My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Kompetansegap innen IT
Rekruttere

Slik påvirker kompetansegapet innen IT din virksomhet

Synes du det er utfordrende å finne og rekruttere de rette IT-kandidatene? Du er ikke alene. Pandemien har satt fortgang i utviklingen av moderne teknologi, og resultatet er at virksomheter og organisasjoner over hele verden sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft.

Mangelen på IT-kompetanse for virksomheter og organisasjoner over hele verden, og det er det en god grunn til. Digital teknologi er forankret i bedriftenes forretningsstrategi, og etter hvert som nye teknologier dukker opp, øker behovet for gode IT-ferdigheter. Ifølge en undersøkelse fra McKinsey Global fra 2020, sier ni av ti ledere at organisasjonene deres enten står overfor et kompetansegap eller at de forventer et gap som vil utvikle seg i løpet av de neste fem årene.

– Digitaliserings- og innovasjonsreisen går raskt og å være oppdatert på ny teknologi er et spørsmål om overlevelse for bedrifter i dagens konkurranseutsatte marked. Den nåværende kompetansemangelen i Europa hindrer både veksten til den enkelte bedrift så vel som hele kontinentet, sier Sam Alvandpour, Group Business Area Manager IT i Academic Work.

Tilpasning til fremtidens rekrutteringsprosess

Mangelen på IT-spesialister er et globalt problem som påvirker innovasjonstakten og økonomien. Ikke bare utgjør det en reell risiko for motstandskraften til en organisasjon, og forårsaker forstyrrelser som redusert produktivitet og utbrenthet hos ansatte, den medfører også store sikkerhetsrisikoer. En undersøkelse utført av McAfee Enterprise og FireEye avslører at 81 % av globale organisasjoner opplevde økte nettrusler under pandemien.

Til tross for de negative konsekvensene av kompetansemangel, gjør ikke bedrifter nok for å bygge bro over denne mangelen hos sine ansatte. Ettersom det ikke lenger er nok å ansette kompetansen som trengs på grunn av teknologi i utvikling, investerer stadig flere bedrifter i rekrutteringsstrategier som omskolering og videreutdannelse. Men ifølge Sam har vi fortsatt en lang vei å gå.

– De fleste bedrifter er klar over situasjonen og risikoene og konsekvensene av mangel på digital kompetanse. Jeg ser imidlertid at bedrifter i det daglige ikke er spesielt opptatt av å tenke ut alternative måter å rekruttere fremtidige talenter på. Å bruke de samme metodene de alltid har brukt, er rett og slett ingen god løsning.

Ligge i forkant med etterspurte teknologier

For å holde seg konkurransedyktige, må bedrifter ta de nødvendige skrittene for å balansere tilbud og etterspørsel av mennesker innen IT og teknologi. Men hvilke teknologier er det størst etterspørsel etter? Generelt krever det å lykkes med digital omstilling kompetanse innenfor de fleste IT-områder, som behovsanalyse, systemutvikling og kvalitetssikring.

– I 2022 står IT-sjefer overfor blant annet geopolitisk uro og inflasjons- og valutasvingninger, og deres reaksjon på denne situasjonen vil variere mer enn da forbruket ble stoppet på grunn av pandemien, sier Sam.

Covid 19-pandemien har utløst en endring på arbeidsmarkedet, og bidratt til større etterspørsel etter kompetanse i arbeidsstyrken. Dette innebærer en økt etterspørsel etter folk med et sett med spesifikke ferdigheter, ifølge Sam.

– I motsetning til hva vi så ved starten av 2020, øker IT-sjefer IT-investeringer innen områder som dataanalyse, databehandling i nettskyen og nettsikkerhet.

Å adressere mangelen på kompetanse er avgjørende

Det presserende behovet for å tilpasse seg nye teknologier legger et stort ansvar på at ansatte må finne passende kandidater for å forhindre en kompetansekrise. Ifølge en rapport fra ledelseskonsulentfirmaet Korn Ferry vil det bli en global mangel på kompetanse på 85 millioner IT/tech-arbeidere innen 2030. En måte å løse mangel på kandidater på er ved å gjennomføre en analyse for å identifisere mangelen på kompetanse i organisasjonene.

Ved å bruke et slikt verktøy får bedriftene ikke bare en bedre forståelse av hvilken kompetanse som mangler; de lærer å identifisere styrker, svakheter og muligheter for vekst som bidrar til strategisk HR-planlegging.

– Bedrifter må tilpasse seg på alle områder hvor det trengs kvalifisert IT-kompetanse. Denne problemstillingen bør prioriteres av toppledelsen, HR og ledere med ansvar for digitaliseringsprosjekter i organisasjonen. Uten dyktige IT-arbeidere vil ikke bedriftene klare å realisere målene sine, sier Sam.

Kort oppsummert …

Den digitale omstillingen har ført til økt etterspørsel etter IT-kompetanse på arbeidsplassen, men tilbudet er fortsatt lavt. Å håndtere kompetansemangel er avgjørende for å holde seg relevant og vil være en av de største utfordringene for organisasjoner globalt i de kommende årene. Kompetansegapet blir stadig større, og jo raskere bedrifter tar grep for å bygge bro over det, desto mer sannsynlig er det at de vil få et konkurransefortrinn om fem til ti år.