i veldig interessante faglige diskusjoner.  

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Jeg tror at vi vil se at stadig flere systemer flyttes ut i skyen. Videre så tror jeg at vi i tiden fremover vil se stadig flere intelligente enheter. De store partnerne er i ferd med å bygge plattformer som løser problemstillingene rundt integrasjon av data og datakilder, og dette åpner en ny verden hva angår analyse av data. På toppen av dette vil vi fremover få stadig mer maskinlæring og etter hvert det vi kan kalle kunstig intelligens. Jeg ser ikke dette som noen skummel utvikling. Vi har opplevd slike teknologiske kvantesprang før og kommet styrket ut av det. De nye teknologiene vil automatisere og forenkle mye av det vi i dag gjør manuelt. Da frigjøres kapasitet som vi kan benytte til andre ting. I Atea leverte vi nylig en softwarerobot som automatiserte en prosess som tilsvarte omtrent et halvt årsverk. Dette halve årsverket kan den ansatte nå i stedet benytte på forretningsinnsikt, og på å skape merverdi for bedriften. Det er mye bedre at høyt kompetente ansatte bruker sin arbeidstid på å skape verdi kontra det å utføre manuelle prosesser som en datamaskin utfører raskere og med lavere feilrate. Jeg ser lyst på den teknologiske fremtiden og ser frem til å hjelpe våre kunder i spennende prosjekter der vi benytter teknologi på en smart måte for å skape innovative løsninger som skaper verdier for bedriftene og for samfunnet.

Som faglig teamleder, hva legger du vekt på for at dine kolleger skal trives og utvikles I Atea?

Jeg legger vekt på at man skal være litt interessert og gripe de mulighetene som er i bedriften. Atea har en veldig positiv kultur, og det er enklere å trives når man er en del av et positivt miljø. Vi har mange interessante kunder, prosjekter og arbeidsoppgaver, og jeg tror at man jobber best når man jobber med fagfelt som man selv synes er interessante. Da blir det opp til de ulike lederne å legge til rette for at vi har lag som utfyller hverandre og som backer hverandre opp i hverdagen. Vi har ulike interesseområder og ulike egenskaper, og da må vi sette sammen lagene på riktig måte.

Tips en venn