My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
slik øker du mangfoldet på arbeidsplassen
Rekruttere

Hvordan øke mangfoldet på arbeidsplassen

Har dere kommet til et punkt der alt bare går av seg selv, og møtene bare raser forbi fordi alle er enige med hverandre og tenker på akkurat samme måte? Det harmoniske samarbeidet kan faktisk bare være et resultat av for mange identiske synspunkter. Et økt mangfold på arbeidsplassen har en positiv innvirkning på både trivsel og nyskaping.

Mangfold: fordeler og utfordringer

Når ansatte med ulike bakgrunner og perspektiver samarbeider, øker både nyskapingen og trivselen i bedriften. Ved å evaluere ideer og prosesser oftere, og stadig utfordre hverandre, vil bedriften fortsette å utvikle seg i positiv retning. Når en mangfoldig kultur er etablert, har det en positiv innvirkning på inkludering som er en nøkkelfaktor for å øke engasjementet blant de ansatte. Utfordringen med å lede en mangfoldig gruppe er å få alle til å jobbe sammen mot et felles mål. Jo mer mangfold arbeidsstyrken er, desto vanskeligere kan det være å ta vare på og møte behovene til hver enkelt medarbeider. I tillegg må det investeres mer i lederskap, spesielt med tanke på tydelighet og fleksibilitet.

Første steg til en mer mangfoldig arbeidsplass må være å forstå hvorfor bedriften appellerer til kun én homogen gruppe. Det finnes alltid flere årsaker til dette, og for å identifisere dem kan det være nyttig å gå dere selv litt nøyere etter sømmene. Her er det viktig å ikke peke med fingeren eller pynte på sannheten, men se grundig på hvordan dere kan forbedre bedriftens strategiske arbeid for økt mangfold.

enter image description here

Omdømmet til arbeidsgiver er viktig

Før du begynner å endre på sammensetningen av arbeidsstyrken, må du først bestemme deg for hva slags arbeidsgiver du ønsker å være. Hvis bedriften din av en eller annen grunn ikke kommer frem til en fullstendig vurdering av dagens omdømme, kan du kartlegge problemet ved å hente inn objektive meninger utenfor bedriften. Kanskje dere blir sett på som et kjedeligere selskap enn dere er? Eller at dere kan tilby mindre enn konkurrenten? Eller kanskje dere bare er kjent for studenter og jobbsøkere innen et spesifikt område? Selv et par samtaler med folk utenfor kontoret kan være en øyeåpner. Academic Work tilbyr også skreddersydd presentasjon med praktiske tips til hvordan du kan bli en mer attraktiv arbeidsgiver, i forbindelse med vår årlige YPAI-undersøkelse.

Les også: Slik unngår du feilansettelser

Slik øker du mangfoldet på arbeidsplassen

Gjenbruk eller tenke nytt?

Stillingsannonser er viktige for å etablere både arbeidsgivers merkevare og eliminere homogenitet. Å rekruttere nye medarbeidere tar tid og krever mye innsats. Derfor gjør mange den feilen å kjøre de samme annonsene, der de gjerne kopierer teksten fra den forrige stillingsannonsen, og kun oppdaterer overskriften. Hvis dere ikke bruker nok tid på å definere arbeidsgiverprofilen, vil dette også påvirke rekrutteringsprosessen. Start derfor alltid på nytt når du skal utforme en rekrutteringsprofil.

Vurder følgende spørsmål når du definerer profilen:

  • Hvilken kompetanse er egentlig nødvendig for denne stillingen?
  • Hvilke ressurser har dere allerede nok av?
  • Hva slags kunnskap mangler dere per dag i bedriften?

Selv de dyktigste blant oss kan bli blendet av bedriftens praksis. Det kan derfor noen ganger være nyttig å få hjelp fra en ekstern ekspert, som et rekrutteringsselskap, for å få et annet perspektiv på ansettelsesprosessen.

Hindrer ubevisste holdninger et mangfold arbeidsmiljø?

Vi har alle ubevisste holdninger, både på godt og dårlig vis. Du kan for eksempel tolke en kvinnes sterke meninger som vanskelig å samarbeide med, mens de samme meningene hos en mann blir oppfattet som troverdig – eller omvendt. En sjenert person kan bli oppfattet som overlegen, mens en utadvendt person kan bli «for mye». Eller du oppfatter noen med et annet morsmål som vanskelig å kommunisere med før du i det hele tatt har møtt dem. Det er minst like mange holdninger som det er mennesker, men det aller viktigste er å gjenkjenne og forstå sine egne. Du kan kanskje ikke endre dem over natten, men du bør være i stand til å legge dem til side for å objektivt vurdere hver søknad. Å involvere en kollega i intervjuene og ha åpne og grundige samtaler sammen, er en fin måte å jobbe med egne holdninger på.

Les også: Blir rekrutteringsprosessen påvirket av ubevisste fordommer?

Ubevisste holdninger er et sensitivt, men også utrolig viktig, tema som må diskuteres daglig. Alle som rekrutterer, bør få opplæring i hvordan de skal håndtere egne ubevisste holdninger. Det krever en åpen dialog der hver og en kan være åpen uten å være redd for å bli dømt. For å økte mangfoldet på din arbeidsplass er det derfor viktig at du for det første er ærlig om det faktiske mangfoldet i bedriften, og for det andre, at du lager en oversikt over arbeidsgiverprofilen i dag og starter arbeidet med å oppgradere den.