My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image
Rekruttere

Lovendringer for bemanningsbransjen – hva betyr de for deg?

Fra 1. april 2023 gjelder ny lovgivning som påvirker bemanningsbransjen og virksomheter som leier inn kompetanse. Her forklarer vi hva lovendringen innebærer for deg som ønsker å leie inn kompetanse og for deg som er utleid fra Academic Work i dag.

Det er nye forutsetninger etter lovendringen, men vi i Academic Work kan fortsatt hjelpe deg med å finne kompetansen du trenger, enten du skal rekruttere eller har midlertidige behov.

Betyr den nye loven at innleie nå er forbudt i Norge?

Nei. Lovendringen innebærer at bedrifter ikke lenger har generell adgang til å leie inn kompetanse ved midlertidige behov. Innleie kan fortsatt brukes i en del tilfeller, og Academic Work kan hjelpe til med innleie og rekruttering i henhold til den nye loven.

Når kan innleie brukes?

Vi kan hjelpe til å leie inn kompetansen dere trenger når dere skal leie inn til vikariat eller for å fylle praksisplasser – for eksempel via Academic Work Academy eller trainee program.

Dersom du som innleier har tariffavtale med et fagforbund med innstillingsrett (over 10 000 medlemmer), kan innleie avtales med tillitsvalgt som representerer majoriteten av stillingskategorien som skal leies inn. Dette innebærer ikke at alle i denne kategorien må være organisert, men den tillitsvalgte må ha godkjennelse til å representere også de som ikke er medlem i et fagforbund.

Det er også mulighet for innleie av spesialistkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i et avgrenset prosjekt. Dette vil i hovedsak gjelde kompetanse bedriften ikke selv kan forventes å inneha, og skal skille seg fra det virksomheten normalt driver med.

Hva skjer med meg som er innleid konsulent og ansatt i Academic Work?

Det er nye forutsetninger etter lovendringen, og for noen betyr det at oppdraget kan endres. Som konsulent er du fast ansatt i Academic Work. Dersom vår kunde ser seg nødt til å avslutte oppdraget med oss på grunn av lovendringen, vil vi gjøre vårt beste for å finne et nytt oppdrag til deg. Vi jobber med å kartlegge muligheter og kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Når skjer endringene?

Endringene trer i kraft med virkning fra 1. april 2023, med en overgangsordning til 1. juli 2023.

Hva påvirkes ikke av endringen?

Rekrutteringsoppdrag, innleie til vikariater, praksisoppdrag og Academic Work Academy påvirkes ikke av endringen og fortsetter som normalt.

Kan jeg leie inn fram til april 2023?

Ja.

Kan jeg leie inn fram til juli 2023?

Dersom behovet ditt er et vikariat eller praksisarbeid (for eksempel Academy), om du har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett eller om du har avklart behov for spesialistkompetanse, kan avtalen fortsette som normalt.

Dersom behovet er av midlertidig karakter og avtalen er inngått før 1. april kan oppdraget strekke seg frem til 1. juli 2023. Ta kontakt med oss hvis du er usikker på om oppdraget kan fortsette fram til juli eller om det er mulighet for videreføring deretter.

Hva kreves for at vi kan leie inn til en praksisplass?

Det må gjelde en tidsbegrenset periode i forbindelse med opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde. Dette inkluderer å praktisere teoretiske kunnskaper i et fagmiljø under veiledning. Eksempler kan være trainee-stillinger eller Academy-oppdrag.

Hvorfor regnes Academy som en praksisplass?

Et Academy-oppdrag kan anses som praksisplass fordi man gjennomfører en intensivutdanning, etterfulgt av en oppdragsperiode der læring settes ut i praksis. Målet er at konsulenten skal jobbe selvstendig innen fagområdet i løpet av oppdragsperioden. Derfor følger vi en plan for konsulentens progresjon og oppfølging.

Hva kreves for at vi kan leie inn for et vikariat?

Et vikariat innebærer først og fremst å fylle en navngitt arbeidstakers fravær, for eksempel ved sykdom eller permisjon. Det kan også være for ikke-navngitte arbeidstakere eller flere arbeidstakere, for eksempel i forbindelse med ferieavvikling.

Hvilken lov er det som endres?

Det er arbeidsmiljøloven §14-9 (2) bokstav a) om mulighet for innleie til behov «når arbeidet er av midlertidig karakter» som vil fjernes. I tillegg kommer en forskrift med forbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold – men dette påvirker ikke Academic Work.

Hva gjør jeg hvis jeg fortsatt er usikker?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på e-post info@academicwork.no og telefon 23 00 90 70.