My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Jobbsøker

Hjelp - jeg vet ikke hva jeg skal bli!

Har du funnet en studieretning som passer deg og dine interesser, men er usikker på hvilke karrieremuligheter du har? Da er du ikke alene. Vi gir deg noen tips til hvordan du kan bli sikrere i ditt karrierevalg.

Det kan være vanskelig å vite hva man «skal bli», og hva man egentlig er kvalifisert til å gjøre etter endt studier. Spesielt når man studerer noe som ikke gir en konkret yrkestittel. Studietiden gir deg muligheten til å kartlegge dine interesser, hvilken kompetanse du har og hvilke muligheter som ligger foran deg.

Kartlegg kompetanse og interesser

Det første og viktigste du burde gjøre for å bli mer bevisst på hvilke muligheter du har, er å bli kjent med deg selv. Hva er du god på? Hva motiverer deg? Hva blir du inspirert av? Hva gjør deg glad? Hvilke emner fant du mest interessant? Hadde du noen verv med arbeidsoppgaver som du skulle ønske du fikk gjøre mer av? Dersom du kartlegger dine interesseområder, blir veien videre mye enklere. Studerer du for eksempel markedsføring eller økonomi, er det ikke nødvendigvis gitt hva du kan jobbe med videre. Lag en liste over informasjonen du har om deg selv, og hvilke interesseområder du bør dekke når du skal velge karriereretning. Husk også at en jobb er noe du skal gjøre, ikke noe du er. Interesser og ferdigheter endrer seg over tid. Veien skaper du selv mens du går. En jobb er derfor noe du skal trives med, men som også kan utvikle deg som både person og ansatt.

Les også: Slik skaper og bruker du nettverket ditt

Vær nysgjerrig

Det viktigste du kan gjøre under studietiden, er å være proaktiv og bli forberedt på tiden som kommer etter. Gjør research rundt aktuelle bedrifter og yrker, snakk med folk og bygg et nettverk. Det er viktig å ikke ta for gitt at jobbene skal dukke opp av seg selv. Du må være tidlig ute og kartlegge mulighetene du har, og bli kjent med arbeidsmarkedet. Les gjerne om tidligere studenter som har fått spennende karrieremuligheter, og innhent informasjon fra nett, veileder, bedrifter eller fra studiekamerater.


Skaff deg en deltidsjobb

Det kan være lurt å skaffe seg en relevant deltidsjobb i studietiden. Ikke bare får du en bedre økonomisk opplevelse som student, men du får også muligheten til å få en fot innenfor. Finner du ikke en deltidsjobb som er relevant for studiet, så er det ikke krise. All erfaring du tilegner deg fra andre typer deltidsjobber, er en verdifull erfaring å ha på CV-en.


Tenk på utvikling

Dine egenskaper og kompetanse i kombinasjon med interesser kan være veiledende i ditt karrierevalg. Dette er noe som kontinuerlig utvikler seg gjennom livet, og du genererer selv din egen læring. Kanskje du hadde hatt godt av å ta et kurs eller en videreutdanning? Kanskje du har et interesseområde som du gjerne skulle satt av tid til å jobbe mer med? Kompetansen du sitter med kan gi gode muligheter så lenge du forvalter den riktig.

Spør om veiledning

Det finnes karrieresentre som tilbyr gratis veiledning innen blant annet yrkesvalg, og som vil hjelpe deg å bli mer bevisst på din kompetanse og hvilke muligheter du har. Du kan også få gode råd om hvordan du kan bruke studietiden effektivt til å tilegne deg relevant arbeidserfaring, hvilke kurs og workshops som du kan ha nytte av, og generell veiledning i hvordan du kan bli en bedre arbeidssøker. Sjekk ut hjemmesiden til ditt universitet eller høyskole for å finne ditt karrieresenter, eller hvilke andre muligheter du har.

Les også: Kunsten å kombinere jobb og studier

Dra på karrieredager og messer

Gjennom ulike karrieredager, yrkes- og utdanningsmesser får du en ypperlig sjanse til å møte bedrifter. Still spørsmål, vær nysgjerrig og utvid nettverket ditt. Her kan du kartlegge dine muligheter, samt peke ut bedrifter som virker som en aktuell arbeidsplass for deg. Slå av en prat med de som står stand, spør dem om bedriften og vis interesse. Er du heldig kan denne typen relasjonsbygging og synliggjøring av deg selv så tidlig i studieløpet føre til en fremtidig jobb.

Annet nyttig

Hva du skal jobbe som trenger ikke nødvendigvis å være det åpenbare. Veldig mange studieretninger åpner opp for en rekke muligheter, og her er det kun kreativiteten som setter sine begrensninger. Ikke lås deg fast i en retning – den første jobben du får etter studiene er ikke nødvendigvis den du ender opp i, men den gir deg erfaring og utvider horisonten din. Utforsk på veien mot det som kanskje viser seg å bli drømmejobben en gang i fremtiden.

Ulike karrieretester og personlighetstester kan også være et nyttig verktøy for å finne ut av dine interesseområder. Husk at slike tester ikke er en fasit, men kan være en pekepinn og gjøre ting litt mer oppklarende. Eksempel på slike tester er Studentum, Jobbsafari og Career Explorer.