Rekrutteringsprosessen

I Academic Work benytter vi oss av en kompetansebasert rekrutteringsprosess – en metode som fokuserer på kandidatens personlige egenskaper og egnethet til stillingen. Kompetansekravene som ligger til grunn for rekrutteringsprosessen og som til slutt avgjør hvem som er riktig for jobben, bestemmes i samråd med våre erfarne rekrutterere og consultant managers.

Vår rekrutteringsprosess – steg for steg

Rekrutteringsprosessen

Kravprofil: Vi starter vårt samarbeid med å diskutere de viktigste kravene for stillingen.

Publisere stillingsannonse, søk og screening: blir alle gjort via vårt ATS- og CRM-system, og gjennomføres av Academic Work. Disse aktivitetene sørger for at vi finner den riktige kandidaten for stillingen.

Screeningintervjuer: Blir gjennomført over telefon og spørsmålene som stilles hjelper oss med å forsikre oss om at kandidaten passer kravprofilen og at kandidaten er motivert.

Intervju med Academic Work: Vi gjennomfører kompetansebaserte intervjuer. Intervjumetoden identifisere tidligere atferdsmønster som gir oss en indikasjon på fremtidig atferd og arbeidsprestasjon.

Kandidatpresentasjon: Kandidater blir presentert via vår digitale plattform Happo. Plattformen lar deg rangere og kommentere kandidater og varsler deg om nye kandidater blir presentert. Plattformen er GDPR-kompatibel.

Kundeintervjuer: Vi hjelper deg med å avtale intervjuene og støtter deg underveis om du ønsker det.

Etter intervjuet, diskuterer vi kandidatene og vi gjennomfører en referansesjekk før vi tilbyr jobben til kandidaten som passer kravprofilen best.

For alle typer ansettelser, kan vi alltid støtte deg med onboarding, selv på distanse.

Denne prosessen er selvsagt fleksibel slik at vi kan tilpasse oss etter våre kunders ulike behov og ønsker. Tidsplanen som settes sammen med dere vil avgjøre hvor raskt vi kommer i mål. Hvis du vil vite mer om hvordan vi kan tilpasse rekrutteringsprosessen etter deres behov må du gjerne kontakte oss for en uformell samtale.

Kompetansebasert rekruttering

En rekrutteringsprosess starter ofte med at vi sammen med deg som kunde identifiserer hvilke personlige egenskaper og kompetanser som er viktige for stillingen. Kompetanse, formelle kvalifikasjoner og teknisk kompetanse danner deretter kravprofilen som får som en rød tråd gjennom hele rekrutteringsprosessen. Under rekrutteringsprosessen får du løpende informasjon om hvordan vi ligger an og du bestemmer selv hvor involvert du ønsker å være i rekrutteringsprosessen. Du som kunde har selvfølgelig fullt innsyn i prosessen for å kunne delta og påvirke sluttresultatet.

Kvalitetsstempel

Den kompetansebaserte rekrutteringsmetoden vi bruker er basert på arbeidspsykologi og er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001. Sertifiseringen er svært viktig og blir stadig mer etterspurt av våre partnere. Det er også en måte å sikre effektive prosesser og en forutsetning for utvikling i tråd med vår visjon. Testene vi jobber med er gjennomgått og sertifisert av Den Norske Veritas (DNV GL). DNV GL er det sterkeste sertifiserings- og evalueringsinstituttet for testverktøy innen arbeidspsykologi i Norden. I motsetning til mange andre aktører i bransjen, starter vi i Academic Work en ny rekrutteringsprosess for hvert enkelt oppdrag, som også betyr at vi markedsfører hvert oppdrag i vårt store digitale nettverk.

Tester som komplement i rekrutteringsprosessen

I noen rekrutteringsprosesser anbefaler vi å benytte ulike tester som et supplement til det kompetansebaserte intervjuet. Tester tar sikte på å gi målbare og objektive data som vil gi et mer omfattende bilde av kandidatens egnethet og et bredere beslutningsgrunnlag for valg. Vi bruker hovedsakelig to tester, en personlighetstest og en test som måler egenskaper.

Vi kan også gjøre hele rekrutteringsprosessen digital

Academic Work sin rekrutteringsprosess er strukturert på en måte slik at den enkelt kan gjøres digital. En digital rekrutteringsprosess garanterer den samme kvaliteten som en rekrutteringsprosess hvor rekrutterer og kandidat møtes fysisk.

Les mer

Ønsker du å lære mer om hvordan attrahere og utvikle talentene?

Hvert år gjennomfører vi i samarbeid med Kantar TNS en undersøkelse vi kaller Young Professional Attraction Index, YPAI. Målet er å hjelpe arbeidsgivere å forstå og skape relasjoner til en viktig målgruppe – young professionals, studenter og nyutdannede i starten av sin karriere. Rapporten gir forståelse for hvordan man som arbeidsgiver kan attrahere, rekruttere og utvikle både potensielle og eksisterende medarbeidere.

Les mer og last ned YPAI-rapportene
Del artikkelen