My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
hull_i_cv
Jobbsøker

Har du hull i CV-en? Hvordan påvirker det jobbsøkingen?

Å ha ett eller flere hull i CV-en kan skyldes mange ting. Kanskje du ønsket å reise verden rundt før du startet arbeidslivet? Eller kanskje du hadde foreldrepermisjon, eller ikke kunne jobbe på grunn av fysiske eller psykiske hindringer. Uansett hva som er bakgrunnen kommer spørsmålet; hvordan skal du forklare hullene i CV-en?

Hva er hull i CV?

Å ha hull i CV-en betyr at man i en kortvarig eller langvarig periode i livet ikke har vært i arbeid. Det kan for eksempel være at du hoppet av en utdanning fordi du valgte feil studieprogram og derfor startet helt på nytt, eller at du sluttet i en jobb som ikke passet for deg, eller at du var sykemeldt eller permittert. Det finnes mange forskjellige grunner til at man har hull i CV-en, og det er ikke alltid like enkelt å forklare på intervju hvorfor man har stått utenfor arbeidslivet.

Les også: Hvordan skrive CV

hull_i_cv

Hull i CV på grunn av arbeidsledighet eller sykdom

Du er absolutt ikke alene om å ha hull i CV-en, og det er heller ikke verdens undergang. Er det noe som er sikkert, så er det at livet er uforutsigbart. Plutselig blir man syk eller mister jobben på grunn av nedbemanning. Det er veldig vanlig å ha vært arbeidsløs under en periode, og det påvirker ikke inntrykket av deg som kandidat i stor grad. Likevel kan det være greit å bruke litt tid på å vurdere hvordan du skal forklare hullene i CV-en på et jobbintervju.

hull_i_cv

Er du redd for at du ikke får jobb på grunn av hull i CV?

En rekrutterer legger merke til hullene i CV-en din, men de ser mest på hvor store hull du har, og i hvilken periode du har vært uten arbeid. Et par måneders overlapp mellom to jobber skaper som oftest ingen reaksjoner, men dersom du har lange perioder der du har stått utenfor arbeidslivet, ønsker de gjerne å vite bakgrunnen til hvorfor. Derimot kan det være en negativ konsekvens dersom du har jobbet kort i en bransje som stadig er i endring, og du har vanskeligheter med å holde deg og kompetansen din oppdatert dersom du har vært fraværende i lang tid.

3 tips til hvordan du bruker hull i CV-en til din fordel

  1. Vær tydelig på hva du har gjort under perioden, og hvilken kunnskap og erfaringer du tar med deg videre.
  2. Vær reflektert og trygg på deg selv, og intervjueren og rekruttereren blir mindre usikker på deg som kandidat.
  3. Du trenger ikke å gå i detaljer, men vær så åpen som du er komfortabel med å være.

Hvordan beskrive hull når du skriver CV

Du kan for eksempel velge å skrive arbeidsløse perioder i CV-en akkurat slik som du har gjort med jobb, og i stedet beskrive hva du har gjort under den perioden. Kanskje du har vært ute og reist, deltatt på et faglig relevant kurs, satset på en fritidsinteresse, eller brukt tid på å være sammen med familien? Det viktigste er at du er forberedt på å vise at du har gjort noe som har aktivisert deg, uansett hvor stort eller lite det er.

Hvordan forklare hull i CV på intervju

Arbeidsgiver kan ikke og skal ikke spørre for mye om det, men de vil være opptatt av det. Det beste du kan gjøre for deg selv, er å ta eierskap til hullene. Du trenger ikke å gå i detaljer, men dersom du ikke ønsker å svare på spørsmålet i det hele tatt, så kan det skape usikkerhet rundt deg som aktuell kandidat. Jo mer intervjueren eller rekruttereren kjenner til deg, jo mer aktuell er du som kandidat i en videre intervjuprosess. Husk at de ikke er ute etter å «ta» deg, men måten du ordlegger deg vil ha stor betydning for deres vurdering av deg. Tenk derfor godt gjennom hva som var grunnen til at du har hull i CV-en, og hvordan du vil presentere historien.