rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen i Academic Work

I Academic Work bruker vi en kompetansebasert rekrutteringsprosess. Det vil si at vi fokuserer på kandidatens personlige egenskaper og egnethet til stillingen. Kompetansekravene som ligger til grunn for rekrutteringsprosessen, og som til slutt avgjør hvilken kandidat som er riktig for jobben, bestemmes i samråd med våre erfarne rekrutterere og Consultant Managers.

Trenger du hjelp til rekruttering?

Er du jobbsøker, og lurer på hvordan rekrutteringsprosessen ser ut for deg? Les mer her

Vår rekrutteringsprosess – steg for steg

Rekrutteringsprosessen

Kravprofil: Vi starter vårt samarbeid med å diskutere de viktigste kravene for stillingen.

Publisere stillingsannonse, søk og screening: blir alle gjort via vårt ATS- og CRM-system, og gjennomføres av Academic Work. Disse aktivitetene sørger for at vi finner den riktige kandidaten for stillingen.

Screeningintervjuer: Blir gjennomført over telefon og spørsmålene som stilles hjelper oss med å forsikre oss om at kandidaten passer kravprofilen og at kandidaten er motivert.

Intervju med Academic Work: Vi gjennomfører kompetansebaserte intervjuer. Intervjumetoden identifiserer tidligere atferdsmønstre som gir oss en indikasjon på fremtidig atferd og arbeidsprestasjon.

Kandidatpresentasjon: Kandidater blir presentert via vår digitale plattform Happo. Plattformen lar deg rangere og kommentere kandidater og varsler deg om nye kandidater blir presentert. Plattformen er GDPR-kompatibel.

Kundeintervjuer: Vi hjelper deg med å avtale intervjuene og støtter deg underveis om du ønsker det.

Etter intervjuet, diskuterer vi kandidatene og vi gjennomfører en referansesjekk før vi tilbyr jobben til kandidaten som passer kravprofilen best.

For alle typer ansettelser, kan vi alltid støtte deg med onboarding, selv på distanse.

Denne prosessen er selvsagt fleksibel slik at vi kan tilpasse oss etter våre kunders ulike behov og ønsker. Tidsplanen som settes sammen med dere vil avgjøre hvor raskt vi kommer i mål. Hvis du vil vite mer om hvordan vi kan tilpasse rekrutteringsprosessen etter deres behov må du gjerne kontakte oss for en uformell samtale.

Kompetansebasert rekruttering

En rekrutteringsprosess starter ofte med at vi sammen med deg som kunde identifiserer hvilke personlige egenskaper og kompetanser som er viktige for stillingen. Kompetanse, formelle kvalifikasjoner og teknisk kompetanse danner deretter kravprofilen som går som en rød tråd gjennom hele rekrutteringsprosessen. Under rekrutteringsprosessen får du løpende informasjon om hvordan vi ligger an og du bestemmer selv hvor involvert du ønsker å være i prosessen. Du som kunde har selvfølgelig fullt innsyn i rekrutteringsprosessen for å kunne delta og påvirke sluttresultatet.

Kvalitetsstempel

Den kompetansebaserte rekrutteringsmetoden vi bruker er basert på arbeidspsykologi og er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001. Sertifiseringen er svært viktig og blir stadig mer etterspurt av våre samarbeidspartnere. Det er også en måte å sikre effektive prosesser og en forutsetning for utvikling i tråd med vår visjon. Testene vi jobber med er gjennomgått og sertifisert av Den Norske Veritas (DNV GL). Det er det sterkeste sertifiserings- og evalueringsinstituttet for testverktøy innen arbeidspsykologi i Norden. Vi i Academic Work starter en ny rekrutteringsprosess for hvert enkelt oppdrag, som også betyr at vi markedsfører hvert oppdrag i våre digitale kanaler og nettverk.

Tester som supplement i rekrutteringsprosessen

I noen rekrutteringsprosesser anbefaler vi å benytte ulike tester som et supplement til det kompetansebaserte intervjuet. Tester tar sikte på å gi målbare og objektive data som vil gi et mer omfattende bilde av kandidatens egnethet og et bredere beslutningsgrunnlag. Vi bruker hovedsakelig to tester, en personlighetstest og en test som måler egenskaper.

  • MAP er en omfattende personlighetstest som måler individuelle egenskaper og forutsier atferd som er kritisk for arbeidslivet. MAP kan brukes til screening, valg og utvikling av personell. Spørreskjemaet er basert på Five Factor Model, den mest empirisk robuste og veldokumenterte tilnærmingen til å måle personlighet. MAP forutsier arbeidsrelatert atferd og resultater, som trivsel, ledelse og salgsprestasjoner. MAP hjelper deg med å identifisere individuelle styrker og utviklingsområder, både på leder- og medarbeidernivå.
  • Matrigma er en psykometrisk test av høy kvalitet som brukes til å måle kognitiv evne med det formål å forutsi jobbprestasjoner og karrieresuksess. Kognitiv evne gjelder blant annet en persons evne til logisk resonnement og evnen til å forstå ny og kompleks informasjon, som er avgjørende for problemløsing. Over hundre års forskning har vist seg at GMA er den mest pålitelige og universelle prediktoren for jobbprestasjoner.
Digital rekrutteringsprosess

Vi kan også gjøre hele rekrutteringsprosessen digital

Academic Work sin rekrutteringsprosess er strukturert på en måte slik at den enkelt kan gjøres digital. En digital rekrutteringsprosess garanterer den samme kvaliteten som en rekrutteringsprosess hvor rekrutterer og kandidat møtes fysisk.

Ønsker du å lære mer om hvordan attrahere og utvikle talentene?

Hvert år gjennomfører vi i samarbeid med Kantar TNS en undersøkelse vi kaller Young Professional Attraction Index, YPAI. Målet er å hjelpe arbeidsgivere å forstå og skape relasjoner til en viktig målgruppe – young professionals, studenter og nyutdannede i starten av sin karriere. Rapporten gir forståelse for hvordan man som arbeidsgiver kan attrahere, rekruttere og utvikle både potensielle og eksisterende medarbeidere.