Våre konsulenter gjør en forskjell

Hver eneste dag har vi mange konsulenter i oppdrag hos våre kunder. De gjør en helt fantastisk jobb og med sin energi, lojalitet og kunnskap som Young Professionals bidrar de til fremgang der de er. Det er særlig noen av konsulentene våre som utmerker seg - konsulenter som viser ambisjoner for å vokse og lykkes i det de driver med. Vi i Academic Work inspireres av disse konsulentene og vi ønsker å dele deres historier med deg.

«HAR MAN TRO PÅ SEG SELV, VIL MAN LYKKES I DET MAN GJØR.»

Jesper jobber i dag hos Sparebank 1, en stor leverandør av ulike økonomisk-relaterte tjenester som jobber for å gi et totalt-/ «alt-på-et-sted» tilbud til kundene sine. Jesper jobber som forsikringsrådgiver for privatmarkedet med hovedvekt på inngående samtaler. Hans hovedoppgave er å bistå og ivareta kundene etter beste evne i tillegg til å skape merverdi for bedriften (salg). Jesper trives utrolig godt på arbeidsplassen. Han forteller at selv om jobben er til tider rutinepreget har man allikevel sjeldent en lik dag. «Jeg stortrives med mål og utfordringer noe jeg får muligheten på arbeidsplassen. Jeg liker å levere resultater og motiveres sterkt av dette. I tillegg er det veldig god stemning blant mine kolleger som bidrar til en oppløftende hverdag».

«JEG motiveres definitivt av utfordringer og at jeg får lov til å vokse på arbeidsplassen.»

Benedicte jobber i dag hos Asker Ventilasjon AS, et selskap som driver med oppstart og innregulering av luftmengder i kjøle- og varmeanlegg. Benedicte er innledningsvis ansatt for å administrere oppdrag fra deres kunder og sørge for at de klarer å ta imot og utføre flest mulig oppdrag. Utover dette jobber hun med anbud, prosjekter, utforming av tilbud, hms, og i nær fremtid vil også ansvaret for lønnsutbetalinger, samt fakturering av kunder bli en del av hennes jobb. Benedicte trives utrolig godt på arbeidsplassen. Hun forteller at hun har en veldig hyggelig og flink sjef, og hennes kollegaer er sosiale og er med på å skape et godt miljø på kontoret. «Jeg trives godt med arbeidsoppgavene mine og jeg gleder meg til å gå på jobb om morgenen». Benedicte forteller videre at hun blir veldig motivert av å selv ha ansvar for sine egne arbeidsoppgaver, og det å hele tiden kunne få mer ansvar. 

«JEG MOTIVERES DEFINITIVT AV UTFORDRINGER OG AT JEG FÅR LOV TIL Å VOKSE PÅ ARBEIDSPLASSEN.»

Benedicte jobber i dag hos et svært spennende selskap som leverer omfattende treningsløsninger basert på verdensledende simulator teknologi og integrerte treningstjenester. Hun har ansvaret for å følge rekrutteringsprosessen fra A-Å i Norge for en av deres kunder. Her jobber hun med alt fra selektering gjennom videointervjuer og testresultater, screening, planlegge og gjennomføre intervjuer, referansesjekker, koordinering og administrering av kandidatene, samt dialog med ledelsen. Benedicte trives svært godt hos vår kunde. Hun forteller at det er et høyt tempo, og man må like å være selvgående, relativ tøff, og trygg som person og i rollen. Det takler hun helt fint, og hun har virkelig elsket jobben fra dag én

«JEG MOTIVERES AV MINE EKSTREMT TALENTFULLE KOLLEGAER.»

Syver jobber hos Expology, et selskap som driver med opplevelses- og utstillingsdesign. Når Syver startet i Expology, var hans hovedoppgave å utvikle brukergrensesnittet for et system som gjør det enklere å administrere utstillinger. I dag er han en slags «design-potet». Han kan brukes til alt, og det trengs i Expology, i og med at ingen prosjekter er like. Så langt har han drevet med illustrasjon, visualisering, animasjon, UX-design, konseptutvikling og produktdesign, for å nevne noen. Syver forteller at det er svært mange flinke og talentfulle kollegaer på arbeidsplassen, noe han motiveres sterkt av. «Vi er et lite selskap, og alle må trekke lasset sitt. Det gjør kollegaene mine til de grader, og de har vært en stor kilde til lærdom siden jeg begynte».

«JEG MØTER NYE UTFORDRINGER NESTEN HVER DAG OG FÅR TILDELT STORT ANSVAR.»

Andreas jobber i dag hos Relacom AS, et selskap som tilbyr flere ulike tjenester innen telekommunikasjon. Andreas sin hovedoppgave er å koordinere 11 andre konsulenter som jobber med å installere utstyr for Canal Digital, blant annet installasjon av dekodere, modem og routere. I koordineringen har Andreas ansvar for all planlegging av arbeidslister og timer, avtaler med kunder, henting og levering av utstyr til arbeidsplasser, samt loggføring av installasjoner. Andreas er virkelig bindeleddet mellom konsulentene og Relacom. Det er mange grunner for at Andreas trives så godt hos Relacom. Blant annet får han selv styre arbeidshverdagen og han blir tildelt stort ansvar. «Det er få dager som er helt like og det er nye utfordringer nesten hver dag».

«JEG ER UTROLIG HELDIG SOM FÅR KOMBINERE TEORI OG PRAKSIS PÅ DENNE MÅTEN.»

Carina jobber hos Optimera, Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. Hun har som hovedoppgave å utforme, arkivere og kommunisere med lønningskontorer om alle arbeidskontrakter for hele Optimera AS. Men hun blir også inkludert i en rekke andre oppgaver; en dag besto oppgaven å sette sammen en strategisk plan for kompetansefremmende e-læringstiltak, sammen med opplæringsansvarlig i Optimera. Benedicte forteller at hun får masse gode eksempler for fagene hun lærer på skolen, og er utrolig heldig som får muligheten til å kombinere teori og praksis på denne måten. I Optimera er det en avslappet, men profesjonell kultur, som for henne er den perfekte kombinasjonen. 

Tips en venn