My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
kravprofil
Rekruttere

Kravprofil - din guide gjennom hele rekrutteringsprosessen

Kravprofilen er selve fundamentet i rekrutteringsprosessen og er helt avgjørende for å få de rette personene til å søke på stillingen. Å gi kravprofilen litt ekstra omtanke kan derfor utgjøre forskjellen på en vellykket eller en mindre vellykket rekrutteringsprosess. En grundig, gjennomtenkt kravprofil er en avgjørende faktor for å kunne rekruttere rett person. Vi håper denne guiden kan være til hjelp uansett om du gjør rekrutteringen selv eller ønsker å ha med en ekstern partner i prosessen.

5 trinn til en vellykket kravprofil

Mange glemmer ofte at kravprofilen er mer enn startskuddet til rekrutteringsprosessen; den skal også være deres røde tråd gjennom hele prosessen. Kravprofilen følger dere også videre og guider dere til rett valg i hvert eneste steg i prosessen: Når dere velger ut kandidatene dere ønske å møte, når dere under intervjuet stiller spørsmål om deres kunnskaper og egenskaper, under referansesjekken og når dere ønsker å finne ut mer om kandidatens tidligere prestasjoner. Dette betyr at jo bedre og mer gjennomtenkt kravprofilen er, desto større er sannsynligheten for at dere finner akkurat den stjernen dere leter etter.

Sørg for at de rette personene er involvert

Det er viktig at noen med et godt innblikk i stillingen er involvert og formulerer kravene, gjerne nærmeste leder. Men sørg også for at den personen som kommer til å ha det siste ordet i rekrutteringsprosessen er til stede, slik at dere alle har et helhetlig bilde av hva dere leter etter.

Våg å tenke utenfor boksen

Når man ansetter en ny person, er det lett å tenke på det man allerede har gjort og utfører det gjerne på samme måte som tidligere. Men forsøk å tenke litt utenfor boksen, da kan dere komme på nye innfallsvinkler som gjør kravprofilen enda bedre.

Prioriter

Mange arbeidsgivere ønsker å få med alt i kravprofilen. Så tenk gjerne igjennom hvilke krav som er viktigst. Selvsagt er det ikke en god idé å endre på krav som har avgjørende betydning, men kravene bør være nøye gjennomtenkt og fundamentert i selve stillingen. Hvilke oppgaver medfører jobben og hva kreves av en ansatt for at jobben kan utføres på best mulig måte.

Konkretiser

Istedenfor å skrive «må kunne takle stress», fortell heller hvorfor. Hvilke sider av stillingen krever høy stressterskel og på hvilken måte. Jo mer du spesifiserer hva du søker etter, desto mindre er risikoen for at uegnete kandidater søker den aktuelle jobben.

Bruk god tid

Kravprofilen er alfa og omega for en vellykket rekrutteringsprosess. Hvis du ikke vier den nok oppmerksomhet og bruker nok tid, kan det få konsekvenser senere. En nøye utarbeidet kravprofil vil være verdt tidsforbruket – du tjener inn tiden på et senere tidspunkt i prosessen– med renter! Har du ikke den tiden som trengs? Vi i Academic Work hjelper deg gjerne med rekrutteringsprosessen, så kan du fokusere på dine kjerneoppgaver.

Les også: Slik skriver du en god stillingsannonse

Les artikkelen