info
ADVARSEL! Feilaktige meldinger om ledige stillinger sirkulerer for tiden på sosiale medier, disse kommer ikke fra Academic Work. Vi ønsker å informere deg om at disse ikke er tilknyttet oss, og avsenderen bruker vår merkevare uten vår tillatelse. Vårt råd er å ikke svare eller gjøre noe (f.eks. klikke) på disse meldingene. Du kan trygt og sikkert søke etter ledige stillinger på nettsiden vår.
close
My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Rekruttere

4 trender som påvirker kompetansebehovet innen teknologi

Vi står overfor det største kompetanseskiftet i moderne tid. Den pågående teknologiske utviklingen endrer spilleplanen for bedrifter og medarbeidere over hele verden, siden vi må håndtere nye ferdigheter og yrker for å tilpasse oss de nye behovene. Her er fire trender som påvirker kompetansebehovet innen teknologi!

Selvkjørende biler, maskiner som effektiviserer arbeidsflyten, sammenkoblede systemer som øker produktiviteten ... Verden blir mer global, og den stadig pågående industrielle revolusjonen tvinger oss til å endre måten vi lever, arbeider og forholder oss til hverandre på. Ifølge en global undersøkelse som måler effekten av trender på arbeidsplasser i 197 land, tror 60-65 % av de norske respondentene at jobbene deres kommer til å bli svært påvirket av teknologi eller globalisering.

Automatisering og AI

Teknologibransjen utvikler seg raskt, med akselerert bruk av ny teknologi. Automatisering og kunstig intelligens vil endre måten vi jobber på de neste ti til femten årene, på grunn av økt interaksjon med maskiner. Som en konsekvens av pandemien har bruken av denne teknologien akselerert blant selskaper. For å holde tritt med utviklingen trenger vi mennesker som kan innovere, utvikle og ta i bruk den nye teknologien.

Økt behov for myke og teknologiske ferdigheter

Den teknologiske utviklingen har ført til en økende etterspørsel etter høytlønnsyrker, inkludert teknologiske ferdigheter, samt sosiale og emosjonelle ferdigheter, for å håndtere oppgaver som ikke kan erstattes av maskiner.

Å ha riktig kompetanse på plass vil være en av de største konkurransefortrinnene for bedriftene. Samtidig finnes det et kompetansegap innenfor teknologifeltet. Dette er delvis et resultat av Industry 4.0, som har bidratt til å skape mange nye arbeidsplasser. For å fylle dette gapet er det behov for mer opplæring på alle nivåer, i tillegg til utdanning og videreutvikling av den eksisterende arbeidsstyrken, sier Henrik Björkling, Group Business Area Manager Technology i Academic Work.

Elektrifisering

Bilindustrien er ansvarlig for en stor del av klimagassutslippene, og mange bilprodusenter mener at elektrifisering og batterier er veien fremover. For å kunne nå togradersmålet, må vi investere i fornybar energi og gjøre bygninger, transport og teknologi mer energieffektiv. I overgangen til nye energikilder trenger vi mennesker som kan arbeide med produksjon, bygging og installasjon. Dette kan føre til millioner av nye jobber globalt i 2030.

Sirkulære forretningsmodeller

Men denne transformasjonen kommer ikke uten utfordringer. Hvordan og hvor skal vi produsere og lagre energien vår? Hvordan kan vi bygge en fungerende ladeinfrastruktur? Hvordan resirkulerer vi batteriene? Og hvordan får vi den nye kompetansen som vil være nødvendig?

– Samfunnet vårt er svært komplekst, med mange spørsmål som er forbundet. For å finne svarene og kunne se sammenhengene, må vi ha et systemsyn på bærekraft og sirkularitet, sier Lars Bolling, Acting Head, CSR AW Group.

Bærekraft

En ren fortjenestedrevet tilnærming er ikke en bærekraftig løsning. Man må kunne se det store bildet og forstå hvordan ting henger sammen. Bærekraftige selskaper er mer lønnsomme enn de som ikke er det.

– Bærekraft er en integrert vitenskap der de sosiale, økologiske og økonomiske perspektivene samhandler og må forstås fra et systemperspektiv. I automatisering blir det for eksempel klart at teknologien med selvkjørende biler eller roboter er bærekraftig på visse områder, men også har innvirkning på vår sosiale bærekraft. Takket være at teknologien håndterer autonome oppgaver, kan mennesker for eksempel bruke mer tid på å samhandle og utvikle myke ferdigheter, sier Lars Bolling, Acting Head of CSR AW Group.

Det er viktig for bedrifter å ha samlet kunnskap og kompetanse innen bærekraft. Man må forstå de tre pilarene for bærekraftig utvikling (miljø, sosialt og økonomisk) for å kunne se hele bildet.

Å ha et formål er en konkurransedyktig fordel

Resultatet fra Young Professional Attraction Index (YPAI) 2021 viser at dagens unge yrkesutøvere verdsetter bærekraft, og vil at selskapene skal kommunisere og være transparente om hvordan de jobber med dette. Ved å legge til en verdidrevet tilnærming, kan bedrifter tiltrekke seg ambisiøse talenter som vil bidra til å få virksomheten til å vokse.

– I dag er bærekraft kjernen i mange virksomheter og noe de ønsker å kommunisere. De som legger ned mye arbeid i å skape en bærekraftig forretningsmodell vil være de som står sterkest til slutt. Verdens selskaper har det travelt med å jobbe med ulike typer nye målinger for å måle og redusere klimapåvirkningen, som Science Based Targets-initiativet, sier Lars Bolling, Acting Head of CSR AW Group.

Kort oppsummert…

Automatisering, kunstig intelligens, elektrifisering og bærekraft er fire trender som påvirker kompetansebehovet innen teknologi. For å overvinne dette skiftet som selskap, må man ha en forståelse av hvilke nye kompetanser som burde mestres - og hvordan disse ferdighetene kan skaffes

Tre grunner til at flere selskaper ikke henger med i den teknologiske utviklingen

Kilder:

  • Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling, BCG, 2019
  • Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation, McKinsey Global Institute, 2017
  • Skill shift: Automation and the future of the workforce, McKinsey Global Institute, 2018 The Future of Jobs Report, World Economic Forum, 2020.
  • Vägen mot elektrifiering, 12 förslag som banar vägen för Sverige som ledande i elektrifiering och batteriutveckling, Teknikföretagen, 2020.
  • What 800 executives envision for the postpandemic workforce, McKinsey Global Institute, 2020.