My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
revidert_arbeidsgiver

Revidert arbeidsgiver – trygghet for deg

I Academic Work er vi opptatt av å følge bransjens etiske retningslinjer for å sørge for at alle parter har en god opplevelse av samarbeidet. Det skal være trygt å samarbeide med oss. Som et av de første bemanning- og rekrutteringsselskapene kan vi skilte med å være Revidert Arbeidsgiver. Det er vi stolte av.

Kontakt oss

Revidert Arbeidsgiver

Vi er stolte av å være godkjent «Revidert Arbeidsgiver» (RA) av NHO. Det innebærer at vi har latt eksterne revisorer gå oss i sømmene, og som gjennom sin godkjennelse dokumenterer at vi følger våre forpliktelser, gjeldende lovverk og arbeidsgiverpraksis for deg som arbeidstaker. Vi tar arbeidsgiveransvaret på alvor!

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis relatert til sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Formålet er å kunne dokumentere skikkelighet og skape trygghet for kundene som leier inn fra bemanningsbyråer.

For å bli revidert gjennomfører man først en selvevaluering, hvor faste punkter evalueres, deretter følger en evaluering utført av en ekstern revisor som er godkjent av NHO service. Fra og med 2017 er det obligatorisk for medlemmer av NHO service å være revidert arbeidsgiver. Har man flere kontorer holder det ikke at hovedkontoret er godkjent, hvert kontor må være godkjent.

Vår visjon er å være ditt førstevalg når det gjelder tjenester innen bemanning og rekruttering. Derfor strekker vi oss langt for å gjøre deg fornøyd. Vi vet at trygghet og informasjon er nøkkelord, og vi skal gjøre alt vi kan for å gi deg nettopp dette i vårt samarbeid.

RA_logo_RGB_liggende_.jpg
«Når du leier inn personell fra Academic Work skal du føle deg trygg på at vi er en seriøs arbeidsgiver for de utleide. Revidert Arbeidsgiver dokumenterer at vi overholder alle de viktige elementene i et ansettelsesforhold, med alt ifra gyldig arbeidskontrakt til stillingsvern og oppfølging av sykefravær. Fordelen med Revidert Arbeidsgiver er at selvevalueringen vi gjør før den eksterne revisjonen sørger for at vi til enhver tid er sikre på at vi har gode rutiner for å ivareta våre ansatte.»

Mats Furulund, Head of Operations Academic Work

Godkjent bemanningsbyrå

Kravene for å bli et registrert bemanningsbyrå inkluderer etiske regler, tariffavtaler, generelle vilkår og betingelser, ansvarsforsikring, tolv måneders drift, likestilling plan og at vi er et aksjeselskap.

Å samarbeide med Academic Work

Academic Work var et av de første bemanning- og rekrutteringsselskapene i Norge som kunne skilte med å være revidert arbeidsgiver, det er vi stolte av. Å samarbeide med Academic Work skal være trygt for deg som kunde. Du som kunde skal føle deg helt sikker på at vi følger de lover og regler som eksempelvis bemanningsdirektivet omfattes av. Som medlem av NHO Service jobber vi aktivt med å være oppdatert på lovverk og retningslinjer for bransjen, samt at vi holder kursing internt for å sikrestille at våre ansatte føler seg trygge på gjeldende lover. Som kunde kan du forvente at rettighetene til konsulentene som er utleid gjennom oss ivaretas, og at våre prosesser er i tråd med loven.