LAST NED RAPPORTEN

YPAI 2017

RAPPORT NORDEN

Young Professional Attraction Index, YPAI, er en undersøkelse som Academic Work i samarbeid med Kantar TNS, gjennomfører hver år. Målet er å forstå hva som tiltaler og attraherer young professionals i valget av arbeidsgiver, og finne ut hvilke selskaper de helst vil jobbe for. I rapportene presenteres de viktigste egenskapene når young professionals i de nordiske landene velger arbeidsgiver og hvordan resultatene skiller seg mellom landene.

I RAPPORTEN FINNER DU

  • Resultatet for Norden
  • Dette attraherer young professionals ved valg av arbeidsgiver
  • Forskjeller mellom landene
  • Tips for å attrahere og rekruttere

 

FYLL INN DIN KONTAKTINFORMASJON FOR Å LASTE NED RAPPORTEN