My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
brukervilkår

Brukervilkår

Som en jobbsøker i Academic Works database tilbyr vi deg muligheten til å søke jobb og utforske nye karrieremuligheter. Ved å registrere en brukerkonto hos oss vil Academic Work kunne finne din profil og ta kontakt dersom det finnes ledige stillinger, du får også selv anledning til å søke på ledige stillinger og kan motta jobbvarsler hvis ønskelig (heretter kalt "Tjenestene"). I tillegg får du tilgang til våre rekrutterings- og jobbsøkingstjenester. En mer detaljert beskrivelse av våre tjenester finner du her. Vennligst les nøye gjennom våre brukerbetingelser før du registrerer en brukerkonto og benytter deg av våre tjenester. Ved å registrere en brukerkonto hos oss godtar du våre brukerbetingelser. Academic Work forplikter seg til å levere tjenestene i samsvar med brukerbetingelsene

For information in English

Generelle betingelser

1.1 Tjenestene tilbys av Academic Work Norway AS, org. no. 990 5746 93, Torgbygget, Nydalsveien 33, 0484 Oslo ("Academic Work", "vi", "vår", "oss").

1.2 Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, regulerer brukerbetingelsene ("Betingelsene") i denne avtalen bruken av og tilgang til Tjenestene.

1.3 Noen produkter eller tjenester tilbys av tredjeparter og ikke av oss. Academic Work er ikke ansvarlig for produkter og/eller tjenester som tilbys av tredjeparter. Vilkårene til tredjeparter gjelder for slike produkter/tjenester.

1.4 Ved å benytte deg av våre tjenester godtar du Betingelsene og bekrefter at du forstår rettighetene og forpliktelsene som følger av Betingelsene.

Brukerkonto

2.1 For å kunne benytte deg av våre Tjenester må du opprette en brukerkonto. En brukerkonto kan registreres på (i) vår hjemmeside, (ii) på telefon eller (iii) på våre arrangement.

2.2 Som bruker er du forpliktet til å sørge for at informasjonen du oppgir Academic Work er riktig.

2.3 Som bruker er du selv ansvarlig for all bruk tilknyttet ditt brukernavn og passord som du har fått og/eller har opprettet via brukerkontoen din. Hvis din brukerkonto og passord er tapt eller stjålet, eller hvis du har grunn til å mistenke at noen har hatt uautorisert tilgang til din brukerkonto, skal du umiddelbart varsle Academic Work og endre passordet ditt. Du er selv ansvarlig for all bruk tilknyttet ditt brukernavn og passord frem til Academic Work har mottatt og bekreftet mottak av ditt varsel.

2.4 Hvis en bruker gir, avslører eller mister sitt brukernavn og passord er ikke Academic Work ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår i forbindelse med dette.

Tjenestenes omfang

3.1 Ved å registrere en brukerkonto hos oss vil du få tilgang til våre Tjenester som er følgende:

  • Du blir tilgjengelig for våre rekrutterere i vår kandidatdatabase.
  • Du kan søke på ledige stillinger som utlyses på vår nettside på vegne av våre klienter.
  • Du kan opprette jobbvarsler og dermed bli varslet om ledige stillinger som samsvarer med dine søkekriterier.

3.2 Din konto og funksjoner som inngår i Tjenestene er aktiveret så lenge du anvender tjenestene. Om du ikke lenger bruker din konto på under en periode på tre år kommer din konto til å deaktiveres og opplysninger koblet til kontoen vil bli slettet. Mer informasjon om Academic Works behandling av personopplysninger finnes i vår Privacy Policy.

Bruk av tjenestene

4.1 Som bruker er du selv ansvarlig for at din tjenestebruk er i samsvar med retningslinjene og instruksjonene du mottar fra Academic Work fra tid til annen.

4.2 Når du registrerer en brukerkonto er du selv ansvarlig for informasjon, data, tekst, meldinger og annet materiale som leveres eller opprettes av deg når du bruker Tjenestene ("Brukerinnhold").

4-3 Academic Work forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å nekte å akseptere, publisere, vise, bruke eller på annen måte offentliggjøre Brukerinnhold. I tillegg har Academic Work rett til å fjerne alt Brukerinnhold som Academic Work anser er i strid med brukerbetingelsene, gjeldende lover, forskrifter eller retningslinjer uten forvarsel.

Avslutning av din konto

5.1 Som bruker kan du når som helst slette din brukerkonto og dermed avslutte denne avtalen med umiddelbar virkning ved å følge instruksjonene på nettsiden.

5.2 Academic Work kan si opp denne avtalen med tretti (30) dagers varsel til brukeren via epostadressen du oppga ved registrering. Hvis du ikke har oppgitt epostadresse kan Academic Work si opp avtalen ved å sende en skriftlig melding til deg gjennom Tjenestene.

5.3 Din rett til å benytte deg av Tjenestene utgår ved avtalens utløp.

Personopplysninger

6.1 For å kunne levere Tjenestene må vi kunne behandle dine personopplysninger. Vennligst les gjennom Academic Works informasjon om behandling av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler der det er redegjort for individuelle rettigheter samt det juridiske grunnlag for Academic Works behandling av personopplysninger (inkludert informasjonskapsler) som er levert eller samlet inn via Tjenestene eller nettsiden, se her.

Tilgjengelighet og ansvarsbegrensinger

7.1 Hensikten vår er at Tjenestene skal være tilgjengelige til enhver tid, og at feil og mangler bør korrigeres uten unødig forsinkelse. Ved å registrere en brukerkonto bekrefter du at du forstår og godtar at Tjenestene er gratis og at Academic Work ikke garanterer at Tjenestene (eller deler av Tjenestene) vil bli gitt uten avbrytelser, forstyrrelser, forsinkelser eller andre feil.

7.2 Unntatt ved skader som er forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet av Academic Work er vårt ansvar begrenset til skade som er forårsaket av kontraktbrudd fra vår side.

Endringer

8.1 Academic Work forbeholder seg retten til å endre Betingelsene når som helst.

8.2 Unntatt for Brukerinnhold forbeholder Academic Work seg retten til når som helst og uten forvarsel, å endre og oppdatere Tjenestene. Academic Work påtar seg ingen ansvar for eventuelle konsekvenser som oppstår på grunn av slike endringer og/eller oppdateringer. Hvis du fortsetter å bruke Tjenestene etter at slike endringer har trådt i kraft, anses du som bruker for å ha akseptert slike endringer og/eller oppdateringer.

Lovvalg og tvisteløsning

9.1 Disse Betingelsene skal reguleres og tolkes i samsvar med Norges materielle lover uten å endre noen prinsipper for lovvalgskonflikter.

9.2 Som forbruker har du rett til å få tvister som oppstår som følge av disse Betingelsene løst gjennom tvisteløsning, forutsatt at tvisten oppfyller kravene (for eksempel tilknyttet tid og tvisteverdi). Academic Work forplikter seg til å bidra til alternativ tvisteløsning med forbrukere i henhold til lov om alternativ tvisteløsning i forbrukerforhold. Relevant organ for tvisteløsning er:
Forbrukerrådet Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo

https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0061/

9.3 Europakommisjonen har utviklet en plattform for tvisteløsning utenom domstolene. Dette gjør at du kan løse tvister i forbindelse med nettbestillinger, uten å måtte iverksette en rettslig prosess for domstolene. Plattformen er tilgjengelig på følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/