intervjuspørsmål
Jobbsøker

Intervjuspørsmål - dette svarer du!

Ved å være godt forberedt til jobbintervjuet ditt opplever du større kontroll og mindre nervøsitet, og det blir bedre flyt i samtalen mellom deg og intervjuer. Vi har samlet sammen noen tips og råd, slik at du kan forberede deg litt ekstra på noen av de ulike spørsmålene som kan dukke opp under jobbintervjuet.

Forbered deg godt

På et jobbintervju skal du fremheve det du er dyktig til, samt legge vekt på erfaringer som er fordelaktige når det gjelder stillingen du har søkt på. Forsøk å gjøre intervjuet til en dialog. Selv om det er arbeidsgiverens oppgave å fortelle om bedriften og stillingen, er det fint om du har satt deg inn i så mye som mulig på forhånd. Matcher bedriften dine verdier? Fremstår de som profesjonelle? Forbered gjerne noen spørsmål om bedriften og stillingen, da gir du ofte et bedre inntrykk av deg selv og viser at du har en genuin interesse for bedriften. Nedenfor følger et par eksempler på spørsmål du kan bli stilt under intervjuet. Dersom du på forhånd har tenkt gjennom hva du ville svart på disse, vil det kanskje være lettere å holde roen og komme på gode eksempler.

Fortell oss litt om deg selv

Ofte starter intervjuet med: «fortell oss om deg selv». Tenk gjennom hva som er relevant å fortelle om deg selv i relasjon til den spesifikke stillingen. Hva er det som karakteriserer deg som person? Dette spørsmålet åpner for at du kan demonstrere dine kommunikative evner, hvordan du fungerer i samspill med andre mennesker, og hvordan du formulerer deg selv i en profesjonell setting.

Hvorfor søkte du på denne stillingen?

Løft frem hva det var som virkelig fanget din interesse i stillingsannonsen. Var det arbeidsoppgavene, utviklingsmulighetene eller selve firmaet som var det mest avgjørende for at du valgte å sende inn en søknad? Når du formidler dette til intervjueren, kan det være lurt å koble dette opp mot din utdanning og arbeidserfaring.

Les også: Slik forbereder du deg til jobbintervjuet

Hvilke tidligere erfaringer tror du vil være mest relevant for denne stillingen?

Her vil det også være viktig å ta utgangspunkt i hva som etterspørres i stillingsannonsen. Dette kan være spesielle kvalifikasjoner eller egenskaper, erfaring fra tidligere arbeidsoppgaver, kunnskap fra studier eller ulike typer prosjekter du har jobbet med. Gi eksempler og trekk linjer til de kvalifikasjonene som utlyses i stillingen.


Hvordan fungerer du i samarbeid med andre mennesker?

Vi har alle erfaringer med samarbeid i en eller annen form, eksempelvis fra studier eller arbeidsplass. Kom med et eksempel på et samarbeid som fungerte bra og forsøk å være så spesifikk som mulig. Hva var din rolle i dette samarbeidet og hva var det som gjorde at samarbeidet gikk bra? I forbindelse med dette spørsmålet er det også vanlig å få spørsmål om man helst liker å jobbe alene eller i gruppe. Tenk gjennom fordeler og ulemper for begge tilfeller og hvorfor du foretrekker det ene fremfor det andre.


Hva er dine sterke sider?

Fremhev gjerne dine gode egenskaper i allmenhet, men fokuser fremfor alt på de egenskapene som gjør deg unik og som står i relasjon til den spesifikke stillingen du har søkt på. For å skape tyngde kan det være lurt å komme med eksempler som støtter opp dine svar. Dette kan for eksempel være en konflikt der du fikk nytte for din gode evne til å løse problemer, en situasjon som gjorde at du gikk utenfor komfortsonen din, eller tilbakemeldingen du har fått fra tidligere arbeidsplasser.

Hvordan håndterer du stress?

Fortell om en situasjon du opplevde som svært stressende. Hva skjedde og hvordan håndterte du situasjonen? Lærte du noe nytt om deg selv? For at intervjueren skal skape et realistisk bilde er det viktig at du er ærlig og konkret i dine svar.

Er du en person som lett tar ansvar?

Fortell om et tilfelle der du tok ansvar – enten alene eller i samarbeid med andre. Hvordan stiller du deg til det å få ansvar? Kan dette fungere som en motivasjonsfaktor, eller liker du best når ansvaret ligger hos en annen? Om du liker å ha ansvar, er dette noe du leter etter selv eller ønsker du helst å få det tildelt etter hvert som du vokser i stillingen? Her finnes det ingen riktige svar, beskriv deg selv på en ærlig måte.

Fortell om en konflikt du har deltatt i

Forklar hva det var som utløste konflikten og hva som ble utfallet til slutt. Løste konflikten seg og i så fall på hvilken måte? Fokuser på din rolle og hva du gjorde for å bidra til enighet. I denne sammenheng er det også relevant å fortelle på hvilken måte du lærte noe nytt om deg selv. Det kan ofte være vanskelig å komme på en situasjon hvor du var i en konflikt, det viktigste er at du trekker frem noe - alle er i en konflikt i løpet av livet sitt. Husk at fokuset ligger på hvordan du håndterer ulike situasjoner og hva du tar med deg videre fra en slik situasjon.


Hva er dine svake sider?

Her er det viktig å være ærlig og ydmyk, ingen mennesker er feilfrie! Fortell gjerne hvordan du jobber med å forbedre disse punktene, og hvordan du ønsker å utvikle deg selv. En svakhet kan i visse tilfeller også være en styrke, så her er det lov å resonnere. Dersom du for eksempel forteller at du er en viljesterk person, kan dette innebære egenskaper som at du er modig, tør å si ifra og ofte har gjennomslagskraft i dine forslag. På en annen side kan en slik egenskap gjøre at du har vanskeligheter med kompromisser, du havner lett i konflikt med kolleger, eller at du pirker på ting som ikke nødvendigvis trenger å tas opp.

Hvorfor valgte du å studere dette?

Forklar bakgrunnen til ditt studievalg. Hadde du valgt annerledes i dag? Hvorfor/hvorfor ikke? Fremhev hvilke fag du har likt spesielt godt og hva du tar med deg videre inn i arbeidslivet. Her kan det også være lurt å fremheve spesifikke fag som gjør deg forberedt til rollen.

Les også: 5 grunner til at du som er nyutdannet er attraktiv på arbeidsmarkedet

Hvorfor skal vi ansette deg?

Dette er kanskje det mest irriterende, men også det viktigste, spørsmålet du vil få under et intervju. Irriterende, fordi det noen ganger kan være utfordrende å sette ord på hvorfor man burde blitt ansatt av alle andre som har søkt. Viktig, fordi den rette kandidaten skal gi et svar som gjenspeiler motivasjonen til kandidaten som har søkt på stillingen. Forsøk å sette ord på akkurat hva som er motivasjonen din. Hvilke egenskaper og erfaringer har du som kan komme til nytte i stillingen? Er det noe du liker spesielt med bedriften, som du ønsker å være en del av? Det viktigste er at du tydelig kommuniserer hva du kan bidra med på den aktuelle arbeidsplassen, og hvorfor firmaet vinner på å ansette akkurat deg.

Start din karriere i Academic Work

I Academic Work kan du starte din karriere som konsulent. Registrer din CV og opprett jobbvarsel, så går du ikke glipp av nye stillinger som matcher dine preferanser. Du kan lese mer om hvordan det er å jobbe gjennom Academic Work her.