Rekruttere

Slik gjør du din nyansattes første dag til en suksess!

De fleste har opplevd en av disse redselsfulle «første dagen» i en ny jobb. Kanskje ingen av kollegene hilste? Eller det var absolutt ingenting å gjøre den første dagen? En ny medarbeider som opplever dette, vil trolig tenke på hvordan han/hun kan slutte så fort som mulig. Selvfølgelig kan første dagen på en ny arbeidsplass være litt uforutsigbar, men det er noen ting du som leder kan ta utgangspunkt i for å sikre at din nye medarbeider får et godt inntrykk av arbeidsplassen. Her gir vi noen tips til en vellykket introduksjon!

Ta kontakt før den første arbeidsdagen

Introduksjonen begynner allerede før den første arbeidsdagen. Pass på at den nye medarbeider føles velkommen og ser frem til å begynne å jobbe hos dere. Send velkomstmateriale noen få uker før med kort informasjon som gjør at den nye medarbeideren føler seg forberedt til starten. Det kan være informasjon om kleskode, selskapet eller om hvordan introduksjonen skal foregå.

Bruk god tid på introduksjonen

Det første møtet med kollegene skjer alt for ofte ved at den nyansatte geleides rundt i lokalene i et så raskt tempo at han/hun 20 håndtrykk senere sitter alene i sin bås, mens kollegene (hvis navn og titler allerede er glemt) nok en gang vender tilbake til dataskjermene.

Som leder kan du legge til rette for «bli- kjent- med- prosessen» ved å legge litt mer tid og krefter i introduksjonen. I stedet for bare å introdusere den nyansatte kollegaen ved navn – sørg for å gi litt bakgrunnsinformasjon! Du kan for eksempel fremheve hva han/hun har gjort tidligere, hvilken tittel personen kommer til å ha eller hvorfor personen er et viktig bidrag til bedriften. På denne måten kan du øke sannsynligheten for at den nye medarbeideren føler seg både verdifull og involvert allerede fra første dag.

Forbered det praktiske

Pass på at du har alt det praktiske på plass før den første dagen til din nye medarbeider. Bestill adgangskort, datamaskin, telefon, brukerkontoer og tillatelser til rett tid. Sørg for at arbeidsplassen hvor han/hun skal sitte er klar, koble til og kontroller at teknologien fungerer. Ta gjerne med notatbøker, penner og andre ting som han/hun kan trenge i jobben sin. Hvis du har muligheten, blir det alltid verdsatt å ønske din nye medarbeidere velkommen med en blomst og et lite velkomstkort.

Forbered ditt team

Å involvere ditt team i overleveringen/introduksjonsprogrammet er alltid en god idé. Her er det viktig at alle ansatte er godt informert om sin rolle i introduksjonen, for at de skal kunne forberede eventuelle samtaletemaer, kontaktpunkter etc. Fordel gjerne ansvaret, da det gir alle muligheten til å vie sin fulle oppmerksomhet til oppgaven til avtalt tid samtidig som de får muligheten til å utføre sine daglige arbeidsoppgaver i mellomtiden. Introduksjonen og opplæringen kommer til å bli mye enklere, og din nye medarbeider kommer ikke til å føle på at han eller hun forstyrrer noens normale arbeidsrutine.

Ha en plan

Med “plan” menes ikke at du skal plassere din nye medarbeider i en kontorstol med en lenke til virksomhetens intranett og et «se deg litt rundt og bli kjent med systemet”.

Daglige arbeidsoppgaver har en tendens til å komme i veien når det passer aller minst og det er ikke alltid man får gjort noe med det. Men hvis du har tatt deg tid på forhånd, og har planlagt en rekke oppdrag og opplæring for den nye medarbeideren den første dagen (aller helst for hele den første uken), hjelper du ikke bare personen med å utvikle seg raskere, men du viser også at du investerer i personens suksess. Det vil utvilsomt gjøre Dag 2 (og tiden fremover!) mye mer vellykket.

Lykke til!

Del artikkelen