VÅRT SAMARBEID MED IFI NAVET

Navet er bedriftskontakten ved instituttet for informatikk, drevet av studentene. Hensikten med Navet er å gi studentene innblikk i IT-bransjen, samt tilrettelegge for nettverksbygging. Academic Work har siden 2016 samarbeidet med IFI-Navet, samarbeidet gir studentene flere fordeler mener Sikander Farooq, leder for IFI-Navet. 

Sikander Farooq, Leder for IFI-Navet

Hvilke fordeler ser dere ved å samarbeide med Academic Work?

Det som er bra med Academic Work er at de bringer inn bedrifter/selskaper som vi ikke hadde tenkt på eller klart å ordne selv, på den måten får vi inn frisk pust i Navet. Dette er også bedrifter som vi benytter til å treffe de studentene som fortsatt jobber med sin bachelorgrad og ikke nødvendigvis tar en master. 

Vi planlegger en internkveld med Academic Work i løpet av vårsemesteret i 2017. Der ønsker vi at de går igjennom områder/temaer hvor Navet har et forbedringspotensiale.

Det er viktig å vite og forstå at Navet er for studenene og ikke for bedriftene. Alle avgjørelsene vi tar, er til IFI-studentenes fordel, og det har Academic Work med sin ekspertise hjulpet oss å fremme.

Hvilken fordeler mener dere at studentene får ut av samarbeidet?

Ved å jobbe med Academic Work, klarer vi nå å sette opp mer skreddersydde arrangementer for studentene. Det Navet har opplevd, er at det alltid har vært en utfordring å ordne bedriftspresentasjoner som er av interesse for studenter fra studieretningen nanoelektronikk og robotikk. Dette er den eneste linjen på IFI som retter seg mer mot hardware, fysikk og matte, men med deres arsenal av kunder så har ikke dette vært en bekymring for styret I Navet i studieåret H2016/V17!

Opp til nå har bedriftene vi hovedsaklig har samarbeidet vært konsulentselskaper som er ute etter studentene som er på med sitt 4+ studieår, men dette gjelder ikke Academic Work. Bedriftspresentasjoner med Academic Work består av bedrifter som legger like mye vekt på erfaring, kunnskap og kompetanse som de gjør på utdanning. Det setter mange studenter stor pris på. 

Mads Wildhagen, Head of Marketing Academic Work

Vi skal ansette 380 personer innen IT i år. For oss er det alltid et ønske å være tilstede der noen av de mest ettertraktede studentene befinner seg. Gjennom Navet, studentorganisasjonen for studenter ved informatikk, har vi muligheten til dette. Denne organisasjonen er profesjonell til fingerspissene, og vi så raskt at dette er noe begge parter kan få sterk nytte av. Academic Work gjennom å kunne bygge vårt brand og promotere våre stillinger, og muligheten til å la våre samarbeidspartnere få presentere seg. For studentenes del ville vi vise at det finnes utrolig mange muligheter der ute i alt fra start-ups til store, multinasjonale selskaper. Vi vil rett og slett tilby studentene et mangfold av bedrifter og stillinger.

I og med at vi i 2017 leter etter over 300 profiler på deltid og heltid, er det viktig å være tilstede på en av de skolene, hvor de beste innen informatikk utdannes. I tillegg vil vi hjelpe Navet til å bli enda bedre, og også tilby studentene relevante kurs.

Tips en venn