Jobbsøker

Hjelp - jeg vet ikke hva jeg vil bli!

Har du funnet en studieretning som passer for deg, men er usikker på hvilke karrieremuligheter du har? Da er du ikke alene. Det kan være vanskelig å vite hva man kan bli, og hva man er kvalifisert til å gjøre etter endt studie. Heldigvis finnes det mange måter du i løpet av studietiden kan bli mer bevisst på dine interesser og kompetanse, og de mulighetene du har. Vi gir deg noen tips til hvordan du kan bli sikrere i ditt karrierevalg.

Kartlegg interesser og kompetanse

Først og fremst er det viktig å bli kjent med seg selv, for å bli mer bevisst på hvilke muligheter du har. Hva er du god på? Hva motiverer deg? Hva blir du inspirert av? Hva gjør deg glad? Kartlegg dine interesseområder for å gjøre veien videre enklere. Studerer du eksempelvis markedsføring eller økonomi er det ikke nødvendigvis gitt hva du skal gjøre videre. Hvilke emner liker du best? Har du tatt noen valgfag? Skriv en liste over all den informasjonen du har om deg selv, og hvilke interesseområder du bør dekke når du skal velge karriereretning. Men husk at dette kan endre seg på veien, og at nye interesser kan dukke opp underveis. Veien skaper du selv mens du går.

Dine egenskaper og kompetanse i kombinasjon med interesser kan være veiledende i karrierevalg. Kunnskap, ferdigheter og kompetanse er noe som kontinuerlig utvikler seg gjennom livet, og du kan selv generere egen læring. Les mer om hvordan du kan utvikle egen kompetanse her. Kompetansen du sitter med kan gi gode muligheter så lenge du forvalter den riktig. Det opp til deg selv å finne riktig vei å gå.

Få veiledning

Det finnes fylkesvise karrieresentre og karriesentre ved utdanningsinstitusjoner som tilbyr gratis veiledning innen blant annet yrkesvalg, og har som mål om å gjøre deg mer bevisst på din kompetanse og hvilke muligheter du har. Du kan blant annet få god veiledning til veivalg videre. Du kan få gode råd om hvordan bruke studietiden til å tilegne deg relevant erfaring, delta på kurs og workshops og få veiledning i hvordan du blir en god arbeidssøker. Sjekk ut om ditt lærested har et karrieresenter, eller hvilke andre muligheter du har. Ulike karrieretester og personlighetstester kan også være oppklarende og gjøre deg mer bevisst.

Vil du holde deg oppdatert på ledige stillinger?

Opprett jobbvarsel hos Academic Work

Vær nysgjerrig

Det gjelder å være proaktiv gjennom hele studietiden, og bli forberedt på tiden etter. Gjør research, snakk med folk, bli inspirert. Det er viktig å ikke ta for gitt at drømmejobben skal dukke opp av seg selv. Du må være tidlig ute og kartlegge mulighetene du har, og bli kjent med arbeidsmarkedet. Finn inspirasjon hos tidligere studenter som har fått spennende karrieremuligheter, og innhent informasjon på nett, hos veileder, bedrifter og hos studiekamerater. Jo mer informasjon du tilegner deg i løpet av studietiden, jo sterkere stiller du når du omsider skal søke jobb. Det kan være lurt å skaffe seg en relevant deltidsjobb i studietiden for å få en fot innenfor.

Gjennom ulike karrieredager, yrkes- og utdanningsmesser får du en ypperlig sjanse til å møte bedrifter. Still spørsmål, vær nysgjerrig og utvid nettverket ditt. Her kan du kartlegge dine muligheter, samt peke ut bedrifter som vekker interesse hos deg. Det er lurt å stille forberedt til slike arrangementer, og gjøre godt forhåndsarbeid. Er du forberedt er det større sjanse for å få oppklart det du lurer på, samtidig som dette kan åpne dører. Et enda mer aktivt grep kan være å kontakte bedrifter du er nysgjerrige på, og vise interesse tidlig i studieløpet. Er du heldig kan dette kanskje generere til en fremtidig jobb. Bygg relasjoner, vær synlig, og vær nysgjerrig.

Tenk utenfor boksen

Hva du skal bli trenger ikke nødvendigvis være det åpenbare. Veldig mange studieretninger åpner opp for en rekke muligheter, og her er det kun kreativiteten som setter sine begrensinger. Har du tatt et spennende valgemne er det stor mulighet for at du kan fortsette i denne retningen. Valgemner gjør det enkelt for deg som student å velge emner basert på interesse, og her har du en god peil på hva du burde utforske videre.

Ikke lås deg fast i en retning, og vit at erfaring kommer i mange varianter. Den første jobben du får etter endt studie er ikke nødvendigvis der du ender opp, men det gir deg erfaring og utvider horisonten din. Etter en stund finner du kanskje ut at det var en helt annen retning du skulle gå, og da er vårt tips å gå dit. Utforsk på veien mot det som kanskje viser seg å bli drømmejobben en gang i fremtiden. Men for nå, vær proaktiv, innhent informasjon og ta et skritt om gangen.

Del artikkelen