My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
suksesjonsplan
Re:work

Suksesjonsplan - noe alle selskaper bør ha

En manglende strategi for hvordan du skal erstatte ansatte med nøkkelkompetanse, kan koste deg dyrt. Og, det gjelder ikke bare i usikre tider som den vi står ovenfor i dag. I denne artikkelen vil du lære hva en suksesjonsplan er, hvorfor det er viktig, samt en guide til hvordan lage en god suksesjonsplan.

En suksesjonsplan er nødvendig for å sikre at sentrale ferdigheter i selskapet aldri går tapt. Planen beskriver hvem som skal erstatte en person som ikke lengre er tilgjengelig for å gjøre jobben – uansett grunn, både for en kort periode og permanent.

Suksesjonsplanlegging sørger for at selskaper er forberedt på uforutsigbare hendelser og gjør det lettere å håndtere situasjonen. Det viktiste spørsmålet å stille seg selv er helt enkelt: Hvordan erstatter vi ansatte med visse nøkkelferdigheter når de ikke lengre er her?

Hvorfor trenger du en suksesjonsplan?

«Det er viktig å ha en detaljert plan før en situasjon blir kritisk, og du bør begynne planleggingen nå om du ikke allerede har startet.» sier Marcus Åberg, People Plan Specialist at Academic Work.

Hans ekspertise er å hjelpe selskaper med å utvikle en langsiktig plan for bemanning og employer branding. Det å ikke ha en suksesjonsplan er å ta en stor risk, uttaler han.

> Les mer om People Plan

Markus Åberg

«Alloker ressursene i dag i stedet for når du står midt i en uforutsigbar situasjon», fortsetter han. «Uforutsette situasjoner, som at personer i viktige roller blir syke samtidig eller at du må si opp flere ansatte kan, helt klart, sette deg i en vanskelig posisjon.» Uten en detaljert suksesjonsplan kan viktige nøkkelferdigheter forsvinne helt, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre forretningskritiske oppgaver.

«I bunn og grunn må du spørre deg selv: Vet du hvilke personer i ditt selskap som innehar slike nøkkelroller og -ferdigheter? Og, vet du hvem som kommer til å erstatte dem om det blir nødvendig?», sier Markus Åberg.

Suksesjonsplanlegging er prosessen med å identifisere og utvikle fremtidige ledere – ikke bare for topplederstillinger, men alle nøkkelroller på alle organisatoriske nivå. Ved å ha en slik plan sørger man for at virksomheten fortsetter å gå selv om viktige ansatte forlater selskapet.Hvordan påvirker den aktuelle krisen behovet for en suksesjonsplan?

Covid-19 er et perfekt eksempel på en uforutsett situasjon. Hvordan det vil påvirke din organisasjon avhenger mye av hvor forberedt selskapet er når det kommer til plutselige endringer.

«Å kartlegge hvilke ferdigheter som er mest forretningskritiske og ut fra det lage en beredskapsplan er svært viktig. Det gjør at selskapet ditt er mer forberedt på situasjoner som denne, i tiden som kommer», sier Marcus Åberg.

«I disse uforutsigbare tider, når vi ikke vet hva som kommer til å skje om noen måneder, er det å ha en rekke beredskapsplaner nøkkelen for at selskapet skal overleve. Og her er suksesjonsplanen en av de viktigste og mest kritiske delene av puslespillet», legger han til.

Suksesjonsplanlegging 101

Om du ikke har en, har tiden kommet for å sette i gang med suksesjonsplanleggingen i ditt selskap.

Her er en guide for hva du trenger å gjøre:
1. Se på organisasjonens nåværende og fremtidige behov: Identifiser forretningskritiske roller og hvilke ferdigheter som er nødvendige for disse rollene. Husk – disse rollene er ikke nødvendigvis begrenset til lederposisjoner; spesialist- og støttefunksjoner kan være vel så viktige for at virksomheten skal fortsette å gå som normalt.

2. Sjekk om det er noen naturlige etterfølgere i selskapet. Er det for eksempel noen som har erfaringen og kompetansen til å kunne ta over for en av topplederne? Hvis ikke – kan du skape etterfølgere ved å tilrettelegge for gradvis utvikling og opplæring blant juniorene.

3. Sørg for at du har de riktige insentivene for at ledere skal kunne hjelpe teammedlemmene sine til å avansere innad i selskapet. Noen selskaper evaluerer ledernes prestasjon basert på hvor gode de er til å hjelpe teammedlemmene med å vokse og tilegne seg nye ferdigheter, og med det planlegge for sin egen etterfølgelse.

4. Skap et selskap og en selskapskultur hvor du hjelper andre med å vokse og utvikle nye ferdigheter. Ved å gjøre det får du en organisasjon hvor høyt presterende ansatte ønsker å bli.Ønsker du å lære mer?

Artikkelen av McKinsey løfter frem viktigheten av en suksesjonsplan for at selskaper skal kunne håndtere forandringer og fortsette å utvikle seg.

Artikkelen fra Deloitte tar tak i "en langsiktig disiplin i en kortsiktig verden".

Mercer Global Performance Management Survey fra 2019 om den problematiske manglende koblingen mellom performance management og employer engagement.