My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Jobbsøker

Er du klar over dine rettigheter som jobbsøker? Dette er spørsmål som er ulovlig å stille

Hvor gammel var du da du ble uteksaminert? Bor du alene eller sammen med noen? Har du planer om å stifte familie? Disse spørsmålene kan kanskje virke helt harmløse, men de er faktisk et brudd på dine rettigheter som jobbsøker.

Det er den som rekrutterer sitt ansvar å beskytte jobbsøkers rettigheter. Til tross for dette, hører vi fortsatt mange historier der jobbsøkere blir stilt upassende spørsmål på jobbintervju. Her får du en oversikt over hvilke spørsmål du kan og ikke kan bli spurt om på et jobbintervju.

Loven beskytter deg ikke alltid

Jobbintervjuet har utviklet seg til å bli mer en samtale fremfor et formelt intervju. Det positive med denne utviklingen er at jobbsøker kan oppleve intervjuet som mindre skremmende, og tonen blir mindre formelt. Det negative er at diskusjonen lett kan gli over i gråsoner om emner som ikke engang er relatert til rollen. Derfor kan svarene dine på upassende – og ulovlige – spørsmål ha en større effekt på rekruttererens valg enn du er klar over.

– Skjult bias har vist seg å påvirke vurdering av en søker og rekrutteringsbeslutning. Når det kommer til et tema som er ekstremt sensitivt og personlig, som seksuell identitet eller religion, tror jeg fordommer skiller individer enda skarpere. Faktisk har ikke disse temaene noe som helst å gjøre i en rekrutteringsprosess, sier Anna Alppinen, leder for vårt interne rekrutteringsteam i Finland.

Heldigvis finnes det en lov som beskytter arbeidssøkere fra dårlige situasjoner. Men loven er kanskje ikke alltid nok til å beskytte deg, spesielt hvis du ikke er klar over dine rettigheter. Vi har derfor satt sammen en sjekkliste over hvilke rettigheter du har som jobbsøker.

Dette er ikke lov å spørre om på et jobbintervju:

Politisk standpunkt eller engasjement – for eksempel, spørsmål om hvilket politisk parti du støtter.


Alder – spørsmål som hvor gammel du var da du ble ferdig med studiene.


Forhold – Spørsmål om dine forhold eller om du prioriterer dine forhold fremfor jobben.


Boforhold – spørsmål om hvordan du bor, om du bor alene eller med en partner.


Foreldre og barn – spørsmål om hvor foreldrene dine jobber, eller hvor mange barn du har, om du er gravid eller planlegger å få barn i nærmeste fremtid.


Etnisitet – spørsmål om hvor du kommer fra, eller hvilket land foreldrene dine kommer fra.


Religion – spørsmål om du er religiøs eller hvilken religion du tilhører.


Sykdom – spørsmål om sykehistorie eller hvilke medisiner du tar.


Seksuell identitet – for eksempel spørsmål om hvem du dater, kjønn på partnere eller hva du identifiserer deg som.


Fagforening – for eksempel spørsmål om hvilken fagforening du tilhører.

Er det noen situasjon der disse spørsmålene kan stilles?

Ja, men bare i sjeldne tilfeller. Noen spørsmål er tillatt å stille hvis de er relatert til jobben. Dersom du har søkt på en stilling for et politisk parti, for eksempel, er det okay å bli spurt om politisk synspunkt.

– En tommelfingerregel er at dersom et spørsmål føles upassende eller irrelevant for rollen, så er det det. Som jobbsøker har du rett til å spørre intervjuer om hvorfor den aktuelle informasjonen er relevant for bedriften og å avslå å svare dersom du ønsker det, forteller Anna Alppinen.

Hva om mine rettigheter blir krenket?

Hvis du synes spørsmålet er upassende, eller hvis du vet at det krenker rettighetene dine, kan du alltid nekte å svare. Her er noen eksempel på hva du kan svare dersom du havner i en slik situasjon:

– Jeg tror ikke dette spørsmålet er relevant for rollen, så jeg velger derfor å ikke svare. – Jeg er usikker på hvordan dette henger sammen med stillingen. Kan du kanskje forklare bakgrunnen til at du spør dette spørsmålet? – Jeg vet at dette ikke er tillatt å spørre om på et jobbintervju. Ønsker du å omformulere spørsmålet, eller skal vi gå videre til neste spørsmål?

Som din karrierepartner er det viktig for oss i Academic Work at alle får en rettferdig rekrutteringsprosess der alle spørsmål er relevante for stillingen og at ingens rettigheter blir krenket på et jobbintervju.

Les også: