Våre tjenester

Skal du ansette nye medarbeidere til din bedrift i 2020? I over 21 år har vi hjulpet små og store bedrifter med å finne deres neste medarbeider. Vi vet at hvert behov er unik, i dagens varierende arbeidshverdag blir det stadig et større behov for bedrifter med forskjellige løsninger. Vi kan hjelpe deg uavhengig av ditt behov, vi sørger for at rett person er på plass til rett sted, når du behøver det.

Kontakt oss

Bemanningsløsninger

Når du leier personell gjennom oss, matcher vi ditt personalbehov opp mot vår database med aktivt jobbsøkende kandidater. Vi markedsfører hver stilling slik at du får en kandidat som aktivt søker på akkurat denne stillingen, og dermed er både motivert og engasjert– slik minimere vi risikoen for feilansettelse. Når du leier personell vil vi være arbeidsgiver og medarbeideren ansattes i Academic Work. Det er dette som er bemanning. Vi håndterer alt av administrasjon og andre forhold som har med selve ansettelsen å gjøre. En Consultant Manager i Academic Work blir personens nærmeste leder, noe som gjør at du får hjelp med personalansvar, lønnsadministrasjon, utvikling og- oppfølging. Les mer om Bemanningsløsninger her.

Rekrutteringsløsninger

Rekruttering er en løsning for deg som har et klart behov om å ansette en ny fast medarbeider og som ønsker profesjonell hjelp med rekrutteringsprosessen. Vi kan love deg som kunde at vi vil hjelpe deg med å rekruttere rett person, og du har tid til å fokusere på kjernevirksomheten. Les mer om hvorfor du burde rekruttere gjennom Academic Work.

«Vi har vært meget fornøyd med Academic Work gjennom hele prosessen. Academic Work er meget opptatt av å forstå våre behov og ønsker til kandidatene, for å sikre at de fikk lokalisert og presentert de mest aktuelle kandidatene til oppdraget. Jeg har gjennomført flere rekrutteringsprosesser tidligere, i eget regi og via rekrutteringsselskaper – det er første gang jeg har opplevd at flere av kandidatene som stilte til intervju hos meg skrøt av profesjonell håndtering av rekrutterer. Det vitner om at kandidatene blir godt ivaretatt gjennom hele prosessen av Academic Work, ikke kun oss som kunde.» – Eskild Wenaas, Managing Director

enter image description here

Når bør du ansette medarbeidere på deltid?

Behovet for personell varierer, ikke minst omfanget av behovet. Deltidsansatte kan hjelpe bedriften med å dekke midlertidig arbeidstopper, kortere sykefravær og ferieperioder. Samtidig er det også en måte å styrke den faste arbeidsstyrken på når du har et langsiktig behov. Noen timer, en dag eller flere dager hver uke. Hvis dere i dag finner det vanskelig å tiltrekke bedriften dyktige kandidater med noen års erfaring eller ser at dere må tiltrekke flere i nær fremtid, vil vi anbefale å ta inn deltidsansatte. Gjennom å la studenter bli kjent med organisasjonen, menneskene og oppgaver, finnes det knapt en bedre måte å se om det finnes grunnlag for et lengre samarbeid. Å ansette personell på deltid kan være en fantastisk rekrutteringskanal til senere heltidsansatte. Les mer om hvorfor du bør ansette medarbeidere på deltid.

Vil du vite hva young professionals ser etter ved valg av arbeidsgiver?

Last ned årets YPAI rapport

Heltidsmedarbeidere

Hvis behovet for ansatte er omfattende, er det sannsynligvis en heltids ressurs du trenger. Å leie inn heltidsansatte er et godt alternativ for deg som har et mer omfattende bemanningsbehov for en periode og ikke har mulighet til å ansette fast. Når du leier inn personell står vi for ansettelsesforholdet og alt det innebærer. Det er du som har behovet og og det er opp til deg hvor lenge denne perioden skal vare. Har du behov for en langsiktig medarbeider, da hjelper vi deg gjerne med rekrutteringen og kan bistå under hele rekrutteringsprosessen fra A til Å.

Sommer, ferieavvikling og vikarer.

Sommer og ferie skal være en stressfri periode uten bekymringer. Vi har et stort nedslagsfelt på landets universiteter og høyskoler, og har Norges største nettverk av young professionals! Gjennom 20 år har vi hjulpet næringslivet med sommervikarer, vikarer, interns, prosjekt og å opprettholde effektiviteten gjennom ferieavvikling. Trenger du en vikar for å dekke opp et behov ved langtidssykdom eller permisjon? Da hjelper vi deg gjerne med å løse dette.

Les mer om sommerbemanning her

Vi kan hjelpe din bedrift med bemanning og rekruttering innen flere forretningsområder. Alt ifra økonomi og teknologi til kundeservice og markedsføring. Velg et område fra listen nedenfor for å lese mer om hvordan vi hjelper deg!

Del artikkelen