Deltidspersonell– en langsiktig kompetanseforsyning til din bedrift.

Behovet for personell varierer, ikke minst omfanget av behovet. Deltidsansatte kan hjelpe bedriften med å dekke midlertidig arbeidstopper, kortere sykefravær og ferieperioder. Samtidig er det også en måte å styrke den faste arbeidsstyrken på når du har et langsiktig behov. Noen timer, en dag eller flere dager hver uke. Nedenfor trekker vi frem hvorfor din bedrift bør ansette flere young professionals på deltid.

Kontakt oss

Mange bedrifter strekker seg langt i kampen om å tiltrekke seg kandidater, både nyutdannet og erfarne. For å lykkes vil det kreve at man arbeider dedikert og at man har satt av ressurser slik at man er klar til å ta opp kampen med sterke merkevarer. Realiteten er at mange opplever at det tar lang tid å rekruttere nye medarbeidere og at det kan være krevende å finne personer som passer inn i teamet. Om vi i tillegg legger til at det heller ikke blir færre arbeidsoppgaver, men at det i stedet øker kan man begynne å ane konturer av en aldri så liten utfordring. Vil du vite mer? Last ned vår white paper om delitdspersonell.

Bli attraktiv for kandidatene først

For studenten er det kanskje mer åpenbart hvorfor dette er interessant, man vil få relevant erfaring og få en fot innenfor arbeidslivet. Imidlertid vil det også være svært gunstig for de fleste bedrifter. For det første, vil man få tilgang til talentene tidligere og man vil kunne treffe flere kvalifiserte kandidater i og med at det er mindre konkurranse om dem. I tillegg vil det være en god rekrutteringskanal. Et internship eller et deltidsengasjement er en fin måte å finne en god match for bedriften på fulltid.

Young professionals innehar den nyeste kompetansen og kunnskapen i markedet. Gjennom å ansette medarbeidere på deltid har dere muligheten til å møte engasjerte medarbeidere som kan bli en fremtidig heltidsmedarbeider. Mange bedrifter starter med å ansette studenter på deltid til å rekruttere over studenten etter endt studier. Gjennom å la studenter ta del av bedriften mens de studerer sikrer dere virksomheten den ferskeste kompetansen ikke bare for i dag– men også for fremtiden.

Bygg merkevaren deres mot young professionals

Gjennom å la studenter bli kjent med organisasjoner, mennesker, problemstillinger og oppgaver, finnes det knapt en bedre måte å se om det finnes et grunnlag for et lengre samarbeid. I tillegg vil dette styrke deres navn blant Young Professionals. Det vil ikke bare øke kjennskapen til deres merkenavn, men også hva dere faktisk gjør. Dette både fordi dere vil øke synligheten og kjennskapen, men også fordi deres deltidsansatte vil være ambassadører for dere på campus.
Vil du vite mer om hvordan du kan attrahere og rekruttere young professionals? Last ned vår whitepaper her.

Vårt siste og viktigste argument er at om du ønsker å få et annet resultat må du gjøre noe annerledes. Hvis dere i dag finner det vanskelig å tiltrekke bedriften dyktige kandidater med noen års erfaring, og/eller dere ser at dere må tiltrekke dere flere i nær fremtid, vil vi anbefale å vurdere å ta inn deltidsansatte. Dere må være forberedt på at arbeidet i avdelingen må planlegges og erfarne kolleger må være tilgjengelig for spørsmål og veiledning. Når det er sagt så vil dere kunne forvente å få inn engasjerte og talentfulle personer som raskt vil mestre oppgaver og nye utfordringer. Deres jobb vil bli å lære dem hvordan de arbeider med en mer profesjonell tilnærming enn hva de har vært vant til i sine studier.

Bemanning- og rekrutteringsbyrå med solid erfaring

Vi i Academic Work har lang erfaring med både bemanne og rekruttere til det Norske markedet. Vi kjenner ikke bare vår målgruppe svært godt – vi kjenner også våre kunder og har en god forståelse for den variasjonen som finnes av ulike behov. En fordel vi har, er at vi jobber mot et stort antall selskaper, alt ifra små start-ups til store internasjonale aktører. Og vi vet at ingen selskaper er like og vi tilpasser også våre rekrutteringsprosesser tilsvarende.

La oss finne din neste medarbeider!

Har din bedrift behov for nye medarbeidere? Legg igjen dine kontaktopplysninger nedenfor, eller ring oss på tlf 21 30 53 01 og vi vil se på hvordan ditt personlige behov ser ut, enten det er nå eller i fremtiden.

Del artikkelen