My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Innleieregler 2023 Norge. Dette gjelder bemanning.

Finn din spesialistressurs med Academic Work

Mange bedrifter har et tidsavgrenset behov for spesialistkompetanse. I henhold til de nye bemanningsreglene, og i tett samarbeid med deg, finner vi passende kandidat som bistår din bedrift med rådgivnings- og konsulenttjeneste. Dette er kandidater som har spesifikk kunnskap innenfor det området du har behov for kompetanse i, og kan tilby rådgivning innenfor dette.

Våre spesialister kan engasjeres i tidsavgrendede prosjekter der det avviker fra din bedrifts ordinære primærvirksomhet. Det vil si at behovet gjelder et konkret område eller prosjekt som har tydelige avgrensninger mot hva som skal utføres og at det finnes en naturlig slutt i prosjektet. Eksempler på dette kan være at du trenger en utvikler til å sette opp et analyseverktøy, eller kanskje en HR-rådgiver som kan bistå med å lede et nedbemanningsprosjekt.

Våre rådgivere kan veilede deg i hvor vidt ditt behov faller inn under det å leie inn personer med spesialkompetanse. Jo tydeligere du er med å beskrive ditt behov og bakgrunnen for det til oss, jo enklere vil prosessen være når det kommer til å finne riktig kandidat til din bedrift.

For mer informasjon om hva innleie av en spesialistressurs innebærer, kan du finne mer informasjon i vår FAQ om de nye lovendringene rundt bemanningsbransjen. Dersom du ønsker veiledning eller mer informasjon om tjenesten, ta kontakt med oss ved å benytte skjemaet under. Vi er også tilgjengelige på e-post info@academicwork.no og telefon 23 00 90 70.