Hero image

Hvordan er det å jobbe som interaksjonsdesigner i Fremtind

Marius (31) ønsket en jobb hvor han kunne jobbe med både teknologi og mennesker. Derfor falt valget på en bachelor innen medieproduksjon. Han valgte deretter å spisse sin designkompetanse gjennom en master i brukeropplevelsesdesign. Etter noen år på arbeidsmarkedet var det designmiljøet og de gode utviklingsmulighetene som lokket Marius til Fremtind.

Vi søker interaksjonsdesigner

Fremtind er opptatt av å tilby gode produkter og brukeropplevelser som hjelper privatpersoner og bedrifter. Folk i dag forventer enkle og nyskapende tjenester. Derfor har Fremtind en ambisjon om å alltid ligge i forkant med ny teknologi og kreative løsninger.

Det interne designmiljøet

Designavdelingen består av en kreativ gjeng med interaksjonsdesignere, visuelle designere og tjenestedesignere som jobber med forsikring og samarbeider tett med designerne i bank. Det er stort fokus på å styrke det interne designmiljøet og tilrettelegge for faglig utvikling.

«I Fremtind har jeg fått muligheten til å utvikle meg til å bli en bedre interaksjonsdesigner. Jeg har tatt på meg ansvar som har gjort at jeg har utviklet meg både faglig og personlig. Vi er et kreativt fagmiljø med fokus på å hjelpe hverandre, tenke nytt og prøve nye ting. Her er det åpenhet for å diskutere og utfordre hverandre. Etter to år lærer jeg fortsatt noe nytt hver eneste dag.»

Arbeidshverdagen

Til daglig jobber Marius i Figma og Sketch. Arbeidsdagen er en blanding av individuelt arbeid hvor man kan sitte alene for å tenke igjennom løsninger og teamarbeid hvor man diskuterer med andre.

«I Fremtind har vi blant annet en designdag en gang i måneden hvor vi har fokus på et spesifikt tema for å løfte kompetansen i teamet. Temaet kan for eksempel være brukertesting. I tillegg har vi ukentlig «designkritikk» hvor vi samles om å ta utgangspunkt i en enkelt designers arbeid. Da diskuterer vi høyt og lavt om arbeidet for å hjelpe hverandre og bli bedre. Vi har teammøter for å oppdatere hverandre på det som skjer og noe vi kaller «kreativ time» for å tenke nytt og prøve ut nye idéer.»

Marius har i over to år jobbet med en rådgiverapplikasjon. Det er en intern løsning som forsikringsrådgivere både her og i bankene bruker for å søke opp kunder, tilby forsikring og ivareta kundeforholdet.

"Vi har jobbet brukerfokusert og kreativt for å lage et fremtidsrettet verktøy som gjør rådgiverne rustet for en digital transformasjon. Det har vært utrolig lærerikt, men nå gleder jeg meg til å ta fatt på noe helt nytt"

Marius skal nå over på Smart Bilforsikrings- teamet. De jobber enkelt forklart med et bilforsikringsprodukt som premierer god kjøreatferd basert på kjøredata hentet fra bilen din. Han gleder seg til å få være med på videreutviklingen av applikasjonen.

Personlige egenskaper

For å trives som interaksjonsdesigner i Fremtind bør du være standhaftig, men det viktigste er at du er nysgjerrig og åpen for innspill.

«På designavdelingen får vi ofte høre at vi er så åpne og ærlige med hverandre. Jeg tror det er nettopp derfor vi er et så godt team. Vi spiller hverandre gode og jobber hele tiden mot de samme målene for å skape de beste løsningene for organisasjonen og kundene våre. Som designer er det viktig å ha evne til å begrunne og diskutere designvalg i tverrfaglige team.»

Innovasjon

Fremtind satser på digital innovasjon og på å forbedre både gamle og nye tjenester, med ambisjon om å fortsatt ha landets mest fornøyde kunder. Innovasjonsavdelingen har blant annet en samling annenhver uke som de kaller "innovasjonsbolle." Da inviteres alle på huset til boller og brus og presenterer det de jobber med akkurat nå og spennende ting som kommer.

"Det arrangeres flere aktiviteter i Fremtind hvor vi har fokus på nytenking og kreativitet, med innovasjon som resultat. I fjor hadde vi en Idéathon hvor vi dedikerte en hel dag til å finne løsninger på små og store problemer i hverdagen for kundene våre. Mitt bidrag var en konseptuell tanke om å redefinere forsikring som et produkt. Jeg ønsket å gjøre forsikring lettere å forstå og sørge for at man ikke havner i en situasjon hvor man ikke kan dekke tapet av det man har skadet eller mistet."

Bærekraft:

I Fremtind er det stort fokus på bærekraft. De ser på det som sin oppgave å levere forsikringstjenester og dele deres kunnskap på en måte som sikrer livskraftige lokalsamfunn – i dag og i fremtiden. Med ny teknologi og innovasjon vil de gjøre det enkelt for deg å leve mer bærekraftig.

"Ved å bruke designtenking som et metodeverktøy kan vi finne innovative løsninger på dette samfunnsproblemet. Med forsikring som utgangspunkt har vi satt fokus på skadeforebygging, men vi er også nysgjerrige på ny teknologi som kan hjelpe oss og kundene våre til å leve mer bærekraftig og gjøre oss tryggere på fremtiden."