My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image

Om YPAI

Hvert år gjennomfører vi studien Young Professional Attraction Index, YPAI, der vi spør young professionals hvilke egenskaper som er viktigst ved valg av arbeidsgiver og hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive. Undersøkelsen har som mål å hjelpe arbeidsgivere med å forstå, attrahere og utvikle morgendagens arbeidstagere.  Her kan du lese mer om undersøkelsen og laste ned rapportene.

Tidslinje

Undersøkelsen består av flere aktiviteter i løpet av nesten et halvt år. En samlet tidslinje for prosessen finner du nedenfor. YPAI tidslinje

Forundersøkelsen

Vi gjennomfører YPAI-undersøkelsen i alle seks landene hvor Academic Work jobber: Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Sveits. Studien skiller seg fra andre lignende studier ved at det er respondentene selv, som i en separat forundersøkelse, definerer de 10 viktigste egenskapene ved valg av arbeidsgiver i tillegg til hvilke arbeidsgivere som skal være med i den endelige YPAI-undersøkelsen.

Det betyr at egenskapene og arbeidsgiverne varierer fra år til år, og mellom land. Det gir oss imidlertid en detaljert og kontinuerlig oppdatert innsikt i hva young professionals anser som attraktivt ved arbeidsgivere og hvilke selskaper de mener er mest attraktive.

Forundersøkelsen består av følgende spørsmål:

  • Hvilke egenskaper er viktigst for deg ved valg av arbeidsgiver?
  • Hvilke arbeidsgivere vil du helst jobbe hos?


Med over 8000 fritekstsvar på tvers av alle markeder, har vi sammenstilt listen over de 10 viktigste egenskapene og de mest attraktive selskapene i alle markedene. Resultatene fra forundersøkelsen la grunnlaget for svaralternativene i hovedundersøkelsen.

YPAI Score

I hovedundersøkelsen måler vi arbeidsgivernes YPAI-score – en moderne og unik metode for å måle arbeidsgiveres attraktivitet. Metoden har blitt utviklet i samarbeid med Kantar TNS, og baseres på deres faktoranalyse av over 23 000 internasjonale intervjuer om merkevarer. Indeksen består av tre parameter; selskapets rykte og omdømme, oppfattet fremgang på markedet og om young professionals vil jobbe der.
Respondentene blir også spurt om hvor godt de kjenner til selskapene på listen for å sørge for at de kun svarer på spørsmål knyttet til selskaper de faktisk kjenner til. På den måten sørger vi for at bare velinformerte svar danner grunnlaget til YPAI-scoren.

YPAI spørsmål

Betydningen av de viktigste egenskapene

I undersøkelsen får vi en rangering av de mest attraktive arbeidsgiverne og de viktigste egenskapene. Men for å forstå hva young profesionals legger inn i de forskjellige egenskapene, ber vi dem også om å definere hva de betyr for dem via fritekstsvar. Disse kategoriserer vi og plukker ut hvilke meninger som forekommer hyppigst.

På denne måten kan vi både produsere interessante sitater med young profesionals' egne ord, og få en ide om disse sitatene faktisk gjenspeiler hvilke meninger de har, og for eksempel hva «fleksibilitet» betyr for målgruppen.

Undersøkelsens validitet

Hver undersøkelse har hatt mange respondenter, fra 1500-6200 respondenter for å kunne gi et godt grunnlag for sammenligning. Målgruppen er young professionals, og nesten alle respondentene kommer fra vårt eget nettverk av kandidater og konsulenter. For å sørge for god validitet i undersøkelsen, har vi gjennomført effektive tiltak som blant annet vekting og variansstudier. Disse tiltakene styrker YPAI-rapportens generaliserbarhet av resultatene og konklusjonene.
Med hjelp fra Kantar TNS har vektingen av respondentene blitt gjort for å matche lokale variasjoner i målgruppen, young professionals, når det kommer til kjønn, alder og fagområde. Dataene er hentet fra hvert lands nasjonale statistikkbyrå – SSB i Norge.

Videre ble det gjennomført en separat validitetsstudie i Kantar TNS’ eget randomiserte panel av young professionals (studenter eller nyutdannede med opptil 5 års arbeidserfaring), for å sammenligne og se på variasjoner mellom deres database og våre respondenter. Resultatene ble deretter slått sammen for å danne et sterkere grunnlag for generalisering innen målgruppen.

Om Kantar TNS

Kantar er verdens ledende innsikts- og rådgivningsselskap, med over 30 000 ansatte i over 100 land. Blant mange ting er Kantar mange års erfaring med omdømmestudier blant ulike målgrupper, både for allmennheten og for spesifikke selskaper. Academic Work er stolte av å ha samarbeidet med Kantar TNS i 5 år totalt – 4 år i Norge.