My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Maintech logo

Er du vår neste MainTech'er?

Ønsker du å jobbe i et kunnskapsrikt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og et stort fokus på trivsel og godt miljø? MainTech er i vekst og ser etter deg som vil være med å videreutvikle det norske industrieventyret.

Er du vår neste MainTech'er?
maintech

Hvordan er det å jobbe hos MainTech?

Vi er 52 ansatte og holder til i nye og gode lokaler i Trondheim og Molde. Arbeidsdagen er ofte variert mellom å være ute hos kunden, jobbe via video-konferanser og sammen med kollegaer i egne lokaler, derfor investerer vi mye i møterom, kontorer og egne samarbeidsrom med gode kommunikasjonsløsninger. Vi prøver å samles til lunsj og setter samhold og trivsel som nummer 1. "Glede", "Respekt", "Innsikt" og "Pålitelig" er våre verdier og vi søker talenter som identifiserer seg med disse og som ønsker å være kulturbærere. Hos oss er det stor takhøyde, sammen med et sterkt faglig miljø ønsker vi å gi deg de beste rammer for at du skal utvikle deg videre.

Om MainTech

MainTech AS har spisskompetanse innen drift, vedlikehold, inspeksjon og materialteknologi. Våre kunder spenner fra Norges største oljeselskaper til prosessindustri, havbruk og energi. Vi arbeider innenfor et bredt bransjespekter både offshore og på land. Felles for alt vi gjør er at vi arbeider kontinuerlig med å sørge for effektiv, sikker og lønnsom drift for våre kunder. I MainTech benytter vi vår faglige ekspertise og "hands-on" erfaring som basis for å tilføre våre kunder spesialisttjenester innen forbedring.

Bli kjent med vår Ingeniør Andrea

Andrea beskriver en kultur hvor det er stor takhøyde, og mye latter i arbeidsdagen som noe av det hun verdsetter mest. Utviklingsmuligheter står også høyt på listen. MainTech jobber målrettet med å viderutvikle den enkeltes kompetanse. Dette gjennom interne og eksterne kurs og ved å tilrettelegge for å ta viderutdanning. En arbeidsdag er sjeldent lik den forrige, etter 5 år føler hun fortsatt at hun lærer noe nytt hver dag.

Bli kjent med vår Senior Ingeniør Kristine

MainTech setter godt miljø og trivsel som nummer 1. MainTech har stor tro på at godt humør og stor takhøyde, sammen med et sterkt faglig miljø, gir de ansatte de beste rammer for å kunne utvikle seg videre. Kulturen er noe av det Kristine setter mest pris på i en hektisk arbeidshverdag.


Maintech