My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Rekruttere

10 tips til hvordan du som leder kan skape indre motivasjon hos dine ansatte

Under vår årlige YPAI undersøkelse kom det frem at utviklingsmuligheter og en god arbeidskultur er det absolutt viktigste for å attrahere Young Professionals i dag. Studenter og nyutdannede mener også at en leder er en nødvendighet for å skape god stemning, og for å kunne utvikles i jobben. Vi spurte våre kolleger hva de mener en leder kan gjøre for å motivere dem i sitt daglige arbeid.

• Vær tilgjengelig, som leder bør du være synlig på kontoret og tilgjengelig for diskusjon og samtale. Gi oppmerksomhet og anerkjennelse i det daglige arbeidet

• Utvikling vær en leder som ønsker å bidra til dine medarbeideres faglige utvikling internt, dette gjennom tilbakemeldinger og feedback

• Utøv tillit gjennom å involvere dine medarbeidere i beslutninger og gi dem frihet til kreativitet på veien mot målet. Dette vil gi en ekstra mestringsfølelse når de når målene.

• Gi oppriktig ros når noen gjør noe bra, da øker sannsynligheten for at de fortsetter med den atferden / handlingen

• Lytt til dine medarbeidere da er det lettere å finne felles løsninger for veien fremover

• Still forventninger, men ikke gi et konkret svar på hvordan dine medarbeidere skal oppnå resultater, gi dem spillerom til å finne deres egen vei

• Del engasjement og entusiasme når ting går bra, ikke vær redd for å vise glede på vegne av dine medarbeidere

• Legg til rette for dine medarbeidere og gi dem verktøyene de behøver for å kunne nå de målene de har satt seg

• Vær deg selv og vær åpen. La dine medarbeidere bli kjent med hvem du er, ikke gjem deg bak en fasade

• Hold en flat struktur, respekter og bry deg om dine ansatte uavhengig av alder, stilling og ansiennitet

• Skap et godt arbeidsmiljø gjennom å oppmuntre dine medarbeidere til å ha det gøy på jobb. Inviter til arrangementer som ikke er jobbrelaterte. Dette vil føre til at dine medarbeidere vil oppleve en sosial tilhørighet.