My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Rekruttere

Tett kompetansegapet innen IT med reskill og upskill

Mangelen på IT-kompetanse er en av de viktigste grunnene til at bedrifter ikke når vekstmålene sine. Ettersom verden blir mer digital og konkurransen om kandidater med riktig kompetanse, har ikke arbeidsgivere noe annet valg enn å forberede seg på fremtidens arbeidsmarked. Omskolering og videreutdanning, også kjent som reskill og upskill, kan være løsningen på kompetansehullet i bedriften.

For å møte nåværende og fremtidige utfordringer på arbeidsmarkedet, burde arbeidsgivere i større grad lære opp de ansatte som allerede jobber i bedriften, fremfor å kun rekruttere nye medarbeidere. Forskning fra World Economic Forum (WEF) viser at halvparten av alle ansatte på verdensbasis må omskoleres eller videreutdannes innen 2025 for å holde tritt med den digitale omstillingen. Den samme undersøkelsen viser også at hvis vi ikke tilegner oss de nødvendige ferdighetene raskt nok, kan det ta flere tiår før dagens ansatte er klare for fremtidens arbeidsoppgaver.

– Den raske utviklingen i samfunnet stiller høye krav til at både enkeltpersoner og bedrifter finner nye måter å utvikle kompetanse på. Vi trenger et alternativ til utdanningssystemet, en mulighet for folk til å tilegne seg kompetanse på en rask og effektiv måte. En tidseffektiv opplæring er et utmerket eksempel på et slikt alternativ, sier Damir Sisic, Head of Growth hos Brights.

Utvikle kompetansen gjennom Accelerated Learning

På Academy utvikler vi folks kompetanse gjennom Accelerated Learning-programmer (bootcamps), som er skreddersydde for å tette kompetansegapet i bedriftene. Programmene tilbys innen forretningsområder som opplever akutt kompetansemangel, som IT, teknologi og økonomi.

– Academic Work tilbyr en fleksibel og kostnadseffektiv løsning som gjør det mulig for klientene å attrahere og rekruttere kandidater gjennom omskoleringsprogrammer. Hos Brights leverer vi også omskoleringsmoduler tilpasset bedriftene behov, som tilbyr personalet kontinuerlig kompetanseutvikling, sier Damir Sisic.

Om Academy

Programmene til Academy går vanligvis over 12 uker. Deltakerne får omskolere seg til et nytt yrke og bedriftene får muligheten til å attrahere, utvikle og rekruttere kompetanse som ikke er tilgjengelig på markedet i dag.

Større kjønnsmangfold

Omskolering og videreutdanning er ikke bare en mulighet til å tette kompetansegapet på arbeidsplassen – det kan også være en måte å få flere kvinner inn i teknologi og IT på. En rapport ugitt av PwC viser at kun 19 % av de ansatte i teknologirelaterte jobber i de ti største teknologiselskapene i verden er kvinner, mens tallet for menn er 81 %.

– Gjennomsnittsalderen på deltakerne våre øker samtidig som stadig flere bedrifter investerer i omskolering og videreutdanning av arbeidstakerne sine. Kvinner er fortsatt i mindretall innen IT/tech, men gjennom programmene våre kan vi utgjøre en forskjell og bidra til et bedre kjønnsmangfold innen denne sektoren. I dag er andelen kvinner i programmene våre 46 % på gruppenivå. Vi ønsker imidlertid å øke dette tallet betydelig, sier han.

Siden karriereavbrudd er mer vanlig blant kvinner enn menn, kan omskolering og videreutdanning være en fin måte å støtte kvinnelige arbeidstakere på. Kvinner som ønsker å komme tilbake i jobben, vil sannsynligvis føle seg tryggere hvis de kan dra nytte av kompetansehevende programmer som bidrar til å fylle kompetansemangelen.

Reskill og upskill – risikoer og muligheter

Å tilegne seg nøkkelkompetanse innen IT gjennom omskolering og videreutdanning er en toppprioritet blant bedrifter i 2022. Det er klare fordeler med disse initiativene siden de ikke bare bygger bro over kompetansegapet, men også øker jobbtilfredsheten, holder lenger på de ansatte og reduserer ansettelseskostnadene over tid. Men er det noen risiko knyttet til dette?

– Jeg ser ingen direkte risiko forbundet med å heve kompetansen til de ansatte. I dag er det viktigere enn noen gang for både organisasjoner og enkeltpersoner å fortløpende utvikle kompetansen sin, derfor er alle former for kompetanseheving et pluss. Et tips til organisasjoner er å analysere fremtidige markedsbehov og sette opp en plan for hvilken kompetanse de har behov for i fremtiden for å oppnå forretningsvekst, sier Damir Sisic.

– Vi har hjulpet over 600 bedrifter med å lære opp nye talenter gjennom Academy – alt fra oppstartsbedrifter som har problemer med å attrahere riktig kompetanse til store organisasjoner som ønsker å tilegne seg ny kompetanse for å fortsette veksten. Kompetansegapet er reelt, og for å holde tritt med den raske utviklingen av ny teknologi, må vi fortsette å finne nye måter å utvikle kompetansen på arbeidsplassen på.

Sky- og nettsikkerhet – etterspurt kompetanse i fremtiden

Mangelen på kompetanse innen IT og teknologi er en utfordring på alle områder innen digital omstilling, men noen områder er mer utsatte enn andre. Med en økende skymigrering og SaaS-adopsjon, er mange bedrifter mer utsatte for sikkerhetsinnbrudd på grunn av mangel på nettsikkerhetskompetanse. Ifølge Damir er sky- og nettsikkerhet blant områdene som har det mest akutte behovet for kompetanseheving.

– Vi har implementert flere åpne programmer innen både sky- og nettsikkerhet for å tilføre markedet ny kompetanse, men vi har også laget nye etterspurte programmer for å ivareta bedriftenes spesifikke behov. Det er et akutt behov for denne typen kompetanse, og utviklingen går raskt innen disse områdene. Dette gjør intensiv og tidseffektiv opplæring høyaktuell, da det er en nødvendig opplæringsform for å tilføre ny kompetanse tilpasset de nye kravene i arbeidsmarkedet.


Kort oppsummert …

For å holde tritt med den digitale omstillingen, må bedrifter ta grep for å tette det digitale kompetansehullet. Reskill og Upskill er mulige svar på dette. Å omskolere ansatte er ikke bare en måte å løse kompetansemangelen på, det er også en mulighet til å øke kjønnsmangfoldet på arbeidsplassen og samtidig skape økonomisk verdi for arbeidsgiverne – praktisk talt uten risiko.