My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Bytt karriere

Jobb med teknisk innovasjon og bidra til en bedre verden

Ønsker du å jobbe i en bransje som kontinuerlig driver nyutvikling av teknologi? Vil du ta et karrieresteg inn mot en meningsfull jobb som bidrar til en tryggere verden? Da bør du vurdere vår nye intensivutdanning for å bli ILS-ingeniør! Etter fullført eksamen venter en spennende periode hos Kongsberg Defence & Aerospace, hvor du kommer til å arbeide med innovative logistikkløsninger innen stadig utviklende områder.

Teknisk ekspert i en spennende bransje

ILS (Integrated Logistics System) er en internasjonal og anerkjent metode som brukes av ILS-ingeniører for å planlegge og vedlikeholde tekniske systemer og produkter. Metoden blir brukt av flere samfunnskritiske bransjer, inkludert forsvarsindustrien. Dette gir deg, som ILS-ingeniør muligheten til å jobbe innen spennende områder som kan bidra til en bedre verden.

Som ILS-ingeniør er din oppgave å sikre at systemer og produkter kan brukes, vedlikeholdes og avvikles effektivt, med mål om å skape langvarige systemer som krever minimalt vedlikehold og er kostnadseffektive i drift. Arbeidsområdene er varierte og kan inkludere utvikling av vedlikeholdsplaner og instruksjonsbøker, tekniske spesialsystemer innen radar og navigasjon samt våpensystemer, for å nevne noen.

Kan noen av arbeidsområdene du jobber med være utvikle vedlikeholdsplaner og instruksjonsbøkers, tekniske spesialsystemer innen radar og navigasjon samt våpensystemer, for å nevne noe.

ILS-ingeniører arbeider ofte i team med prosjektledere og andre ingeniører og rollen krever derfor at du er nøye, kvalitetsbevisst og har gode samarbeidsevner.

Økt sikkerhetstrussel – økt etterspørsel

Ida Mannsåker og Helene Liberg, Consultant Managers hos Academic Work, er rekrutteringsansvarlige for utdanningen. Her forklarer de hvordan man kan sammenligne arbeidet som ILS-ingeniør med det å bygge et hus:

– ILS-metoden kan sammenlignes med hvordan man planlegger byggingen av et hus. Hvordan skal det konstrueres for å stå lenge? Er det enkelt å vedlikeholde om nødvendig? Blir det vanskelig eller dyrt å reparere visse komponenter, og hvordan kan vi redusere denne risikoen? Ved å fokusere på disse spørsmålene sikrer ILS-ingeniører at viktige komponenter, spesielt innen forsvarsindustrien, fungerer, er holdbare og kostnadseffektive. Etter hvert som potensielle trusler mot Norges sikkerhet øker og vi styrker vårt totalforsvar, øker etterspørselen etter denne kompetansen. Hvis du er interessert i å kombinere teknisk interesse med en samfunnsviktig funksjon, anbefaler jeg deg virkelig å søke til ILS-programmet"

I dag er det mangel på ILS-ingeniører. Det er viktig at flere utdannes, spesielt siden kompetansen er etterspurt innen samfunnskritiske funksjoner. Derfor starter vi nå vårt nye intensivkurs i samarbeid med Kongsberg Defence & Aerospace. Grip sjansen og invester i din karriere.

kongsberg logo

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen. KDA er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. De utvikler og leverer blant annet kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet. Du finner deres produkter fra verdensrommet til hundrevis av meter under havoverflaten, og disse har bidratt til en tryggere og mer bærekraftig planet. Her kan du lese mer om både KDA og Kongsberggruppen, inkludert deres verdier, ambisjoner og hvordan det er å jobbe i selskapet.

Hvis du synes det virker interessant å bli en teknisk ekspert innen integrerte logistikkløsninger som sikrer drift, vedlikehold og kostnadseffektivitet gjennom hele livssyklusen, så er dette utdanningen for deg!

Les mer om programmet her

Bytt karriere