Jobbsøker

Intervjuspørsmål - dette svarer du!

Det viktigste å tenke på før intervjuet er at du er deg selv – ditt beste jeg! Det innebærer at du skal komme til intervjuet med å tro på deg selv, fremheve det du er dyktig til, samt legge vekt på erfaringer som er fordelaktige når det gjelder den stillingen du har søkt. Imidlertid kan det være lurt å forberede seg litt ekstra på ulike typer intervjuspørsmål, slik at du vet hva intervjueren er ute etter når de stiller spørsmålene.

Forbered deg til intervjuet.

Forsøk å gjøre intervjuet til en dialog. Selv om det er arbeidsgiverens oppgave å fortelle om bedriften og stillingen, er det fint om du har satt deg inn i så mye som mulig på forhånd. Forbered gjerne noen spørsmål om bedriften og stillingen, da gir du ofte et bedre inntrykk av deg selv. Ved å være forberedt til intervjuet opplever mange større kontroll og mindre nervøsitet. Nedenfor følger et par eksempler på spørsmål du kan bli stilt under intervjuet. Dersom du på forhånd har tenkt gjennom hva du ville svart, vil det kanskje være lettere å holde roen og komme på gode eksempler.

Fortell om deg selv

Ofte starter intervjuet med spørsmålet: fortell om deg selv. Tenk gjennom hva som er relevant å fortelle om deg selv i relasjon til den spesifikke stillingen. Beskriv hva som karakteriserer deg og fokuser på hvem du er som person.

Hvorfor søkte du på stillingen?

Løft frem hva det var som fanget din interesse i stillingsannonsen. Var det arbeidsoppgavene, utviklingsmulighetene eller selve firmaet som var mest avgjørende for din søknad? Når du formidler dette til intervjueren kan det være lurt å koble dette opp mot din utdanning og arbeidserfaring.

Hvorfor skal vi ansette deg?

Dette er kanskje det viktigste spørsmålet du vil få under et intervju. Den rette kandidaten skal gi svar som gjenspeiler stor motivasjon for stillingen, eksempelvis gjennom å vise til personlige egenskaper, eller relevant kompetanse og erfaring. Det viktigste er at du tydelig kommuniserer hva du kan bidra med på den aktuelle arbeidsplassen og hvorfor firmaet vil vinne på å ansette akkurat deg.

Hva er dine styrker?

Fremhev gjerne dine gode egenskaper i allmennhet, men fokuser fremfor alt på de egenskapene som gjør deg unik og som står i relasjon til den spesifikke stillingen du har søkt på. For å skape tyngde kan det være lurt å komme med eksempler som støtter opp dine svar, eksempelvis noe du har gjort eller fått tilbakemelding på fra tidligere arbeidsplasser.

Hva ønsker du å utvikle hos deg selv?

Her er det viktigste å være ærlig og ydmyk, ingen mennesker er feilfrie! Fortell gjerne hvordan du jobber med å forbedre disse punktene og hva som er målet med din personlige utvikling. En svakhet kan i visse tilfeller også være en styrke, så her er det lov å resonnere. Dersom du eksempelvis forteller at du er en viljesterk person kan dette innebære egenskaper som at du er modig, tørr å si ifra og ofte har gjennomslagskraft i dine forslag. På en annen side kan en slik egenskap gjøre at du har vanskeligheter med kompromisser.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Forklar bakgrunnen til ditt studievalg. Hadde du valgt annerledes i dag? Fremhev hvilke fag du har likt spesielt godt og hva du tar med deg videre inn i arbeidslivet. Her kan det også være lurt å fremheve spesifikke fag som gjør deg forberedt til rollen og hvorfor.

Hvilke tidligere erfaringer tror du vil være mest relevant for denne stillingen?

Her vil det også være viktig å ta utgangspunkt i hva som etterspørres i stillingsannonsen. Dette kan være spesielle kvalifikasjoner eller egenskaper, erfaring fra tidligere arbeidsoppgaver, kunnskap fra studier eller ulike typer prosjekter du har jobbet med. Gi eksempler og trekk linjer til de kvalifikasjonene som utlyses i stillingen.

Hvordan fungerer du i et samarbeid med andre mennesker?

Vi har alle erfaringer med samarbeid i en eller annen form, eksempelvis fra studier eller arbeidsplass. Kom med et eksempel på et samarbeid som fungerte bra og forsøk å være så spesifikk som mulig. Hva var din rolle i dette samarbeidet og hva var det som gjorde at samarbeidet gikk bra? I forbindelse med dette spørsmålet er det også vanlig å få spørsmål om man helst liker å jobbe alene eller i gruppe. Tenk gjennom fordeler og ulemper for begge tilfeller og hvorfor du foretrekker det ene fremfor det andre.

Hvordan håndterer du stress?

Fortell om en situasjon du har befunnet deg i som du opplevde som svært stressende. Hva skjedde og hvordan håndterte du situasjonen? Lærte du noe nytt om deg selv? For at intervjueren skal skape et realistisk bilde er det viktig at du er ærlig og konkret i dine svar.

Er du en person som lett tar ansvar?

Fortell om et tilfelle der du tok ansvar – enten alene eller i samarbeid med andre. Hvordan stiller du deg til det å få ansvar? Kan dette fungere som en motivasjonsfaktor, eller liker du best når ansvaret ligger hos en annen? Om du liker å ha ansvar, er dette noe du leter etter selv eller ønsker du helst å få det tildelt etter hvert som du vokser i stillingen? Her finnes det ingen riktige svar, beskriv deg selv på en ærlig måte.

Fortell om en konflikt du har deltatt i

Forklar hva det var som utløste konflikten og hva som ble utfallet til slutt. Løste konflikten seg og i så fall på hvilken måte? Fokuser på din rolle og hva du gjorde for å bidra til enighet. I denne sammenheng er det også relevant å fortelle på hvilken måte du lærte noe nytt om deg selv. Det kan ofte være vanskelig å komme på en situasjon hvor du var i en konflikt, det viktigste er at du trekker frem noe - alle er i en konflikt i løpet av livet sitt. Husk at fokuset ligger på hvordan du håndterer uliker situasjoner og hva du tar med deg videre fra en slik situasjon.

Lykke til!

Opprett jobbvarsel og registrer din CV!

Hos oss kan du opprette jobbvarsel for å motta nye stillinger som matcher dine preferanser, det gjør det enkelt å sile ut stillingene du er på jakt etter. Du kan også registrere CV-en din i vårt system som vil gjøre det lettere for våre rekrutterere å finne din profil.

Del artikkelen