My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image

Testing i rekrutteringsprosessen

Tester er en del av livet, både i skolen og når du er på jakt etter en jobb. Prinsippet er det samme for alle: Jo bedre forberedt du er, desto enklere vil den være. Alle våre kandidater vurderes gjennom evidensbasert rekruttering, der vi vurderer søknaden din på en objektiv og ikke-diskriminerende måte for å sikre at stillingen besettes av den riktige kandidaten. I rekrutteringsprosessen bruker vi også psykometriske tester for å forstå ditt virkelige potensial og se om du passer i stillingen du søker på. Nedenfor kan du lese mer om de ulike testene og hvordan du gjennomfører disse på beste måte.

Hvorfor brukes det rekrutteringstester?

Det har blitt mer og mer vanlig å bruke tester i rekrutteringsprosesser. De gir rekruttereren og arbeidsgiveren mulighet til å danne seg et bilde av deg som kandidat. Tim Knutsson, Group Operations Specialist i Academic Work, forklarer:

"Fordelen med å bruke tester under rekrutteringen, er at vi kan se på potensialet, ikke kun det som har skjedd i fortiden. Erfaring er mindre viktig når vi har noe som bedre forutser fremtidige jobbprestasjon. Dette betyr at en kandidat ikke nødvendigvis må ha den «riktige» utdanningen og erfaringen for å få drømmejobben – han eller hun kan også få den basert på potensialet".

Rekrutteringstester er altså en mulighet til å få rekruttererens oppmerksomhet, uavhengig av erfaringen og kompetansen du allerede har.

Psykometriske tester

Matrigma: Matrigma er en test som måler dine kognitive evner. Testen evaluerer din evne til å ta til deg ny informasjon, hvordan du håndterer nye situasjoner og hvor raskt du kan gjøre kunnskap og tidligere erfaring om til praksis. Måling av de kognitive evnene handler om mye mer enn å bare måle intelligens, noe som gjør testen nyttig for alle typer stillinger og bransjer, uansett kompleksitetsgrad. Matrigma er en adaptiv test som går på tid og som det tar tolv minutter å gjennomføre.

MAP: MAP er en personlighetstest som på en objektiv måte kartlegger din personlighet og atferd i arbeidslivet, og som hjelper deg med å identifisere så vel ditt potensial som dine utviklingsområder. Testen er basert på femfaktormodellen, som er den empirisk mest støttede teorien for å beskrive personlighet. MAP-testen går ikke på tid, men tar vanligvis ca. 20 minutter å gjennomføre.

Arbeidstester

I noen prosesser der det kreves bestemte kompetanser, kan det også være arbeidstester. Arbeidstester er mest brukt når vi rekrutterer til stillinger innen teknologi, økonomi og IT. Hvis det er arbeidstester i rekrutteringsprosessen, vil du få mer detaljert informasjon om hvilken test det gjelder, hvorfor denne er en del av prosessen, hvordan den utføres og når den gjennomføres i prosessen.

Når gjennomfører du testene?

Når i rekrutteringsprosessen en test skal gjennomføres, avhenger av hvordan prosessen er oppbygd. Som regel utføres MAP- og Matrigma-testene som et andre steg i prosessen, etter at vi har vurdert søknaden for å se om du oppfyller minimumskravene. Arbeidstester finner vanligvis sted senere i prosessen, men dette kommer også an på den aktuelle rekrutteringsprosessen. Ta kontakt med ansvarlig rekrutterer for mer informasjon.

Praktisk informasjon når du skal ta MAP- og Matrigma-tester

Det er best å ta MAP- og Matrigma-tester på en datamaskin på et sted med stabil Internett-forbindelse, der du kan sette deg ned og konsentrere deg om spørsmålene. Når du har fullført testen, får du vite det samlede resultatet. Spesifikke resultater deles ikke. Du kan ikke få svar på de spesifikke spørsmålene som stilles i Matrigma. Du får vite om du går videre i prosessen eller ikke av rekruttereren på et senere tidspunkt, og du vil selv kunne velge om testresultatene skal kunne brukes om igjen for fremtidige stillinger du søker på hos Academic Work.

Hvordan tolker vi resultatene fra MAP og Matrigma?

Vurderingen av det samlede resultatet avhenger av stillingen du søker på. Vi tolker resultatet ut fra hvor godt det matcher det som kreves for den aktuelle stillingen.

Tolkning av Matrigma-resultater – test av kognitive evner
Siden Matrigma kan brukes til å vurdere kandidater for alle stillinger og bransjer, uavhengig av kompleksitetsgraden, må du fullføre testen uansett om du søker på en stilling som kundeservicemedarbeider eller systemutvikler. Viktigheten av resultatet kan derfor variere alt etter hvilken kompleksitetsgrad stillingen har.

Tolkning av MAP-resultater – personlighetstest
Vurdering av MAP-resultater kommer helt an på stillingen du søker på. Det er ikke noe «riktig» eller «feil» svar på spørsmålene i testen. Resultatet sammenlignes med rekrutteringskriteriene for stillingen du søker på.

Legg riktig grunnlag

Sørg for å gi deg selv de beste forutsetningene for å lykkes med testen. Med noen grunnleggende forberedelser får du et godt forsprang.

En grunnregel er å få en god natts søvn: Det er lønner seg ikke å være trøtt i gjennomføringen.

Hvis du får velge tidspunkt for testen, bør du ta den ved første anledning. Det kan være fristende å be om en tid senere på dagen for å kunne forberede deg litt mer, men tenk på at det ofte kan være vanskelig å huske informasjon som du får samme dag som selve testen. I stedet bør du sørge for å sove godt, spise en god frokost og ta testen mens du fremdeles har overskudd til å være effektiv.

Hvordan håndterer dere mine personopplysninger i forbindelse med testene?

Når du gjennomfører testene via Assessios plattform, kan du gi samtykke til at dine personopplysninger behandles for å vurdere deg i en rekrutteringsprosess eller kompetansevurdering. Personopplysningene som kan brukes, er svarene dine, resultatet av testene du gjennomfører, analyser av resultatene og annen informasjon du gir til oss, slik som navn, din e-postadresse og nåværende stilling. Testresultatene lagres i henhold til personvernforordningen (GDPR) i to år, og kan slettes når som helst på forespørsel. Du finner mer informasjon om hvordan Academic Work behandler personopplysninger her.

Vil det få negative konsekvenser for meg å ta testene hvis jeg har dysleksi?

MAP-personlighetstesten går ikke på tid, noe som betyr at du kan lese spørsmålene i ro og mak flere ganger eller be noen andre om å lese opp spørsmålene for deg.

Instruksjonene for den kognitive evnetesten, Matrigma, er muntlige, og du kan bruke så lang tid du føler behov for, eller be noen andre om å lese opp instruksjonene for deg. Selve testen går på tid og består av figurer som du skal plassere riktig i forhold til hverandre.