tillegstjenester_Academic Work_Rekruttering_Bemanning

Tilleggstjenester

Vi har satt sammen et utvidet tjenestetilbud for deg og din bedrift, og tilbyr støtte i spørsmål om personalutvikling, bygging av et sterkt employer branding, fremtidsanalyser for kompetansebygging, og mye mer. Få en oversikt over vårt tjenestetilbud her.

ypai academic work rekruttering bemanning

Young Professional Attraction Index

Lurer du på hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv i øynene til unge jobbsøkere? Ønsker du å lære mer om hvordan du kan attrahere en ung og ambisiøs målgruppe? Hvert år gjennomfører vi undersøkelsen Young Professional Attraction Index (YPAI) der vi kartlegger hva young professionals verdsetter mest når de skal velge arbeidsgiver.

academy academic work bemanning rekrutte

Academic Work Academy

Kjenner du på et kompetansegap i bedriften din? Vi tror at læring er nøkkelen til utvikling og vekst. Med skreddersydde utdanningsprogram utdanner vi fremtidens arbeidstakere for å dekke kompetansebristen på arbeidsmarkedet.

people plan academic work bemanning rekruttering

People plan

Alle bedrifter trenger en plan for hvordan de skal nå de langsiktige målene. Har du oversikt over hvilken kompetanse eller hvor mange ansatte du vil trenge de neste årene? En People Plan er en plan over kompetansen som trengs for å nå disse målene

white papers academic work rekruttering bemanning

White papers

Vi har over 20 år med erfaring innen bemanning og rekruttering. Gjennom årene har vi derfor hatt tid til å samle opp mye erfaring og kunnskap. Her kan du finne våre whitepapers, casestudier og andre dokumenter.