My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
vekstmentalitet
I karrieren

Slik utvikler du en vekstorientert tankegang

Verden endrer seg stadig, derfor er det viktig at du som person er tilpasningsdyktig, nysgjerrig og åpen for tilbakemeldinger fra de rundt deg. Dette er en del av det å utvikle en vekstmentalitet. Her får du tips til hvordan du kan utfordre ditt eget tankesett.

To typer tankesett

I Mindset: The New Psychology of Success trekker den amerikanske pyskologen Carol S. Dweck frem to ulike tankeganger. Det ene er et vekstorientert tankesett, som tar utgangspunkt i at våre ferdigheter og egenskaper er et produkt av vår egen innsats, som vi også kan pleie og utvikle videre. Det andre er et låst tankesett, der man tror at ferdigheter og egenskaper er statiske og vil forbli uendret gjennom livet. Det kommer tydelig frem i boken til Dweck at et vekstorientert tankesett er nøkkelen til både profesjonell og personlig utvikling.

Å feile er en viktig del av prosessen

Suksess kan ikke eksistere uten å mislykkes. Neste gang du opplever suksess, for eksempel om du har fått en jobb du virkelig ønsket deg, sett deg ned og reflekter over hvordan du kom deg dit. Å feile er en viktig del av å oppnå suksess - tenk derfor på situasjoner hvor du ikke var like suksessfull. Det å feile er ikke alltid lett å akseptere og det kan kanskje oppleves som en veldig sterk motgang, men de som har et vekstorientert tankesett vil ikke se på det å feile som noe negativt. I stedet ser de på det som en form for læring og en mulighet for å utvikle seg videre.

Les også: Slik mestrer du overgangen fra studier til arbeidslivet

Kom deg ut av komfortsonen

Et annet aspekt ved et vekstorientert tankesett er å utfordre deg selv til å gjøre ting som du opplever ukomfortabelt, eller som du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre. Som medarbeider blir du ofte satt i situasjoner hvor du må prøve ut nye ting, og gjerne ting som er utenfor din komfortsone. Personlig vekst krever, som det meste i livet, tid og innsats. Men det kan fint oppnås ved å møte utfordringer på strak arm.

Ferdig utdannet betyr ikke ferdig utlært

Uansett hvor lenge det er siden du fullførte studiene dine, så burde du alltid ha i bakhodet at selv om du er ferdig med utdanningen din, så er du langt ifra ferdig utlært. Samfunnet og teknologien vår endrer seg stadig. Det finnes flere måter å utvikle kompetansen sin på. Det kan være en kollega som viser deg hacks og tutorials på Youtube, relevante kurs på arbeidsplassen, eller at du selv holder deg oppdatert i dine sosiale kanaler.

enter image description here

Slik omfavner du et vekstorientert tankesett

Aksepter deg selv for den du er

Vi kan alle være enig i at det «perfekte» ikke eksisterer. Vi har alle våre unike egenskaper og rare sider. Og bra er det! Hvor kjedelig hadde det ikke vært om alle var helt like? Aksepter deg selv for den du er – å være autentisk bringer deg lenger enn å være noen du ikke er.

Ikke vær redd for å være ukomfortabel

Dersom du opplever å bli redd eller usikker når du møter utfordringer eller motstand, stopp opp og snu om situasjonen i hodet ditt. Se på utfordringen som en mulighet. På den måten får du et nytt perspektiv som gjør det lettere å angripe oppgaven.

Les også: Slik kan du bidra til et mer inkluderende arbeidsmiljø

Vær oppmerksom på tankemønsteret ditt

Tanker er bare tanker, men ofte kan de skape realiteten vi lever. Begynn med å følge med på hva du sier og hvordan du tenker. Om du snakker og tenker negativt om deg selv, andre mennesker, eller til og med arbeidsplassen din, vil resultatet reflektere tankene dine.

Stol på deg selv

Den eneste meningen om deg som teller, er din egen. Unødvendig leting etter aksept fra andre mennesker kan hindre deg fra å utvikle et vekstorientert tankesett. Jobb med å akseptere deg selv og gjør ting som styrker selvtilliten og selvfølelsen. Stol på deg selv!

Finn ditt formål

Har du funnet ditt formål i livet? Hvis ja, sett ord på hva formålet ditt er. Om du ikke har noe svar – jobb med å finne din plass og ditt formål, og gjør noe hver dag for å bringe deg nærmere dine mål og ambisjoner. Skaper denne tanken en eksistensiell krise? Å finne et formål trenger ikke å være komplisert. Det å bare eksistere og gjøre ting som du trives med, er også et formål.