My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Flere young professionals blir utbrent på arbeidsplassen, ifølge YPAI 2022
Rekruttere

Utbrenthet – et stort problem for young professionals

Det er i dag et rekordhøyt nivå av utbrenthet blant ansatte på tvers av yrkesgrupper i Europa, og det er spesielt de i starten av sin karriere som er utsatt for dette helseproblemet. Her tar vi en titt på situasjonen for young professionals og hva som er årsakene til den økende trenden.

En vanlig misforståelse når det gjelder utbrenthet er at det bare rammer ledere på toppnivå som jobber 80 timer i uken. Men faktum er at det er young professionals som sliter mest med kravene på den moderne arbeidsplassen. Årets Young Professional Attraction Index (YPAI)- en undersøkelse utført av Academic Work, viser at 74 % av young professionals i Norge har vært nær ved å oppleve utbrenthet. Utbrenthet rammer unge voksne arbeidstakere spesielt hardt, og det er flere årsaker til dette, men én av dem er vår «always-on»-kultur. Den fysiske belastningen ved å være tilgjengelig hele døgnet for å svare på alle mulige spørsmål kan ha negativ påvirkning på helsen vår. Jobbusikkerhet er en annen grunn, ettersom young professionals oftere er midlertidig ansatt i bedrifter, og gjerne jobber hardt for å bevise at de hører hjemme der og kan bidra.

Utbrenthet blant ansatte – et organisatorisk problem

Utbrenthet oppleves som en tilstand av å være emosjonelt, mentalt og ofte fysisk utmattet, og gjerne forårsaket av langvarig eller gjentatt stress. Begrepet «utbrenthet» oppsto på 1970-tallet og har siden 2019 blitt offisielt anerkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO) som et yrkesfenomen. Utbrenthet kan ha en betydelig negativ innvirkning på ansattes helse ettersom det kan føre til psykiske lidelser som angst og depresjon. Men ansattes utbrenthet er på ingen måte den enkeltes problem. Det er et problem for organisasjonen siden det påvirker hele organisasjonen gjennom redusert produktivitet og arbeidsmoral.

Med økende utbrenthet blant ansatte, må ledere handle raskt for å håndtere de alarmerende tegnene på utbrenthet på arbeidsplassen. Hvis ikke, kan utbrenthet bli et kostbart problem, ettersom det er mer sannsynlig at ansatte som lider av utbrenthet, eller arbeidsrelatert stress, vil slutte. En undersøkelse gjort av WHO viser at stress på arbeidsplassen koster den globale arbeidsstyrken anslagsvis 1 billion USD i tapt produktivitet hvert år.

Årsaker til utbrenthet blant ansatte

Utbrenthet skyldes ikke alltid ekstrem arbeidsbelastning, årsakene er langt mer mangfoldige og komplekse. Utbrenthet blant ansatte kan oppstå på ulike måter innenfor enhver organisasjon og kan være forårsaket av både interne og eksterne faktorer. Vanlige årsaker til utbrenthet inkluderer mangel på kontroll, uklare jobbforventninger og mangel på balanse mellom jobb og privatliv. Den gode nyheten er at utbrenthet kan forebygges. Ved å være oppmerksom på tegn og symptomer på utbrenthet og ta en grundig titt på de underliggende årsakene til dette, er det enklere for arbeidsgivere å forhindre utbrenthet på arbeidsplassen.

Den viktigste lærdommen fra årets resultater

Når hele 74 % av young professionals i Norge er nær ved eller opplever å bli utbrente, er det klart at dette er et alvorlig problem som vi må ta tak i. Årets YPAI-undersøkelse viser at dårlig lederskap er den viktigste årsaken (30 %) for young professionals i Norge, og ofte grunnen til at de velger å slutte. Stor arbeidsmengde, personalmangel og manglende støtte er andre faktorer som presenteres i undersøkelsen, og som også kan være et resultat av dårlig lederskap.

YPAI gir mer innsikt

Ønsker du mer innsikt i hvordan utbrenthet påvirker unge talenter på arbeidsmarkedet? Med YPAI lærer du mer om hvordan du kan forbli en attraktiv arbeidsgiver for young professionals. Gå ikke glipp av årets YPAI-undersøkelse som lanseres i september! Mens du venter kan du lese rapporter fra tidligere undersøkelser.