My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image

Varsling – rapportering av uetisk eller ulovlig mislighold

Academic Work er forpliktet til den høyeste standarden for åpenhet, ansvarlighet og integritet i vår virksomhet, og vi er opptatt av å sikre at vårt selskap og vår virksomhet er preget av disse sentrale verdiene.

Våre ansatte oppfordres til å rapportere enhver oppførsel som de mener er i strid med lover, etiske prinsipper eller våre interne retningslinjer til sin leder eller, om nødvendig, en leder av høyere rang. Andre, for eksempel kunder, leverandører, forretningsforbindelser eller andre personer kan rapportere dette til sitt primære kontaktpunkt innen Academic Work.

Imidlertid kan det være situasjoner der det ikke er mulig eller hensiktsmessig å rapportere mislighold i samsvar med prosedyrene ovenfor. Det skal også være mulig for den rapporterende personen å være helt anonym, og å senke terskelen for å rapportere mistanke om mislighold.

Academic Work har derfor iverksatt en prosedyre for rapportering av uetisk eller ulovlig forseelse gjennom et nettbasert skjema som sikrer konfidensialitet, som utelukker interessekonflikter så langt som mulig, og som garanterer full anonymitet om ønskelig. Varslinger mottas og evalueres av en tredjepart som håndterer ytterligere kommunikasjon med varsleren og videresender budskapet til en passende mottaker innen Academic Work for videre undersøkelser og handlinger. Varslingstjenesten er fullstendig løsrevet fra Academic Work og oppfyller de høyeste sikkerhetskravene for å sikre din integritet.

Skulle varsleren velge å være anonym, vil identiteten til den enkelte bli hemmelig for både Academic Work og den mottakende tredjeparten. Skulle vedkommende i stedet foretrekke å rapportere mislighold via telefon eller fysisk møte, er dette også mulig.

Varsleren vil ikke bli utsatt for negative konsekvenser ved innlevering av rapporten, eller senere.

Rapporter mislighold

Hvis du velger å avsløre identiteten din når du sender inn en rapport, vil personopplysningene du oppgir om deg selv bli behandlet av Academic Work og vår tjenesteleverandør Whistlelink. Dine data vil bare bli brukt til å undersøke det du har rapportert og kommunikasjonen med deg under denne prosessen. Alle personopplysninger du oppgir om deg selv i rapporten vil bare bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle dette formålet. Det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine er Academic Works legitime interesse for å undersøke ærendet du har rapportert og handle mot uetisk eller ulovlig forseelse, men kan også være basert på en juridisk forpliktelse avhengig av ærendets art. Hvis vi utleverer informasjonen din til rettshåndhevelsesorganer eller tilsynsmyndigheter, vil dette bli gjort med ditt samtykke. For mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger samt dine rettigheter, vennligst les vår personvernerklæring.

Hvis du har spørsmål om våre varslingsrapportkanaler, er du velkommen til å kontakte oss på legal@akindgroup.com. Vær oppmerksom på at meldinger til denne e -postadressen ikke vil være anonyme.