My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Rekruttere

Styrk samholdet på arbeidsplassen

Hvor bra er det kollegiale felleskapet på din arbeidsplass? Det er et viktig spørsmål fordi det har vist seg at trivsel på jobben i stor grad handler om nettopp følelsen av fellesskap, noe som i sin tur øker arbeidsgleden. Det å skape samhørighet krever ikke nødvendigvis at dere som bedrift må bruke flersifrete beløp på kick-off-reiser og firmafester. Her finner du noen forslag til hvordan du som leder kan styrke fellesskapet mer langsiktig.

Felles aktiviteter

Gjør aktiviteter sammen – både på og etter jobben. Fordelen med å omgås på andre steder enn på arbeidsplassen er at medarbeiderne får en sjanse til å lære nye sider ved hverandre å kjenne. Også felles aktiviteter på arbeidsplassen er viktig. Arranger en felles kaffepause eller frokost en gang i uken eller beveg dere sammen. Det øker ikke kun forutsetningene for et bra samhold, det fører også mye positiv energi med seg.

Sørg også får at dere har steder på jobben hvor det er naturlig å møtes. På naturlige møtesteder på jobben kan medarbeidere møtes på tvers av avdelings- og stillingsgrensene. Prøv arbeidsplassrotasjon og se hva det gjør for samholdet!

Ikke undervurder kaffepausen

En god pausekultur, som aksepterer at kortere pauser i løpet av arbeidsdagen er bra og helt ok, kan gjøre underverker for samholdet. Spontane pauser er en god anledning til å lære hverandre bedre å kjenne, noe som i sin tur gjør det lettere å ha en god kommunikasjon når man arbeider sammen.

Les også: Slik unngår du feilansettelser

Bra å heie hverandre frem

Anerkjennelse er viktig for oss mennesker. La hver enkelt medarbeider få føle at han/hun er verdifull og la oppmuntring bli en naturlig del av hverdagen. Gå foran med et godt eksempel: gi ros til dine medarbeidere og spre positiv feedback. Dine medarbeidere kommer umiddelbart til å føle seg mer verdifulle og trygge på at de får støtte fra sine kolleger.

Mange kandidater søker seg i dag til arbeidsplasser hvor de kan trives, kjenne seg hjemme og hvor de har samme oppfatning av verdier som det bedriften har. Fellesskapet på din arbeidsplass kan derfor være et av dine sterkeste argumenter når du skal rekruttere og for å beholde talenter og kompetanse i din bedrift.