My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Rekruttering er krevende i et kandidatmarked
Rekruttere

Flere virksomheter sliter med å attrahere kandidater, og dette er hvorfor

For å attrahere de beste kandidatene til din bedrift må du kunne tilby noe som slår alt konkurrentene dine har å tilby. Men akkurat hva er det du kan gjøre for å sikre kandidatenes oppmerksomhet og interesse?

Dersom du jobber med rekruttering kjenner du kanskje til uttrykket «Det er kandidatenes marked», som beskriver hvor vanskelig det egentlig er å rekruttere aktuelle kandidater til din bedrift, spesielt innen økonomi.

– Generelt sliter økonomibransjen med å finne nye talenter, men de er ikke de eneste. Enhver bransje som går gjennom en tid med økt digitalisering vil møte utfordringer når det gjelder å attrahere de rette kandidatene, sier Eeva Salo, Operations Manager i Academic Work. Hun har lang erfaring med rekruttering innen finansnæringen og kan gi innsikt i hvilke tiltak som burde iverksettes av arbeidsgivere fremover.

Det er lite sannsynlig at dette er en situasjon som vil forandre seg, og dersom «alle» arbeidsgivere kjemper for den samme kompetansen – hvorfor skal kandidaten velge akkurat deg? Hvorfor ikke heller en konkurrent i samme bransje? Selv et selskap i en helt annen bransje kan bli ansett som en konkurrent når dere er ute etter de samme ferdighetene.

– Ethvert tiltak du kan iverksette for å nå ut til flere relevante kandidater er bra, og motsatt – enhver faktor som utelukker relevante kandidater bør du ta grep på. For å komme i gang burde du stille deg selv og virksomheten din noen grunnleggende spørsmål, sier Salo og peker på employer brand og oppdatert kunnskap om målgruppe og rekrutteringstrender som viktige ingredienser.

Har du et tydelig employer brand?

I dag velger ikke folk lenger sin arbeidsgiver kun på grunn av lønn, arbeidsoppgaver og geografisk plassering – i hvert fall ikke i like stor grad som tidligere. Enten fordi verden har endret seg eller fordi vi gjennomgår et generasjonsskifte på arbeidsmarkedet, så har et tydelig employer brand blitt en viktig faktor i kampen om kandidatene. Forventer du å bli ansett som en attraktiv arbeidsgiver, må du derfor ha et synlig og tydelig employer brand.

– Å ikke investere i merkevarebyggende aktiviteter er trolig en av de største feilene en bedrift kan gjøre, sier Salo og påpeker at selskaper innen finanssektoren blir fort sett på som stive, gammeldagse og byråkratiske å jobbe på grunn av lite fokus på merkevarebygging.

Salo understreker viktigheten av å iverksette tiltak for å endre dette bildet. Økonomibransjen var sent ute med digitaliseringen, som uten tvil har resultert i en uheldig sammenheng mellom virkeligheten og bransjens image. I et kandidatpreget arbeidsmarked må man derfor jobbe overordnet med merkevarebygging.

– Det er også en svært stor sjanse for at kandidatene ikke engang er klar over hvilke muligheter de faktisk har innen økonomi. Alle virksomheter burde derfor la aktuelle kandidater bli kjent med virksomheten, kulturen og hvordan bedriften utfører sine oppgaver. Man kan se at dette er noe de eldre bankene har startet med, men de har fortsatt en lang vei å gå, legger Salo til.

Kjenner du målgruppen din?

Dersom du ønsker å være en bedrift som klarer å rekruttere og beholde kandidatene, må du vite hva målgruppen din faktisk ønsker fra deg som arbeidsgiver. Utdatert innsikt i målgruppen er nesten en garanti for å mislykkes, mener Salo og fremhever at dette er et stort problem i økonomibransjen siden mange bedrifter ikke kjenner til hva kandidatene verdsetter mest når de skal søke jobb.

– Å forstå hva de aktuelle kandidatene har behov for, er viktig for hele bedriftskulturen, sier Salo og trekker frem at det åpenbart er store variasjoner mellom ulike bransjer og markeder, men at noen faktorer kan betraktes som nesten universelle: fleksibel arbeidstid, god lønn, interessante arbeidsoppgaver og mulighet for hjemmekontor.

Salo skisserer i utgangspunktet «den nye normalen» i en post-pandemisk rekrutteringsvirkelighet. Digitaliseringen og den tekniske kompetansekrav presset selskapene i første omgang, og deretter kom koronapandemien og fremskyndte prosessen og gjorde det tydelig at oppdatert kunnskap om teknologi er det viktigste verktøyet en bedrift kan ha i dag.

Er du oppdatert på nyeste rekrutteringstrender?

Det krever mye tid og innsats å rekruttere kandidater. Salo ser mange virksomheter, inne minst innen økonomi, som vet hva de skal gjøre, men som ikke har ressurser eller langsiktig engasjement for å lykkes med rekrutteringen. Den vanligste årsaken er at rekrutteringen har endret seg dramatisk de siste årene.

– Før var det bare å publisere en stillingsannonse og deretter velge de beste kandidatene fra en lang liste med søkere. Slik er det ikke i dag. I dag må vi selv finne aktuelle kandidater gjennom ulike kanaler, både passive og aktive jobbsøkere. Du må bygge langsiktige relasjoner og du må alltid være «på». Det kan være ekstremt krevende når det kommer til tid og budsjett, forklarer Salo.

På grunn av dette har flere virksomheter valgt å benytte seg av eksterne samarbeidspartnere i rekrutteringsprosessen. Å finne den beste kandidaten har endret seg fra å være en selvstendig handling til å være et samarbeid mellom ulike spesialister. Salo påpeker at eksterne partnere er med på å lette byrden og gjøre rekrutteringsprosessen enklere og mer suksessfull.

– Eksterne samarbeidspartnere kan bruke mer tid på å rekruttere aktuelle kandidater og bygge langsiktige relasjoner underveis. Rekrutteringsbyråer, som for eksempel Academic Work, har vanligvis et stort nettverk av kandidater, noe som gjør rekrutteringsprosessen enklere og garanterer at du finner din nye medarbeider, sier Salo.

Finn din neste medarbeider med AW Academy

Academic Work er et rekrutteringsbyrå som kobler sammen bedrifter og young professionals. Med vårt nettverk og rekrutteringsevner hjelper vi bedrifter med å dekke sine behov og forsette sin vekst, samtidig som vi skaper karrieremuligheter for young professionals. Sammen med vårt søsterselskap AW Academy, som spesialiserer seg på reskilling/upskilling, skaper vi også kompetanse som er skreddersydd for kundens forretningsbehov.