deltidsansatte

Deltidspersonell - en investering for fremtiden.

– en langsiktig kompetanseforsyning til din bedrift


Last ned --------

Hvordan kan deltidsmedarbeidere hjelpe din bedrift?

Noen arbeidstopper forekommer ofte, mens andre er mer uvanlige og veldig intense når de først dukker opp. Vi er sannsynligvis enige om at arbeidstopper helst bør kunne forutsees og håndteres for å skape et godt arbeidsklima. En god løsning på et midlertidig behov, sykefravær eller behov i ferieperioder, er å ansette medarbeidere på deltid.

Guiden hjelper dere med:

Deltidspersonell tar sikte på å hjelpe deg med å skape en mer fleksibel drift gjennom deltids- ansatte og samtidig tilfredsstille et langsiktig kompetansebehov.

  • Administrer arbeidstopper og uforutsette kompetansebehov
  • Tilrettelegge for en god balanse mellom jobb og privatliv.
  • Rekruttere deltidsansatte
  • Hvordan du ivaretar deltidspersonalet
  • Tilfredsstille det langsiktige kompetansebehovet

Deltidspersonell