My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
kriseledelse
Re:work

Kriseledelse for arbeidstagere

Det er helt klart ikke lett å navigere seg i disse usikre tider. Her er ekspertenes beste råd om du føler deg usikker på arbeidssituasjonen din.

De økonomiske konsekvensene forårsaket av Covid-19 blir mer og mer tydelige. Noen av oss har måttet endre rutiner for å ikke miste kunder, noen har måttet si opp ansatte på grunn av budsjettkutt og noen av oss har dessverre mistet jobben. Forskjellige historier, men med en felles konsekvens: Ditt generelle velvære har blitt, eller blir fortsatt, påvirket.

I tider fylt av usikkerhet og bekymring, finnes det måter å forberede seg på (og bli mer komfortabel med) det som kanskje opplevdes som umulig for 6 måneder siden. Vi ønsker å gi deg de beste rådene og sørge for at du ikke blir presset utenfor dine grenser, uavhengig av hvilken situasjon du står i. Vi snakket med Caroline Rödén, CEO i BlueCall, et digitalt selskap med en misjon om å bedre den mentale helsen på arbeidsplassen. Her er BlueCall sine beste råd.

– Hvilke tjenester tilbyr BlueCall og hvordan påvirker Covid-19 deres aktivitet?

«Siden 2016 har vi tilbudt digitale verktøy for å bedre den mentale velværen til ansatte og ledere, for eksempel gjennom anonyme samtaler over telefon eller chat via BlueCall-appen. Om vi ser på den spesifikke konteksten av pandemien, har vi sett at 60% av våre samtaler omhandler temaer som forhold, arbeidsrelatert stress, økonomisk usikkerhet og motivasjonsvansker knyttet til Covid-19. Så, vi hjelper arbeidsgivere, ledere, HR og arbeidstagere med å minimere de negative psykososiale effektene som kommer av en krise som denne.»

– Hvordan har Covid-19 påvirket folks mentale helse på arbeidsplassen?

«Det kommer ikke som en overraskelse at Covid-19 har forårsaket en del uro og bekymring for mange mennesker. Spesielt helt i starten, da det var stor usikkerhet om fremtiden og hva som skulle skje. Noen mistet jobben, mens andre måtte starte å jobbe hjemmefra og med det tilbringe mer tid med familien. Uansett, nå når det har gått litt tid, kan vi også se hvordan alt dette har hatt en positiv effekt på atferd. Mange opplever større frihet når de kan jobbe fra et annet sted, og slipper å stresse med å komme seg til og fra jobb. Noen ganger kan store hendelser som dette endre den grunnleggende atferden vår, og hos BlueCall er vi overbevist om at vi vil se flere positive effekter på arbeidsmiljø og arbeidsprosesser i fremtiden.»

– Hvilke industrier har blitt truffet hardes av disse endringene, mener du?

«Noen industrier har selvfølgelig blitt mer utsatt enn andre. Serviceyrker som avhenger av kundeinteraksjoner eller som jobber med å samle store grupper mennesker er svært utsatt for å bli truffet hardt av en slik krise. Folk som jobber i bransjer som restauranter, hoteller, kunst og underholdning, butikk, handel og transport har større risiko for å miste jobben.»

– Og, hvis vi ser på det fra andre siden, hva er noen faktorer som gjør deg mindre utsatt i en slik krise?

«Ut fra det vi har sett og basert på nåværende forskning, er folk som har utviklet en viss form for motstandsdyktighet, de som kan håndtere en krise som dette best. ‘Motstandsdyktighet’ er et litt vanskelig konsept. Forskning viser at motstandsdyktighet kan bli tillært basert på tre sentrale komponenter. Den første er å ha tillitt til ens egen evne. Den andre er å ha disiplinerte rutiner. Den tredje er å ha god støtte fra familie og omgangskrets. Det som er interessant her er at disse tre faktorene gjelder både arbeidsgivere og arbeidstagere.»

Hvordan redusere stress og øke motstandsdyktigheten i situasjoner preget av usikkerhet?

For arbeidstaker:

1. Få hjelp fra kolleger. Planlegg en samtale med en kollega der du deler hva som gikk bra i løpet av uken, hvordan du løste problemene dine og viktigst av alt - hva du har lært og hvordan du vil bruke denne innsikten fremover.
2. Fokuser på det du har lært. Fokuser på hva du har lært gjennom denne situasjonen og fokuser på det positive. Tenk på hva du kan ta med deg inn i "den nye normalen" etter krisen er over. Kanskje du har funnet mer effektive arbeidsmetoder, eller blitt kjent med nye digitale verktøy som gjør hverdagen din enklere.
3. Mestre selvledelse. Nøkkelen til suksessfull selvledelse er å ha tilgang til informasjonen du trenger. Gi beskjed til din leder og dine nærmeste kolleger om hva du trenger for å kunne lede deg selv og føle deg trygg i utfordrende tider.

For ledere:

1. Identifiser hvor motstandsdyktig teamet er. Som leder kan du hjelpe dine ansatte med å se hva de trenger for å holde motivasjonen oppe. Still spørsmål om hvordan det er å jobbe hjemmefra, hvordan de planlegger dagen sin og hvordan det går på privaten. På den måten vil du kunne fokusere energien din på de riktige tingene.
2. Kommuniser mer. Prøv å kommuniser så mye som du kan. Hvis du ikke har et svar eller ikke kan dele informasjonen, vær transparent i stedet for å ikke kommunisere i det hele tatt. I tillegg bør du forberede teamet på ulike scenarioer etter sommer for å gi de en viss trygghet og kontroll.
3. Oppfordre til positive samtaler. Forskning viser at det er veldig effektivt å la ansatte snakke og veilede hverandre på en positiv måte. For eksempel, som en leder, kan du be teamet avtale en digital samtale med kolleger en gang i uken.

– Vil du si at mental helse er i større fokus hos ledere nå med tanke på krisen vi står ovenfor?

«Vi ser at det haster mer nå når det kommer til de ansattes mentale helse. Forskning viser at individuell produktivitet kan reduseres med opptil 30% av f.eks. angst og stress, som igjen har åpenbare negative økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere. Vi er glade for å se at det er et økende positivt fokus på mental hele og investeringer i de ansattes mentale helse – det er et skritt i riktig retning! På den andre siden viser innsikten vi har at mange ledere sliter med å støtte sine ansatte i disse usikre tider. De mangler ganske enkelt verktøyene for å kunne støtte sine ansatte på best mulig måte. Derfor er det nødvendig med utdanning og kunnskap for å bygge opp individets motstandskraft. Det handler om å styrke individets evne til å komme seg opp etter en vanskelig situasjon og raskt tilpasse seg den ‘nye normalen’.»