My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
rekruttering, rekrutteringsprosess

Rekrutteringsprosessen

Vi vet hva som forutsier en fremtidig arbeidsprestasjon og vi vet at en stor del av de faktorene som avgjør om en person kommer til å prestere godt i jobben ikke er ting du kun finner på en CV. Derfor jobber vi med evidensbasert rekruttering – en objektiv, datadrevet og rettferdig rekrutteringsprosess der kandidatens potensial og personlighet er like viktig som den faktiske kompetansen.

Se alle våre ledige stillinger

Hva er evidensbasert rekruttering?

Med evidensbasert rekruttering vurderer vi det som faktisk betyr noe for en høy arbeidsprestasjon og vi tar beslutninger basert på vitenskapelige bevis. Våre utvelgelsesmetoder har både høy pålitelighet og validitet. Det kan virke selvsagt, men mange rekrutterere tar beslutninger kun basert på informasjonen i din søknad, dette er informasjon som ofte ikke sier noe om hvordan du vil prestere i stillingen. Med evidensbasert rekruttering vil vi sikre at det er potensialet og den faktiske kompetansen som gir deg jobben. Ingenting annet.

Rekrutteringsprosessen starter så snart du har sendt inn din søknad, men prosessen vil variere basert på kravprofilen. Under finner du mer informasjon om stegene i prosessen.

Vår rekrutteringsprosess – steg for steg

Første steg: Selektering av søkere

Når vi mottar din søknad, vil vi forvisse oss om at du oppfyller de grunnleggende kravene som er satt for stillingen. Hvis du er en av de best egnede kandidatene til stillingen, vil du enten motta en e-post med tester som vi ønsker at du gjennomfører eller bli kontaktet på telefon for et kort telefonintervju. Dette avhenger av hvordan rekrutteringsprosessen for den aktuelle stillingen er lagt opp. Vi vil kontakte kandidatene som passer best til stillingen og i den rekkefølgen de søkte. Vi har som mål å komme tilbake til deg med en oppdatering eller tilbakemelding innen fem dager etter at du sendte søknaden, uansett om du går videre i prosessen eller ikke. Hvis du ikke blir med videre i prosessen, har vi som mål å være transparente og tydelige med tilbakemeldingene, slik at vi kan hjelpe deg med den neste jobbsøknaden. Hvis det er lignende stillinger på markedet, oppfordrer vi kandidatene å søke på disse.

Psykometriske tester

Vi bruker to typer nettbaserte tester: en personlighetstest og en test til å vurdere dine kognitive evner. Vi gjennomfører disse testene for å forstå og vurdere ditt potensial, på samme måte som vi vurderer det du har skrevet i søknaden. Det gir oss mulighet til å sikre en objektiv og rettferdig prosess for alle kandidatene, samtidig som det sikrer at du får en stilling der du virkelig vil trives og kan prestere optimalt. Siden testene er nettbaserte, kan du ta disse hjemmefra. Vi anslår at det vil ta 30–40 minutter å gjennomføre testene.

Les mere om testing i rekrutteringsprosessen her.

Telefonintervju

Hvis du går videre i rekrutteringsprosessen, vil du bli kontaktet for et kort telefonintervju. Under dette 15 minutter lange intervjuet vil du få anledning til å stille spørsmål, og vi vil vurdere din egnethet for stillingen basert på din interesse og kravene som er satt for stillingen. Du kan også fortelle oss mer om din erfaring, utdanning og kompetanse, samt gi oss praktisk informasjon om oppsigelsestid og hva du forventer i lønn. Vi har standardisert alle intervjuspørsmålene i dette trinnet for å sikre at vi vurderer alle kandidater likt. Vi bruker også en graderingsmodell for å danne oss et objektivt bilde av deg og svarene dine. Du vil høre fra oss kort tid etter telefonintervjuet med en tilbakemelding om du er med videre i prosessen eller ikke.

Andre steg: intervju hos Academic Work

Neste steg er et atferdsbasert intervju hos Academic Work, der du vil møte ansvarlig rekrutterer for stillingen. Dette intervjuet, som vanligvis går litt mer i dybden, varer i 45–60 minutter, og rekruttereren vil normalt gi deg flere detaljer rundt hva du kan forvente i stillingen samt fortelle litt om selskapet. Spørsmålene vil være «atferdsbaserte» og knyttet til egenskapene som kreves for stillingen. Målet er å vurdere kandidatens evne til å opptre på en bestemt måte basert på tidligere atferd. Vi vil for eksempel vurdere din evne til å være strukturert ved å be deg fortelle om en tidligere situasjon der du måtte jobbe på en strukturert måte. Ut fra graderingsmodellene kan vi danne oss et objektivt bilde av deg og svarene dine, samt vurdere hvor godt du vil passe i stillingen.

Siste trinn: intervju hos selskapet

Hvis du er en av kandidatene som anses å være best egnet for stillingen, vil vi introdusere deg for selskapet du vil jobbe hos. De velger i sin tur hvem de ønsker å møte og inviterer til et intervju hos de. Dette er en spennende mulighet til å gjøre seg opp en mening om selskapet og selve stillingen. Du får også mulighet til å vise din kompetanse og, ikke minst, personlighet. Under dette intervjuet vil du kunne stille spørsmål om stillingen og selskapet. Du kan få flere spørsmål om din motivasjon for stillingen og om du deler selskapets mål og verdier. Disse intervjuene varer normalt 45–60 minutter.

Referanser

Hvis vår kunde vurderer deg som en svært attraktiv kandidat, vil vi innhente minimum 2 referanser fra deg. Vi vil deretter kontakte referansene og stille spørsmål om dine tidligere arbeidsforhold. Sørg for at du har oppgitt riktig kontaktinformasjon til referansene og at de er kjent med at du har oppgitt dem som referanser. Her kan du lese mer om hvordan du kan tenke rundt referansene dine.

Tilbakemelding: hvis du ikke fikk jobben

Uavhengig av utfall på din jobbsøknad vil du få en tilbakemelding fra oss. Ettersom vi har et stort antall søkere har vi dog begrenset mulighet til å gi personlig tilpasset tilbakemeldinger til de som ikke går videre i første steg av rekrutteringsprosessen.

Hvorfor du ikke fikk jobben kan skyldes flere ting, noen av disse kan påvirkes og andre ikke. Men du må alltid huske at det dukker opp flere stillinger – neste gang kan det være du som får jobben!

Savner du tilbakemelding? I de første stegene i rekrutteringsprosessen bruker vi e-post for å kommunisere med søkerne, og det hender dessverre at disse havner i søppelpost. Sjekk derfor gjerne denne, ikke nøl med å kontakte oss hvis du fortsatt ikke kan finne noe.