Rekruttere

Utforming av din arbeidsstyrke: Hvorfor du burde rekruttere etter ferdigheter, og ikke erfaring.

Bedriftene i dag utvikler seg stadig og i raskere tempo, og derfor har de behov for arbeidsstyrke som kan utvikle seg sammen med dem. Bedrifter som satser på ferdighetsbasert rekruttering, vil kunne bygge opp en arbeidsstyrke som står bedre rustet for fremtiden.

Mange bedrifter jobber hardt for å holde seg oppdatert på ny teknologi, digitalisering, automatisering og globalisering. Som konsekvens av Covid-19-pandemien har denne utviklingen blitt fremskyndet, og derfor burde bedriftene også gjøre en drastisk endring i måten de håndterer rekrutteringen sin på. En endring i tankegangen, fra å erstatte en medarbeider til å bygge opp en skreddersydd arbeidsstyrke, vil gjenspeile seg i hele bedriften sin, og skape store endringer som vil styrke mulighetene for å nå målene bedriften har satt seg. Men enda viktigere: det gjør det mulig for bedriften din å fortsatt være fleksibel og konkurransedyktig i en verden i stadig endring.

En arbeidsstyrke for fremtiden

Om du ikke oppdaterer rekrutteringsstrategien din, vil det bli mer utfordrende for bedriften din å henge med i utviklingen. Tradisjonelle rekrutteringsbyråer jobber med å erstatte medarbeidere og fylle ledige stillinger med personer som ligner dem som jobbet der tidligere. Dette bidrar til en arbeidsstyrke som opprettholder status quo, men som mangler kompetansen til å håndtere bedriftens langsiktige behov.

En studie utført av Gartner Research viser at mens 29 % av de nyansatte har de ferdighetene som trengs i deres nåværende rolle, er det bare 23 % som har ferdighetene som trengs i fremtiden. Enda mer bekymringsfullt var det at bare 16 % av de nyansatte hadde ferdighetene som kreves for begge.

Hvordan kan denne problemstillingen løses? Ved å stoppe ansettelser bare for å fylle stillingen, og heller vektlegge mennesker med ferdigheter det vil være behov for i fremtiden. For å gjøre dette må du vurdere hvilke ferdigheter som kreves for å nå bedriftens nåværende og fremtidige mål. Prøv å gjør en helhetlig tilnærming, og vurder både harde og myke ferdigheter. Når du har vurdert hvilke ferdigheter bedriften din mangler, kan du starte rekrutteringen av kandidater som sitter på disse ferdighetene.

Måter å bygge opp en skreddersydd arbeidsstyrke på

  • Finn ut hvilke ferdigheter som er nødvendig for å nå både kortsiktige og langsiktige mål, og opprett kandidatprofiler basert på disse ferdighetene.
  • Finn den rette kandidaten basert på potensial (overførbare ferdigheter og myke ferdigheter), og ikke bare vedkommende sin relevante arbeidserfaring.
  • Sørg for at kandidaten passer inn i bedriftens kultur og at bedriftens kultur og EVP oppfyller kandidatens forventninger.
  • Utvid talentbasen din for å få tilgang til hele ferdighetsmarkedet, som du kanskje ikke har tilgang til gjennom de tradisjonelle rekrutteringsmodellene.
  • Vurder om alternative ansettelsesmodeller (korttidsbemanning, deltidsansettelse, etc) er aktuelt for å fylle kompetansehullene.

Kandidatenes marked

Arbeidsgivere i dag må forholde seg til at det er kandidatenes marked. Vår årlige Young Professional Attraction Index (YPAI) viser at talentfulle kandidater vurderer aktuelle stillinger ikke bare ut ifra lønn eller stillingskrav, men også bedriftens kultur, CSR og utviklingspotensial. Å bygge opp en skreddersydd arbeidsstyrke betyr at du må holde deg oppdatert på young professionals forventninger til arbeidsplassen, gjennom verktøy som YPAI og tilbakemeldinger fra både kandidater og ansatte.

Les mer om vår YPAI-undersøkelse og last ned alle våre rapporter om youg professionals, og hva de ser etter i valg av arbeidsgiver.

Se på potensialet, ikke på tidligere erfaring

Ved tradisjonell rekruttering fokuseres det i stor grad på å finne kandidater med «relevant erfaring». Det vil si, erfaring fra en lignende stilling og gjerne fra samme bransje. For å bygge opp en arbeidsstyrke som er både talentfull og dynamisk, bør den som rekrutterer utvide horisonten og se utover relevant erfaring. Dermed kan han finne kandidater som kan passe bedre til selskapets behov – langsiktig og kortsiktig. Mange bedrifter er usikre på hvordan de kan finne frem til en kandidats potensial. En CV sier mye om en persons tidligere erfaring, men hvilke verktøy kan tas i bruk for å forutsi noe om fremtidige prestasjoner? I Academic Work bruker vi kompetansebaserte intervjuteknikker for å gi oss en bedre forståelse av en kandidats evner. Den riktige blandingen av harde og myke ferdigheter kan være viktig for å finne en kandidat som er fleksibel og tilpasningsdyktig, og i stand til å vokse med bedriften din.

Hvordan finne (og beholde) kandidatene

I bransjer som IT og teknologi, som gjerne har høy etterspørsel, kan det være vanskelig å finne talentfulle medarbeidere, og enda vanskeligere å beholde dem. Forstår du kandidatens myke ferdigheter får du en verdifull innsikt i personligheten deres. Dermed kan du lettere vurdere om de passer inn i bedriftskulturen, og om den og EVP-en (Employer Value Propostion) matcher kandidatens forventninger. Å forsikre seg om at en kandidat passer inn i din bedriftskultur er viktig for å skape engasjement hos ansatte og bygge opp en arbeidsstyrke som er klare for fremtidens arbeidsliv.

Se forbi de tradisjonelle toppkandidatene

Jobbmesser ved utdanningsinstitusjoner har lenge vært viktige arenaer for å finne nye kandidater. Å begrense søket til dette gjør at du går glipp av aktuelle kandidater som kan ha tilegnet seg de nødvendige ferdighetene gjennom livserfaring, nettbaserte kurs, eller egne prosjekter. Vi i Academic Work vet hvor vi skal lete for å få tilgang til den ønskede kandidatprofilen. Dette sparer deg for tid og penger, samtidig som du får tilgang til en kandidatbase som matcher bedriftens behov.

Vi tilbyr bemanning og rekruttering

Ved å ansette etter ferdigheter fremfor tradisjonelle erfaringskriterier, vil bedriften få større tilgang til alternative ansettelsesmodeller. I Academic Work ser vi ofte at når en bedrift mangler kompetanse, kan kortsiktig bemanning være et bedre alternativ enn fast ansettelse.
Ved å tilby både bemanning og rekruttering, er vi i stand til å skreddersy rekrutteringsprosessen, slik at kundene våre kan dra fordel av maksimal fleksibilitet med minst mulig kostnad. Les mer om våre tjenester.

Del artikkelen