My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
it og teknologi kompetanse

Finn din kandidat i våre Academy-programmer

Academic Work Academy

Mangler din bedrift nødvendig IT-kompetanse? Med våre Academy-programmer håndplukker vi kandidater og utdanner de til å bli programvareutvklere innen Java, JavaScript, C# .NET, Dataanalyse eller andre områder innen IT og teknologi. På denne måten hjelper vi næringslivet med å utdanne manglende kompetanse, og har allerede hjulpet bedrifter å rekruttere over 1800 kandidater det ellers er vanskelig å få tak i. Her kan du lese om våre åpne programmer.

Kontakt oss

Hvordan er utdanningsprogrammet?

I løpet av 12 uker vil kandidatene få intensiv opplæring innen et av emnene listet opp nedenfor. Kandidatene søker det programmet de er mest motivert for, og gjennom vår kompetanse- og motivasjonsbaserte rekrutteringsprosess får de kandidatene med størst potensial muligheten til å gå utdanningsprogrammet. Utdanningen starter med en måneds individuelle forstudier, med mål om å skape samme grunnleggende forståelse for emnet de skal utdanne seg innen. Utdanningen består av klasseromsundervisning 9-17 hver dag (digital undervisning ved behov), praktiske og teoretiske oppgaver og avsluttes med et gruppeprosjekt, relevant for hva kandidatene kommer til å jobbe med.

Våre åpne programmer – Her kan du booke en eller flere kandidater

Salesforce

I programmet Salesforce blir deltakerne forberedt på å jobbe som applikasjonskonsulenter i grenselandet mellom bedriftens operasjonelle virksomhet og IT. Praktisk arbeid for å transformere operasjonelle krav til funksjonalitet på plattformen er ispedd under opplæringen med opplæring i forretningsinnsikt og kommunikasjon. Dette er for å kunne jobbe tett på virksomheten, med god forståelse av prosesser og hvordan maksimere effekten av en Salesforce-implementering.

Programmet fokuserer på Sales Cloud og Service Cloud-applikasjoner, og kandidatene tar følgende sertifiseringer under programmet:

Sertifiseringer:

 • Salesforce Administrator
 • Sales Cloud Consultant
 • Service Cloud Consultant

JavaScript

Under JavaScript-utdanningen vil studentene lære om utvikling av interaktive nettsider, oppsett av eget utviklermiljø for webutvikling med NodeJS og få innsikt i utvalgte rammeverk, bibliotek og webteknologier. I tillegg til å utvikle sin tekniske kompetanse vil de også få opplæring i agilt teamarbeid etter metoder som SCRUM og Kanban. Etter endt utdannelse går deltagerne inn i roller som blant annet frontend-utvikler, Javascript-utvikler og web-utvikler, applikasjonsutvikler og prosjektleder.

Programinnhold:

 • Introduksjon til webutvikling - HTML 5, JavaScript, CSS 3
 • Sette opp ditt eget utviklingsmiljø for webutvikling med NodeJS
 • Brukervennlighet og UX
 • Introduksjon til front-end biblioteket Bootstrap
 • JavaScript rammeverket React
 • Introduksjon til SQL forarbeid med relasjonsdatabaser og NoSQL-databasen MongoDB
 • Webteknologi som AJAX og dataformatet JSON
 • Hvordan skape og benytte REST API’er til webtjenester

Data Analyst

Under utdanningsløpet vil kandidatene tilegne seg de kompetansene og ferdighetene som kreves av en moderne og teknisk dataanalytiker. I tillegg til det tekniske vil kandidatene også lære å jobbe effektivt i team med agil arbeidsmetodikk og i felles kodebase ved hjelp av GIT. Etter utdanningen vil kandidatene kunne tre inn i ulike roller innen hele livssyklusen innen data. Alt fra innhenting og ETL, databasemodellering og -lagring, business intelligence og visualisering til avansert analyse og machine learning.

Programinnhold:

 • Python innen både data engineering, analyse og machine learning.
 • Bruke SQL som et kraftfullt analyseverktøy.
 • Modellere datavarehus gjennom dimensjonal modellering.
 • Bruke datavisualiseringsteknikker. Programmet fokuserer hovedsakelig på PowerBI.
 • Behandle og bearbeide data og trene machine learning-modeller til å løse forretningsrelevante utfordringer.
 • Forståelse for Cloud og Container-teknologi (Azure og Docker).

Cyber Security

Under utdanningen innen Cyber Security får konsulentene blant annet lære om ulike typer cyberangrep og sikkerhetstrusler, hvordan proaktivt forebygge og minimere risiko for disse og hvordan håndtere trusler og angrep. I tillegg til teknisk kompetanse får deltagerne også utdanning innen selvledelse, time management og business mindset. Etter endt utdannelse går deltagerne inn i roller som blant annet penetrasjonstestere, sikkerhetsspesialister og SOC-operatører.

Programinnhold:

 • Grunnleggende dataarkitektur
 • Programmering, scripting i PowerShell og SQL
 • Ulike typer cyberangrep, CIA-triaden, kryptering og oversikt over ulike trusler
 • Administrasjon av plattformer: Linux OS og Windows
 • Penetrasjonstesting og sårbarhetsanalyse
 • Metoder for å reagere på hendelser og digital etterforskning
 • Overvåkning, logging og sårbarhetsvurderinger
 • Nettverksarkitektur og nettverksprotokoll

C# .NET

Vårt program i C # .NET er utviklet sammen med bransjeeksperter og har som mål å gi deltakerne en bred programmeringsbase for å utvikle fullstack løsninger, som er effektive og komplekse webapplikasjoner for .NET-plattformen. I tillegg til teknisk kompetanse, får deltakerne også opplæring i agile metoder med fokus på Scrum, prosjektledelse og agile metoder.

Trenger du en eller flere medarbeidere med kompetanse innen C#.NET? Kontakt oss i dag så forteller vi mer.

Program innhold:

 • Avansert C #
 • Nettapplikasjoner med .NET Core MVC
 • Versjonskontroll med Git og GitHub
 • Relasjonsdatabaser med MicrosoftSQL Server
 • HTML, CSS, JavaScript
 • Visual Studio
 • Brukervennlig design (UX)

Java

Deltakerne i Java-programmet lærer objektorientert programmering og versjonsstyring med Git og GitHub. De jobber med datastrukturer og algoritmer og får en introduksjon til webutvikling inkludert HTTP, HTML, JavaScript og CSS. Programmet er utviklet sammen med bransjeeksperter og i tillegg til teknisk kompetanse, får deltakerne også opplæring i kommunikasjon, rådgivning, prosjektledelse og agile metoder.

Program innhold:

 • Objektorientert programmering
 • Versjonshåndtering med Git og GitHub
 • Datastrukturer og algoritmer
 • JVM og Java-plattformen
 • Introduksjon til databaser og SQL
 • Introduksjon til webutvikling inkl. HTTP, HTML, JavaScript, CSS
Vi trengte en oppskalering av leveransekapasiteten, og ønsket å ta inn flere nyutdannede for å nyttiggjøre oss av synergieffektene en gruppe nyutdannede gir. Academic Work tester kandidatene før de får plass på AW Academy, dermed sikres egenskaper som samarbeid, lærevillighet og evne til å tilegne seg nye ting raskt, noe som er viktig i et langsiktig perspektiv i IT-bransjen. Academy har sikret oss medarbeidere med et bra utgangspunkt til å lære mer. De er sultne, de lærer raskt og bidrar med ny og spennende kultur. De har andre refleksjoner og er flinke til å stille spørsmål, noe som igjen hever kompetansen i teamet.

Terje Aas Høiås, Team Manager, Payex