My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Rekruttere

Skal du fremtidssikre virksomheten din, trenger du young professionals

Økonomibransjen har offisielt gått inn i en transformativ fase. Etter hvert som digitaliseringen akselererer og konkurranselandskapet utvikler seg, vil kompetansen som kreves endres merkverdig i løpet av de neste fem til ti årene.

Utfordringen som de aller fleste virksomheter står overfor i dag kan oppsummeres med ett ord: kompetansehull. Et viktig tiltak for å løse denne utfordringen er å investere i juniorkompetanse. Young professionals er dermed en målgruppe som kan bidra til å fremtidssikre virksomheten din.

– Young professionals vil ikke kunne løse kompetansehullet alene, men du kan ikke løse det uten dem, sier Julia Dahl, Business Area Manager Finance i Academic Work.

En multifaktoriell tilnærming er en nøkkelbit som gjør at en bedrift lykkes siden det er så tett knyttet til andre aspekter av omstillingen i økonomibransjen, som det å bygge et employer brand og utvikle en digital tankemåte som en arbeidsgiver for en generasjon som ble «født med» en Ipad i hendene. Dahl oppgir tre viktige grunner til hvorfor det å rekruttere, utvikle og beholde young professionals kan hjelpe bedrifter å oppnå fremtidig vekst.

1. Young professionals fremmer innovasjon og mangfold

Selv om alle selskaper kan vise til vekst fra et kvartal eller år til et annet, er langsiktig vekst svært utfordrende å oppnå dersom du ikke har en tankemåte om innovasjon dypt forankret i bedriftskulturen. Når young professionals er ferdig med studiene vil de sitte med ny og oppdatert kunnskap om den nyeste teknologien, innsiktene og verktøyene som finnes i bransjen. Entusiasmen og energien deres er en verdifull ressurs for virksomheter som tar vekst og innovasjon på alvor.

Et annet aspekt ved innovasjon er mangfold. Å implementere juniorkompetanse i et selskap med en relativ høy aldersprofil er en god måte å skape mangfold på arbeidsplassen, spesielt hos en målgruppe som er svært opptatt av diversitet, og vil dermed bidra til å fremme innovasjon på lenger sikt.

2. Young professionals er engasjerte og lærer raskt

Unge jobbsøkere i dag er født digitale – de lærer ny teknologi raskt og krever også at arbeidsgivere holder seg oppdatert på de nyeste trendene. Å bringe denne tenkemåten inn i bedriften er derfor et viktig tilskudd for at begge parter skal kunne utvikle seg. Som arbeidsgiver har du muligheten til å forme ferdighetene til en young professional – de mestrer kanskje ikke alt med engang, men deres kollektive og individuelle potensial er enormt. Jo mer du engasjerer deg i målgruppen, jo lenger vil de bli værende i selskapet. Juniorkompetanse som ikke verdsettes skikkelig, eller som ikke får muligheten til å videreutvikles, vil automatisk ønske å forlate selskapet. Men hvis du tar dem på alvor og sørger for å coache personen individuelt og i tråd med behovene til virksomheten, bidrar du til å forme dem til å bli viktige nøkkelspillere innad i organisasjonen.

Å bringe juniorkompetanse inn i bedriften er også en fin måte å letter på trykket for dine mer erfarne medarbeidere. Rutinemessige arbeidsoppgaver kan utføres av young professionals, og de får lære av de aller beste. De allerede erfarne medarbeiderne kan dermed bruke tiden på å fokusere på akkurat det de selv vil.

3. Young professionals er morgendagens arbeidskraft

Ved å rekruttere en målgruppe som sitter på den ferskeste kunnskapen løser du ikke bare ditt nåværende kompetansebehov – du bygger også for fremtidig vekst. Det forventes at flere europeiske land har en andel på ca 55 % av sine medarbeidere i alderen 55-64 år innen 2030. Denne pensjonsbølgen vil sannsynligvis få konsekvenser for virksomheter som ikke har prioritert eller vil prioritere juniorkompetanse.

Har du vanskeligheter med å attrahere juniorkandidater allerede nå er det lite sannsynlig at det vil bli enklere når vi nærmer oss 2030. Evnen til å attrahere kandidatene må håndteres akkurat i dag, og med et langsiktig perspektiv. Dersom du venter på at dine nåværende kolleger skal pensjonere seg før du begynner å implementere juniorkompetanse i bedriften, hvem skal da hjelpe dem i gang? Hvem skal videreformidle seniorkompetansen og sørge for at overgangen blir så enkel og smidig som mulig? Jo lenger du venter med å rekruttere young professionals, jo utfordrende blir det å tette kompetansehullet i fremtiden.

Få tilgang til et nettverk av young professionals med Academic Work

Vi i Academic Work ønsker å være en karrierepartner for young professionals, og hjelpe deg å løse ditt forretningsbehov. Sammen med vårt søsterselskap AW Academy, som er spesialister på reskill/upskill, skaper vi også kompetanse som her skreddersydd for kundene og deres behov.