My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Rekruttere

Semistrukturert intervju og andre intervjuteknikker

Intervjuet er absolutt et av de viktigste stegene i utvalgsprosessen. Ut ifra intervjuteknikken du velger har du også ulike utgangspunkter for å finne akkurat den kandidaten du søker etter. Her kan du lese mer om fordelene og ulempene ved tre ulike intervjuteknikker.

Fordeler

 • En interessant og spennende samtale mellom deg og kandidaten.

Ulemper

 • Stor risiko for at magefølelsen får for stort spillerom
 • Du kommer trolig til å sitte igjen med mange ubesvarte spørsmål

Ustrukturert intervju – følg magefølelsen

Å benytte en ustrukturert intervjuteknikk er akkurat som det høres ut som. Det vil si – gå ut ifra et blankt papir og la kandidaten styre samtalen. Denne teknikken kan være aktuell dersom ambisjonen er å forstå om kandidaten har de rette kvalifikasjonen for stillingen. Samtalen kan bli avslappet og interessant mellom deg og kandidaten, men sjansen er stor for at du trolig kommer til å sitte igjen med mange spørsmål etter samtalen.

Les også: Slik unngår du feilansettelser

Fordeler

 • Samme spørsmål gir likt grunnlag for alle kandidatene, men intervjuet formes til en viss grad ut ifra svarene.
 • Kandidaten føler seg tryggere siden intervjuet oppleves som en samtale, snarere enn som et avhør.

Ulemper

 • Du må hele tiden ha stålkontroll på hvilke kvalifikasjoner og erfaringer du vil vite mer om.
 • Kan gjøre det enklere å avspore, som kan ha konsekvenser når du skal sammenligne alle kandidatene du har møtt.

Semistrukturert intervju – samtalen som gir vurderingsgrunnlag

I denne metoden er spørsmålene forhåndsbestemt, og de samme spørsmålene blir stilt i samme rekkefølge til samtlige kandidater. Du står fritt til å velge oppfølgingsspørsmål ut ifra det kandidaten forteller, og ikke ut ifra det du vil at kandidaten skal fortelle. Alle kandidater får samme hovedspørsmål, som gjør at alle behandles likt, samtidig som intervjuet til en viss grad formes ut ifra kandidatens svar. Denne teknikken gir rom for en avslappet samtale, men oppleves som seriøst og profesjonelt siden den er basert på en fast og

Fordeler

 • Høy treffsikkerhet i vurderingen.
 • Lett å sammenligne kandidatene.

Ulemper

 • Kan oppleves upersonlig på grunn av forutbestemt struktur.
 • Stiller høye krav til den som intervjuer.
 • Krever at alle spørsmål er skrevet ned og at intervjuer er godt forberedt.

Strukturert intervju – Manusstyrt dialog

Et strukturert intervju er strukturert i alle ledd, det vil si at alle spørsmålene er bestemt i forveien. Dine vurderinger er strukturert på forhånd, med hjelp av vurderingsskalaer og sjekklister, og de samme spørsmålene og oppfølgingsspørsmål blir stilt til alle kandidater.

Slik jobber vi i Academic Work

Vi jobber med kompetansebasert rekruttering av den enkle grunn at det er den metoden som er best underbygget av forskning. Det betyr at de ferdigheter som er viktige for stillingen intervjuet dreier seg om, blir plukket ut og spørsmål omkring disse utgjør en stor del av intervjuet. Våre intervjuer er semistrukturerte i form og vi fokuserer heller på tidlige erfaringer og konkrete eksempler enn på hypotetiske scenarier. Du kan lese mer om vår rekrutteringprosess og våre tjenester. Ta gjerne kontakt med oss dersom du sitter med spørsmål, og vi hjelper deg gjerne!