Young Professionals

Young professionals er studenter og nyutdannede i begynnelsen av sin karriere. Dette er vår nisje, vårt ekspertområdet og en målgruppe vi tror sterkt på. Young professionals utgjør en viktig investering i fremtiden. Det er de som innehar den ferskeste kunnskapen og i kombinasjon med deres driv, ambisjon og nysgjerrighet er de en stor ressurs for mange bedrifter.

AMBISJON

Academic Work verdsetter ambisjon og dens kraft til å drive kontinuerlig utvikling, hvilket bidrar til gode prestasjoner. Vi tror på ambisjoner og nettopp derfor tror vi på young professionals. De inspireres av viljen til å lære noe nytt, utvikles og til å bygge nye erfaringer. Mange young professionals ønsker mer enn å «bare gjøre jobben sin» - noe både vi og våre kunder verdsetter.

EKSTRA SYNLIGHET BLANT YOUNG PROFESSIONALS

Vi vet at young professionals er en attraktiv og svært ettertraktet målgruppe. Det er fremtidens arbeidskraft – og konkurransen om deres kompetanse og lojalitet er hard. Derfor vet vi at det er spesielt viktig å synes som arbeidsgiver for denne målgruppen. Vi treffer young professional der de er, gjennom hele året både gjennom fysisk tilværelse på campus og digital markedsføring. 

Vil du bli kontaktet?

Tips en venn