info
ADVARSEL! Feilaktige meldinger om ledige stillinger sirkulerer for tiden på sosiale medier, disse kommer ikke fra Academic Work. Vi ønsker å informere deg om at disse ikke er tilknyttet oss, og avsenderen bruker vår merkevare uten vår tillatelse. Vårt råd er å ikke svare eller gjøre noe (f.eks. klikke) på disse meldingene. Du kan trygt og sikkert søke etter ledige stillinger på nettsiden vår.
close
My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
I karrieren

Fordeler med agile metoder

Endringer er uunngåelig, og hvordan du reagerer på uforutsette situasjoner er ofte avgjørende for å lykkes. En agil arbeidsmetodikk gjør at virksomheter og arbeidstakere raskt kan tilpasse seg endringer og håndtere uforutsette situasjoner på best mulig måte.

I The Agile Organization beskriver forfatter Linda Holbeche agil arbeidsmetodikk som en metode der man samler mennesker, prosesser, forbindelser, teknologi, tid og sted sammen for å finne mest hensiktsmessige og effektive måter å utføre oppgaver på. Hun forklarer at det handler om å jobbe innenfor gitte rammer for arbeidsoppgavene, men uten grenser for hvordan man oppnår resultatet. Den tradisjonelle måten å jobbe på blir utfordret av denne arbeidsmetoden. Å jobbe agilt bringer med seg en rekke fordeler som kan bidra til suksess i din karriere, i en verden som stadig er i endring.

Å være tilpasningsdyktig gjør at du alltid er beredt

Eksempel: Bedriften du jobber i gjør budsjettkutt, som innebærer at det prosjektet du jobber med får mindre penger til rådighet. Eksterne endringer gjør også at du må jobbe hjemmefra, og prosjektets omfang og tidsramme må justeres.

Alle disse endringene innebærer at man raskt må tilpasse seg situasjonen, men det betyr ikke nødvendigvis at alt må planlegges fra start. Har man en agil arbeidsfilosofi, har du muligheten til å ta to skritt tilbake, få et overblikk og planlegge videre håndtering av situasjonen.

Les også: Jobb smartere - det er enklere enn du tror

Du er nok mer agil enn du tror

Det finnes ingen fasit på hvordan man kan jobbe mest mulig agilt. Med stor sannsynlighet har du allerede en agil tilnærming i de daglige arbeidsoppgavene dine. Er fokuset rettet mot resultat fremfor hvor mye tid som har blitt brukt? Jobber du med kreative løsninger for bestemte utfordringer? Det handler om tilpasningsdyktighet. Jo mer du praktiserer denne typen arbeidstilnærming, jo enklere blir det å følge endringstakten på markedet, spesielt i uforutsette situasjoner.

Å planlegge dagen godt bidrar til effektivt arbeid. Det er viktig å planlegge hvilke arbeidsoppgaver man ønsker å fullføre, i stedet for hvor mye tid du skal bruke på hver oppgave. Ikke forhold deg til at oppgaven skal gjennomføres mellom 09.00-1030, men fokuser heller på å fullføre oppgaven, og så ta lunsjpause når den er ferdig. Dette tillater deg å være effektiv ved å sette konkrete mål basert på produktivitet.

enter image description here

Å jobbe iterativt – ikke bare en tilnærming for programmerere

Iterasjon er en prosess som blir mye brukt av programutviklere når større prosjekter blir brutt ned til mindre enheter. De mindre enhetene testes kontinuerlig og bygges opp til et ferdig produkt. Prosessen var opprinnelig tilpasset for å gi utviklere fleksibilitet i uforutsette endringer, før de kunne bli et reelt problem.

Les også: Work hacks som øker produktiviteten

Dette er en relativt forenklet beskrivelse av konseptet, men gir samtidig et innblikk i hvordan den iterative tilnærmingen kan hjelpe oss å håndtere større prosjekter. Det handler om å bryte ned større prosjekter i mindre faser, tilpasse og teste de, før man går over til neste fase. Hver av de baserer seg på analyser av den forrige fasen. Det er derfor viktig å forholde seg til status etter hver fase og de som står for tur, med hensyn til tidsramme og budsjett. Hver fase lar deg gjenta analyse av situasjonen som helhet og tillater tilpasning deretter. Dette gjør deg mer agil og fleksibel gjennom hele prosessen.

Fra de større prosjektene til de mer hverdagslige arbeidsoppgavene, vil evnen til å jobbe agil ikke bare gjør arbeidsdagen mer effektiv, men også gi fordeler innad i teamet og virksomheten i sin helhet. Når du er forberedt på det uforutsette og klar for å følge endringstakten kan ingenting vippe deg av pinnen.