My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
csr_academicwork

CSR og miljø i Academic Work

Vårt mål er å hjelpe mennesker med å vokse, og en viktig del av det er å ta ansvar for samfunnet og omverdenen rundt oss. Det betyr at vi tilbyr et arbeidsmiljø der alle føler seg trygge og får rom til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial, samtidig som vi jobber proaktivt med å ta vare på planeten vår.

Les vår bærekraftsrapport for 2022

Vi ønsker å være et forbilde for andre

CSR – Corporate Social Responsibility eller bedriftens samfunnsansvar handler om at man som selskap tar ansvar for sin påvirkning på samfunnet og omgivelsene rundt. For å oppnå våre miljømål har vi utviklet en bærekraftstrategi som er bygget på tre konkrete verdier: People & Society, Planet, og Ethical & Sustainable Business. Disse verdiene er den «røde tråden» som veileder oss i alle valg og beslutninger vi tar.

«Academic Work har høye ambisjoner når det gjelder CSR. Vi ønsker å være et selskap som ikke bare er suksessfulle innen vårt fagfelt, men også et selskap som gjør en positiv innvirkning i et større perspektiv. Academic Work må leve opp til de standarder og krav gitt til et selskap som driver et vellykket CSR-arbeid.»


– Johan Skarborg, CEO

En bærekraftig og dynamisk arbeidsplass

Vi ønsker å være en arbeidsplass som skaper verdi og knytter mennesker sammen. Det er viktig for oss at alle medarbeidere får muligheten til å vokse og utvikle seg og at alle blir rettferdig behandlet uansett hvilken bakgrunn de har. Rettferdige arbeidsavtaler er en selvfølge for oss og gjennom vårt arbeid ønsker vi å bli et forbilde for andre, der vi deler våre erfaringer og skaper bevissthet.

Gjenvinning og minimering av avfall

Vi leter stadig etter bærekraftige løsninger på vårt forbruk, og vi jobber kontinuerlig for å redusere våre utslipp. Vi har en nullvisjon når det kommer til papirforbruk, og vi kartlegger utslippene forårsaket av våre leverandører og underleverandører. Vi ønsker at vår vekst skal være bærekraftig, drevet av teknologi og innovasjon, samtidig som vi overholder de høyeste etiske standardene.

Vårt miljøarbeid i praksis

  • Vi benytter oss helst av kollektivtransport, om mulig, til og fra møter.
  • Vi gjennomfører møter med våre kolleger i andre land eller byer digitalt, i stedet for å fly.
  • Vi stiller strenge krav til våre leverandører om at produktene vi kjøper er bærekraftige og produsert under gode arbeidsforhold.
  • De siste årene har vi lykkes med å redusere papirforbruket vårt til tross for at vi blir flere ansatte, ved blant annet å sende fakturaer kun elektronisk.
  • Alle ansatte må gå gjennom et kurs hvor de lærer om våre miljø- og CSR-tiltak.
Les våre bærekraftsrapporter herexpand_more

Vi klimakompanserer

Å ta ansvar for planeten er en viktig del i å drive et selskap, uansett om vi befinner oss i en høykonjunktur eller lavkonjunktur. På samme måte som vi kompenserer våre ansatte for jobben de gjør, må vi kompensere for de avtrykkene vi legger igjen i miljøet. Vi jobber med å kartlegge hvordan virksomheten vår påvirker miljøet – og selv om vi ikke har alle dataene for å forstå dette fullt ut, har vi begynt å kompensere for klimautslippene vi har oversikt over. Klimakompensasjon er en selvfølge for oss, og vi jobber aktivt for å tenke grønt.

zambia

Vårt arbeid i Zambia

Hvert år gir Academic Work-gruppen 1% av overskuddet til et utdanningsprogram i det sørlige Zambia, administrert av organisasjonen Response Network. Ansatte ved Academic Work kan også bli med i programmet ved å gi 1% av sin nettolønn til «Academic Work Sponsorship Program» et program som sørger for at barn får utdanning. Vi kaller dette «One Percent Movement.»

Best Place to Work

Som selskap har vi alltid hatt som mål om å være Best Place to Work. Etter å ha scoret høyt på tilfredshet på medarbeiderundersøkelser, jobber vi nå med å gjenoppfinne hva dette betyr sammen med våre medarbeidere. Dette betyr å gjøre mer av det medarbeiderne setter pris på med Academic Work, samtidig som vi ser etter nye områder som vi kan forbedre oss på. Ved å rette fokus mot likestilling, mangfold og inkludering går vi sammen om å skape et selskap og en arbeidsplass vi alle kan være stolte av.