My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
JPDesk.jpeg
Alumni Stories

Academy åpnet døren til Salesforce-universet

IT-interessen har alltid vært tilstedeværende for Jon-Petter, og etter masteren i Organisasjon, ledelse og arbeid bestemte han seg for å ta grep. Til tross for noe IT-kompetanse og brennende interesse, virket en karriere innen IT utilgjengelig med hans bakgrunn. Det var Academic Work Academy og vår pedagogiske plattform som skulle åpne døren og tilgjengeliggjøre karrieremulighetene. Han ble uteksaminert i vår, og jobber nå som Salesforce-konsulent hos Hurtigruten.

Fra tradisjonell utdanning til intensivutdanning innen IT

Før Jon-Petter startet på Salesforce-programmet studerte han flere år ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. Det var stillingsannonsen for programmet som skulle fange hans interesse rett etter fullført mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid. IT-interessen har alltid vært der, men med den bakgrunnen han hadde virket en karriere innen IT uoppnåelig. Da annonsen dukket opp var Jon-Petter allerede i gang med å søke jobber, og vært gjennom flere rekrutteringsprosesser. Selv med hans brede erfaring og bakgrunn, var mangel på konkret kompetanse som ble etterspurt av arbeidsgivere et hinder.

Jo mer jeg leste om Academy og deres pedagogiske visjon så skjønte jeg at en karriere innen IT ikke var umulig for meg likevel. Det ble derfor ganske raskt klart at et kurs gjennom Academy var en mulighet som jeg ikke kunne la gå fra meg, Jon-Petter

Fanget av mulighetene med Salesforce Gjennom utdanningen ved Universitet i Oslo ble Jon-Petter introdusert til et CRM- og support-system som han fant interessant. Han ble fanget av muligheten for å generere avgjørende data, statistikk og kunnskap, og videre benytte dataen for å optimere informasjonsarbeidet, service og studentenes tilbud.

Når jeg begynte å sette meg inn i Salesforce og forstå hvor enorme mulighetene var på deres plattform av produkter, ble jeg overbevist om at dette var noe jeg ville jobbe med. Salesforce har en plattform som strekker seg fra salg til AI, og alt mellom. Økosystemet og deres sertifiseringsløp/muligheter gjør at du som Salesforce-konsulent kan finne din egen nisje eller retning ut ifra interesse eller karrieremål, Jon-Petter.

Samhold og fellesskap i læringsprosessen

Et nøkkelord Jon-Petter assosierer utdanningen med er intensitet. Undervisningen gikk digitalt som følger av pandemien fem dager i uka. Det at kurset var intenst, var også noe Jon-Petter satte enorm pris på og fikk utbytte av. Han beskriver en utdanning på 12 uker, som en boble hvor en lærer mer enn en noen gang kunne forestille seg – sammen med en supermotivert gjeng. Tette bånd ble knyttet til tross for digital utdanning, hvor samme glede, kunnskap, frustrasjon og ikke minst innsikt ble delt med de andre medstudentene.

Det blir på en måte et utrolig motiverende skjebnefellesskap hvor alle jobber mot samme mål, Jon-Petter.

Det Jon-Petter satte aller størst pris på var samholdet og fellesskapet som utviklet seg gjennom kurstiden. Det var lite som slo følelsen av å bestå sertifiseringene, og dele det med resten av deltakerne. For Jon-Petter handler ikke læring kun om egen innsats, men like vel så mye om rammene som settes rundt læringsprosessen.

Dette synes jeg Academic Work Academy har fått til på en fantastisk måte. Før jeg startet på kurset var jeg ikke sikker på hvor mye jeg egentlig kom til å lære eller få ut av det. I dag er sitter jeg igjen med en selvsikkerhet, faglig dybde og kompetanse som jeg aldri jeg ville fått om ikke det var for dette kurset.

Salesforce-konsulent hos Hurtigruten Etter utdanningen fikk Jon-Petter jobb som Salesforce-konsulent i Hurtigruten. Arbeidshverdagen består av support for Salesforce-brukerne innad i organisasjonen, utvikling av systemet og løpende prosjekter som inkluderer andre team internt. Han jobber i et lite og svært kompetent team som gir mye ansvar, og spennende oppgaver som opprettholder en kontinuerlig læringsprosess. Jon-Petter har fått stort utbytte fra kurset, og anvender kompetansen direkte i arbeidshverdagen hos Hurtigruten i arbeidet med å finne de beste løsningene for sluttbrukerne av Salesforce.

Vi bruker mye tid i teamet til å diskutere hvordan vi på best måte kan løse ulike saker eller forespørsler fra Salesforce-brukerne. Evnen til å tenke langsiktig og forstå hvordan man lager løsninger som er skalerbare er viktig i det arbeidet vi gjør, Jon-Petter.

Hvorfor Academic Work Academy?

Om du er usikker på hvilken karrierevei du skal ta eller du opplever at du ikke helt har funnet din retning, men kunne tenke og prøve deg på en karriere som er både fremtidsrettet og etterspurt; Ja da bør du søke på Academic Work Academy, sier Jon-Petter avslutningsvis.

Alumni Stories