My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Stock-details_1920x1080_003.jpg
Learning

Java - et av verdens mest populære programmeringsspråk

Java er i dag et av verdens mest anvendte programmeringsspråk. Dette skyldes språkets hurtighet, sikkerhet og pålitelighet. Javas plattformuavhengighet er en av grunnene til at en rekke selskap i ulike bransjer har valgt å anvende nettopp dette programmeringsspråket. Visste du at Accenture har et av Norges største Java-miljø? Academic Work Academy og Accenture samarbeider for å utdanne fremtidens Java-utviklere. Bli Java-utvikler på 12 uker, og bli en del av Accentures banebrytende prosjekter som digitaliserer Norge!

Java - det raske, sikre og pålitelige programmeringsspråket

Java er raskt, sikkert og pålitelig, og anvendes derfor i forretningskritiske systemer i en rekke bransjer. Med sin plattformuavhengighet og objektorienterte format danner det et solid fundament for utvikleres videre progresjon. Java finnes i alt fra spill på mobil, i datamaskiner til store forretningskritiske systemer i for eksempel bank og forsikring.

I 2030 vil 1 av 4 arbeidsplasser med IT kompetanse stå ubemannet i Norge, og antallet fortsetter bare å øke. Etterspørselen etter kompetanse innen programmering er stor, og mulighetene etter utdanningen er uendelige. Academic Work Academy har nå utdannet over 2000 konsulenter, som i dag jobber som programmerere, webutviklere, testere, prosjektledere, produkteiere og Scrum Master.

Visste du dette?

 • 12 millioner utviklere bruker Java.
 • Java-miljøet er av de viktigste innen programmering.
 • Navnet Java er inspirert av kaffesorten Java som logoen også er inspirert av. Dette sprang ut av husholdningsapparater som programmeringsspråket opprinnelig ble utviklet for som kaffemaskinen skulle være et eksempel på.
 • Java brukes for å bygge applikasjoner og plattformer for en rekke enheter. Blant annet datamaskiner, smarttelefoner, spillkonsoller, bilnavigasjonssystemer og medisinske overvåkningsenheter.

Et av Norges største Java-Miljø

Accenture har et av Norges største og sterkeste Java-miljø. Accenture løser utfordringene selskaper, organisasjoner og etater står overfor. Dette gjør de med entusiasme, kunnskap, innsikt og teknologi. Accenture har et bredt spekter av innovative verktøy, en læringskurve som aldri stanser og et globalt nettverk som gir de en verden av erfaringer å høste av. For Accenture er mangfold avgjørende for å levere best mulig IT-løsninger.

Vi lager IT-løsninger som i mange tilfeller brukes av et bredt representert utvalg av befolkningen, og vi ser det da som naturlig at vi som lager disse løsningene også skal representere tilsvarende mangfold, sier Torbjørn Eik-Nes, Direktør i Accenture i digi.no.

Emilie jobber som Java-utvikler hos Accenture, og har en spennende bakgrunn med master i matematikk. Hun jobber med å regne ut pensjon på et prosjekt for KLP.

Et mer mangfoldig arbeidsmiljø kan være en utfordring ettersom det er mye ulike meninger, men med ulike perspektiv kommer det også gode resultat, sier Emilie.
Les mer om Emilies hverdag som Java-utvikler her.

Accenture og Academic Work Academy utdanner fremtidens Java-utviklere

**Om programmeringsspråket Java **

 • Java er et av verdens mest brukte programmeringsspråk.
 • Java er raskt, sikkert og pålitelig og anvendes derfor i forretningskritiske systemer i en rekke bransjer.
 • Java er plattformuavhengig og objektorientert, som danner et solid fundament for utviklerens videre progresjon.

**Dette lærer du **

 • Objektorientert programmering i Java
 • Datastrukturer og algoritmer
 • Introduksjon til Databaser og SQL
 • Introduksjon til webutvikling inklusive HTTP, HTML, JavaScript, CSS, React
 • Agile metoder (SCRUM)
 • Introduksjon til moderne skyteknologier

Learning