My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
rekrutteringsprosessen i Academic Work

Rekrutteringsprosessen i Academic Work

Feilansettelser kan koste bedriften din dyrt. I Academic Work vektlegger vi å finne den beste kandidaten til våre kunder gjennom en evidensbasert rekrutteringsmetode. På denne siden kan du lese mer om hvordan Academic Work jobber med rekruttering og hvordan vi kan finne den beste kandidaten til din bedrift.

Skal du rekruttere?

Hva er en evidensbasert rekrutteringsmetode?

Evidensbasert rekruttering betyr å vurdere de riktige tingene, til rett tid, med de riktige verktøyene, og deretter trekke de riktige konklusjonene ved hjelp av data som støttes av omfattende forskning innen organisasjonspsykologi. Ved å bygge en ansettelsesprosess som inkluderer flere predikative faktorer, kan man unngå feilansettelser. Med en evidensbasert rekrutteringsmetode vet vi hvilke ansettelsesfaktorer vi skal og ikke skal vurdere, som igjen øker vår evne til å identifisere både høyt presterende og lavt presterende kvaliteter hos kandidater. Å kunne oppdage mulige feilansettelser tidlig er avgjørende for å spare tid under rekrutteringsprosessen. En feilansettelse kan koste bedriften dyrt, både økonomisk og sosialt.

Konsekvenser av feilansettelser:

  • En feilansettelse vil redusere produktivitet hos den ansatte. Vedkommende vil antageligvis ikke kunne levere til forventningene, og vil stadig kreve gjennomgang, tilbakemeldinger og utvikling.

  • En feilansettelse vil koste bedriften dyrt i årlig omsetning. Dersom vedkommende jobber med kunder, vil en dårlig ansettelse bli tydelig for kundene dine og påvirke kundeforholdet negativt. Kundene kan oppleve å bli forvirret, føle seg usikre på samarbeidet, eller til og med mangle tillit til merkevaren din.

  • En feilansettelse kan føre til dårlig moral blant dine ansatte. Kolleger som slakker og lar andre medarbeidere plukke opp ekstra arbeid, eller som ikke går overens personlig, kan føre til spenninger og negative holdninger i teamet, som til slutt vil påvirke holdningen ansatte har til bedriften.

Skal du rekruttere ny medarbeider?

Har du behov for en ny medarbeider til bedriften, men er usikker på hvordan du skal starte eller hva som kreves i rekrutteringsprosessen? Eller kanskje du ønsker hjelp til å finne riktige kandidater til din bedrift? Ta kontakt med oss! Våre rekrutterere og rådgivere står klar til å bistå deg i prosessen.

Hvorfor bruker ikke Academic Work en tradisjonell rekrutteringsprosess?

I vår rekrutteringsprosess identifiserer vi hva som er mest avgjørende for at kandidaten skal lykkes i jobben, fremfor utdanning og antall år med arbeidserfaring, der sistnevnte er mer vanlig i en tradisjonell rekrutteringsprosess. Med en evidensbasert rekrutteringsmetode sikrer vi at den mest kompetente personen får jobben, samtidig som vi reduserer risikoen for skjevheter og feilansettelser. For oss er ikke den beste kandidaten nødvendigvis den som har den tjukkeste eller peneste CV-en. Vi ønsker alltid å vurdere myke ferdigheter, som personlighet, problemløsningsevner, driv og læringsevner, like mye som harde ferdigheter, som utdanning, yrkeskompetanse og antall år med arbeidserfaring.

Ved å bruke objektive verktøy og metoder gjennom hele rekrutteringsprosessen, muliggjør vi likestilling, mangfold og inkludering, som igjen inviterer muligheten for et mer mangfoldig utvalg av kandidater. Med vår rekrutteringsprosess kan vi dermed finne personer med et stort potensial, som kanskje ville blitt oversett i mer tradisjonelle rekrutteringsprosesser.

Hva innebærer egentlig en rekrutteringsprosess?

En rekrutteringsprosess kan oppleves som både tidkrevende og utfordrende. Den innebærer flere steg som til slutt skal ende opp med å velge riktig kandidat for stillingen. Man må kartlegge hvilke behov bedriften har, gjennomføre an analyse av stillingen og ansvarsområder, skrive en stililngsannonse og publisere den i riktige og relevante kanaler. Etter hvert som søknadene kommer inn, må de behandles og man må rangere aktuelle kandidater. Deretter følger intervjurunder, arbeidsprøver, personlighetstester og referansesjekk før man kan gi tilbud og følge opp med avslag til de andre kandidatene. Det er litt av en prosess! Med støtte fra et rekrutteringsbyrå kan du føle deg sikker på at riktig kandidat kommer på plass, samtidig som du selv kan fokusere på dine kjerneoppgaver.

Rekrutteringsprosessen i Academic Work

I Academic Work består rekrutteringsprosessen av seks trinn: definere, attrahere, vurdere, presentere, verifisere og ansettelse. Avhengig av ditt behov, kan og vil innholdet i hvert trinn variere. enter image description here

Fordeler med evidensbasert rekruttering

Denne rekrutteringsprosessen fokuserer ikke bare på tidligere erfaringer, men forutsier deres fremtidige ytelse. Det er en kundespesifikk prosess hvor vi tilpasser oss deres spesifikke behov for å gjøre rekrutteringsprosessen så kvalitativ og effektiv som mulig. I tillegg til å tilpasse prosessen vår til de nødvendige kravene, tar vi alltid hensyn til våre kunders praktiske forhold for å sikre at de riktige tingene blir prioritert. For å gi deg en innsikt i hvordan kandidatene opplever rekrutteringsprosessen, kan vi fortelle at i mange av våre rekrutteringsprosesser bruker vi en personlighetstest og en problemløsningstest laget av vår samarbeidspartner Alva Labs, som spesialiserer seg på å lage evidensbaserte psykometriske tester. Det er tre grunner til at vi gjør dette:

  1. Resultatene er i stor grad knyttet til arbeidsytelse. Det er tydelig at generell kognitiv evne og personlighet korrelerer sterkt med fremtidig jobbprestasjon.
  2. Prøvene gjør det mulig for oss å vurdere både en kandidats bakgrunn og potensial for en stilling. En CV viser hva man har gjort tidligere, men med testresultater kan vi bedre forstå hva de vil klare under de rette forholdene i en jobb de ikke er i enda.
  3. Testene sikrer en rettferdig og objektiv screeningprosess. Når man kun ser på kandidater ut ifra CV og søknadsbrev, kan det føre til en skjevhet og diskriminering av minoritetsgrupper, som igjen leder til feilaktige konklusjoner. Ved å bruke psykometriske tester gir vi alle kandidater de samme forutsetningene for å gå videre i prosessen og øker sannsynligheten for at havner i riktig rolle og selskap.

Finn din neste medarbeider med Academic Work

Benytt skjemaet under eller ta kontakt med oss på info@academicwork.no eller +47 23 00 90 70.