My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
teknologi kompetansegap
Rekruttere

Tre grunner til at flere selskaper ikke henger med i den teknologiske utviklingen

Automatisering, elektrifisering, digitalisering ... Verden utvikler seg raskt, og for å holde tritt med den teknologiske utviklingen må bedrifter sørge for at de har de rette ferdighetene på plass. I dag er det mange bedrifter som henger etter - og her er tre grunner til det.

1. Bedriftene reagerer ikke

Fremkomst av ny teknologi har rystet arbeidsmarkedet i århundrer, og tvunget folk ut av jobben sin. Og det er intet unntak i våre tider. Vi står nå overfor det største kompetanseskiftet i moderne tid, der nye ferdigheter kreves for å møte de nye behovene. Ifølge en studie utført av McKinsey Global Institute, må mer enn 375 millioner mennesker over hele verden endre yrke eller ferdigheter frem til 2030.

– Den pågående endringen av teknologi innen områder som elektrifisering og automatisering vil kreve endringer i kompetanse. For å møte fremtidens behov trengs det nye og flere utdanninger på alle nivåer. Det vil også kreve at vi utdanner eller videreutdanner personer som allerede jobber i bedriften. De fleste bransjer vil påvirkes av det pågående skiftet, og noen av de eksisterende ferdighetene som trengs i fremtiden er material- og batterikunnskap samt automasjons- og elektroteknikkferdigheter, sier Henrik Björkling, Group Business Area Manager Technology i Academic Work.

Noen jobber fjernes, mens noen skapes

Teknologiendringer har skapt frykt i folk, fordi det ødelegger jobben deres. Men sett i bakspeilet ser vi at teknologisk innovasjon faktisk har faktisk skapt flere nye jobber enn det har ødelagt. Det finnes mange eksempler på land som har klart å ri på bølgen av teknologiske endringer ved å investere i arbeidsstyrken og tilpasse policyer, institusjoner og forretningsmodeller til den nye æraen. Men selv om mange selskaper er klar over de pågående endringene og har begynt å digitalisere seg, synes mange det er utfordrende å forutsi omfanget av skiftet og vurdere grundig hvilke nye roller som kan være nødvendige for å kunne dra nytte av disse teknologiske fremskrittene.

– Når vi snakker med kundene våre, kan vi høre en stor forskjell sammenlignet med for noen år siden. Nå begynner selv selskaper med lite teknologisk fokus å innse viktigheten av den teknologiske endringen, men de synes ofte hele situasjonen er svært kompleks. Bedrifter som ikke foretar seg noe, vil få store problemer med å følge med på utviklingen. Nøkkelen er å ha de riktige ferdighetene på plass, så dette er ofte den store utfordringen hvor vi tilbyr vår hjelp, sier Markus Åberg, People Plan Specialist i Academic Work.

2. Det er utfordrende å attrahere nye talenter

For å holde tritt med den teknologiske utviklingen trenger bedriftene dyktige ansatte som kan bidra med sin nye kunnskap og sine perspektiver - men å finne dem er enklere sagt enn gjort. Teknologikunnskapene som kreves i dag er relevante for mer enn én sektor, noe som betyr at kampen om de dyktige kandidatene er tøffere enn noensinne.

– I dag kan vi se en økende konkurranse, ikke bare innen selve teknologiindustrien, men også mellom bransjer og land. Teknologien kan integreres og brukes på en helt ny måte, og bedriftene kjemper derfor om de samme jobbkandidatene. For å attrahere dem må du derfor fokusere mer enn noen gang på å skape et attraktivt arbeidsgivermerke og identifisere hvorfor folk ønsker å jobbe i selskapet ditt, sier Henrik.

Employer branding er et «must-have»

Ifølge Young Professional Attraction Index (YPAI) 2021 er employer branding en «must-have». Det er et viktig verktøy for å tiltrekke seg talenter i et arbeidsmarked som stadig blir mer krevende.

– Young professionals ønsker å arbeide for et selskap som forstår at deres ferdigheter er etterspurt, og som viser tydelig at de jobber hardt for å være en attraktiv arbeidsgiver. Det handler ikke så mye om frynsegoder og prangende kontorer, men om grunnleggende prinsipper som fleksibilitet og balanse mellom arbeid og fritid, lederskap, utvikling og karrieremuligheter, en gjennomtenkt kompensasjonsmodell og muligheten til å ha gode kolleger rundt seg, sier Markus Åberg.

3. Mangel på en kompetanseplan

Manglende kompetanseplan er en annen årsak til at bedrifter henger etter. En kompetanseplan hjelper bedriften med å identifisere hvilke kompetanser som kreves for å nå målene sine - og er like viktig som å ha en forretningsplan. Mange selskaper oppgir at mangel på kompetanse holder dem tilbake.

– De fleste bedrifter blir holdt tilbake av manglende evne til å få ansatt riktig kompetanse, noe som hovedsakelig kommer av manglende planlegging for fremtidige kompetansebehov. De fleste bedrifter er fortsatt svært kortsynte når det gjelder å ansette og utvikle mennesker. Man bør ta sikte på et perspektiv på 2 til 3 år når man vurderer hvilke personer med hvilke ferdigheter som bør ansettes. Det samme gjelder når man vurderer hvilke av disse ferdighetene som kan tilegnes med nåværende personale, og hvilke som må leies inn eksternt. Med en slik plan er det mulig å ha en optimal tilnærming for hver framtidig stilling, og å unngå å bli en av de bedriftene som er overrasket over å oppdage at det ikke er så lett å ansette 20 seniorutviklere spontant på bare noen få måneder, sier Markus Åberg.

Bedrifter har ikke råd til å være uattraktive

– Det viktigste er å identifisere dine kompetansebehov, og ikke glem at det er like viktig å identifisere hvilke ferdigheter dere ikke trenger, som det er å gjøre det motsatte. Dere ønsker ikke å være i en posisjon hvor dere blir tvunget til å permittere personer samtidig som dere trenger å ansette nye ferdigheter. Dette fører alltid til et dårlig scenario, hvor dere vil ha problemer med å tiltrekke dere nye medarbeidere, sier Markus Åberg.

Kort oppsummert…

Omfanget av det store teknologiske skiftet kan være vanskelig å forutsi, og mange selskaper vet ikke hvordan de skal forholde seg til det. Det vil være viktig å jobbe med å attrahere talenter og ha en kompetanseplan for å holde tritt med utviklingen.

– Hele situasjonen er svært kompleks. Som selskap ønsker man å sørge for at investeringene gir stor gevinst - noe som kan være vanskelig å forutsi i dag. Men de som er klare til å investere i sitt arbeidsgivermerke og i en kompetanseplan vil definitivt ha et konkurransefortrinn i fremtiden, sier Henrik Björkling.